pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Pääkirjoitus
Tilaajille

Marinin pii­na­viik­ko - pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan liik­ku­mis­ra­joi­tus­lain tyrmäys ja sdp:n mu­re­ne­va gal­lup-kan­na­tus

Pääministeri Sanna Marinille (sd.) ja koko hallitukselle pääsiäisen alusviikko osoittautui todelliseksi piinaviikoksi. Päätöksenteko liikkumisrajoituksiin liittyen hajotti hallitusrintamaa. Vasemmistoliitto oli hyvin kriittinen esitystä kohtaan. Vihreät ja rkp empivät myös tapaa, jolla hallitus olisi halunnut suitsia ihmisten liikkumista pahimmilla epidemia-alueilla.

Hallituksen pihtisynnyttämä esitys pysähtyi keskiviikkona eduskunnan perustuslakivaliokuntaan (pev) kuin seinään. Lakiesitys ei pevin mukaan ollut oikeasuhtainen eikä välttämätön. Esitys ei ollut selkeärajainen: ihmisten olisi ollut lähes mahdoton tietää, mikä on laillista liikkumista ja mikä ei.