Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Kuntavaalikone
Kyläkoulut yhdistävät oikean ja vasemman – Kouluverkkoa karsisivat Lapissa eniten kokoomuksen ja sdp:n ehdokkaat

Ky­lä­kou­lut yh­dis­tä­vät oikean ja va­sem­man – Kou­lu­verk­koa kar­si­si­vat Lapissa eniten ko­koo­muk­sen ja sdp:n eh­dok­kaat

08.06.2021 06:30 6
Tilaajille
Vihreät innokkaimpia veronkorottajia Rovaniemellä – Enemmistö ehdokkaista on verojen nostoa vastaan

Vihreät in­nok­kaim­pia ve­ron­ko­rot­ta­jia Ro­va­nie­mel­lä – Enem­mis­tö eh­dok­kais­ta on verojen nostoa vastaan

31.05.2021 12:16 27
Tilaajille
Meri-Lapissa ei ole isoja haluja vaihtaa maakuntaa, paljastaa Lapin Kansan vaalikone

Me­ri-La­pis­sa ei ole isoja haluja vaihtaa maa­kun­taa, pal­jas­taa Lapin Kansan vaa­li­ko­ne

27.05.2021 09:41 3
Tilaajille
Lapin kuntavaaliehdokkaat ovat tuulivoiman lisärakentamiseen kallellaan – kääntyykö tuuli Rovaniemellä?

Lapin kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat ovat tuu­li­voi­man li­sä­ra­ken­ta­mi­seen kal­lel­laan – kään­tyy­kö tuuli Ro­va­nie­mel­lä?

19.05.2021 06:00 9
Tilaajille
Mietitkö vielä ketä äänestää? Lapin Kansan vaalikoneesta voit tarkistaa  yli 800 ehdokkaan vastaukset

Mie­tit­kö vielä ketä ää­nes­tää? Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta voit tar­kis­taa yli 800 eh­dok­kaan vas­tauk­set

06.06.2021 12:52 17
Ehdokas, muista vastata Lapin Kansan vaalikoneeseen

Eh­do­kas, muista vastata Lapin Kansan vaa­li­ko­nee­seen

17.05.2021 07:34 4
Lapin Kansan vaalikone aukeaa nyt ehdokkaille – äänestäjille vasta  19.5.

Lapin Kansan vaa­li­ko­ne aukeaa nyt eh­dok­kail­le – ää­nes­tä­jil­le vasta 19.5.

21.04.2021 06:30