Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Me­hi­läi­sen kaa­to­yri­tys Län­si-Poh­jas­sa: "Asia sa­lat­tiin ni­men­omaan siksi, ettei omis­ta­ja saisi tietää"

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Mehiläis-operaatio ihmetyttää ja järkyttää Meri-Lapin kunnissa.

Tervolan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pertti Keränen, Kemin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Reijo Viitala, Tornion kaupunginjohtaja Jukka Kujala ja Simon kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esko Tavia ihmettelevät Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Mehiläis-operaatiota.
Tervolan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pertti Keränen, Kemin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Reijo Viitala, Tornion kaupunginjohtaja Jukka Kujala ja Simon kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esko Tavia ihmettelevät Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Mehiläis-operaatiota.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin virittämä oikeusjuttu Mehiläis-ulkoistusta vastaan herättää Meri-Lapin kunnissa ihmetystä ja epätietoisuutta. Etenkin asian salaaminen omistajakunnilta oudoksuttaa kuntapäättäjiä.

– Tuntuu hämmästyttävältä, että näin isoa ja periaatteellista asiaa on viety eteenpäin salaisena. Jos olisin itse kunnanjohtaja, tuntisin olevani oudossa tilanteessa, kun saan kuulla asiasta vasta kuukausien päästä. Epäluottamuksesta se kertoisi, sanoo Kemin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Reijo Viitala (vas).