Pääkirjoitus: Lapin kes­kus­ta­joh­don on poh­dit­ta­va, onko Väy­ry­ses­tä enemmän haittaa vai hyötyä eh­dok­kaa­na – tilanne on puo­lueel­le nolo ja kiu­sal­li­nen

kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Tilaajille

Lapin yli­opis­ton su­ku­puo­len­tut­ki­muk­sen pro­fes­so­ri: Tyt­tö­jen potema pa­hoin­voin­ti on yh­teis­kun­nan ole­tus­ten syn­nyt­tä­mää – Nais­ten­päi­vä on mer­kit­tä­vä, koska ta­sa-ar­voa ei ole saa­vu­tet­tu

Lapin yliopiston uuden sukupuolentutkimuksen professorin mukaan Naistenpäivää tarvitaan edelleen, koska Suomi ei ole tasa-arvoinen maa.

Lapin yliopiston sukupuolentutkimuksen professorin Leena-Maija Rossin mukaan miehekkyys ja naisellisuus ovat kulttuurissa ylläpidettyjä sopimuksia, joita voi rikkoa.
Lapin yliopiston sukupuolentutkimuksen professorin Leena-Maija Rossin mukaan miehekkyys ja naisellisuus ovat kulttuurissa ylläpidettyjä sopimuksia, joita voi rikkoa.
Kuva: Jussi Leinonen

Seksuaalinen häirintä, ulkonäköpaineiden laukaisemat syömishäiriöt ja sukupuoliroolien raamit. Muun muassa näiden ilmiöiden takia tytöt voivat huonommin kuin vuosiin ja potevat masennusoireita ja ahdistuneisuutta yhä enemmän.

Lapin yliopiston uuden sukupuolentutkimuksen professorin Leena-Maija Rossin mukaan tyttöjen pahoinvointi on huolestuttava ilmiö, joka johtuu pitkälti yhteiskunnan asettamista odotuksista ja oletuksista.