Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Kit­ti­läs­sä uusia al­tis­tu­mis­paik­ko­ja, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yh­dek­sän uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa nol­la­päi­vä

Tilaajille

Lapin kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat ovat tuu­li­voi­man li­sä­ra­ken­ta­mi­seen kal­lel­laan – kään­tyy­kö tuuli Ro­va­nie­mel­lä?

Lapin Kansan vaalikoneen perusteella kuntavaaliehdokkaissa on enemmän tuulivoiman kannattajia kuin vastustajia. Asetelma on samantyyppinen muidenkin luonnonvarojen hyödyntämisen kohdalla.

Lapin Kansan vaalikoneeseen vastanneista Lapin kuntavaaliehdokkaista enemmistö kannattaa tuulivoiman lisärakentamista. Kolmannes vastustaa.
Lapin Kansan vaalikoneeseen vastanneista Lapin kuntavaaliehdokkaista enemmistö kannattaa tuulivoiman lisärakentamista. Kolmannes vastustaa.
Kuva: Miila Kankaanranta

Tuulivoiman lisärakentaminen saa Lapin Kansan vaalikoneeseen vastanneilta kuntavaaliehdokkailta enemmän kannatusta kuin vastustusta.

Ehdokkailta tiedusteltiin kantaa siihen, voisiko tuulivoiman tuotantoa lisätä heidän kotikunnassaan. Kysymykseen vastanneista 869:stä ehdokkaasta 420 on täysin tai jokseenkin valmis tuulivoiman lisärakentamiseen ja 281 ehdokasta on rakentamista vastaan.