kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Mie­tit­kö vielä ketä ää­nes­tää? Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta voit tar­kis­taa yli 800 eh­dok­kaan vas­tauk­set

Lapin Kansan vaalikone on avautunut keskiviikkona 19.5. kello 9 äänestäjille.

Tee vaalikone: Lapin Kansan kuntavaalikone

Vaalikoneeseen on pyydetty vastauksia Lapin kaikkien 21 kunnan ehdokkailta, jotka ovat lisäksi voineet perustella vastauksiaan.

Lapissa on kuntavaaleissa ehdokkaita kaiken kaikkiaan 1696, joista 51 prosenttia on vastannut Lapin Kansan vaalikoneeseen.

Kuntakohtaisia kysymyksiä on Lapin jokaisesta kunnasta kolme. Lisäksi kaikkien kuntien ehdokkaille yhteisiä kysymyksiä on 18.

Talous, sote ja koulut

Yhteiset kysymykset on pyritty laatimaan niin, että ne koskevat kunnan keskeisiä tehtäviä ja palveluita sekä taloudenpitoa.

Ehdokkailta mm. kysytään tulisiko kunnan ensisijaisena ratkaisuna kiristää verotusta eikä säästää esimerkiksi leikkaamalla palveluista.

Lisäksi ehdokkaat ovat vastanneet siihen, olisiko kuntaveroille asetettava katto, jota suurempaa kunta ei voisi periä.

Kysymysten kirjo ulottuu tuulivoimasta vanhuspalveluihin, kaivoksista koulujen kokoon ja metsänhakkuista hallituksen suunnittelemaan sote-uudistukseen.

Kuntavaalikoneessa äänestäjät hakevat ehdokkaiden vastausten perusteella itselleen sopivimman ehdokkaan.

Vaalikoneen kysymykset on luotu väitemuotoon. Ehdokkaat ja äänestäjät vastaavat kysymyksiin liukuvalintapainikkeella ja ilmaisevat sillä, kuinka samaa tai eri mieltä he ovat väittämän kanssa. Lisäksi osa kysymyksistä on monivalintoja.

Vaalikoneen toteuttaa teknisesti oululainen ohjelmistoyritys ZEF.

Näin vastaat vaalikoneeseen

Vastaa vaalikoneen väittämäkysymyksiin siirtämällä ruskeaa pistettä janalla.

Mikäli et vastaa mitään, vaan painat "seuraava"-painiketta, kysymys ohitetaan, eikä sitä oteta huomioon tuloksissa.

Jos käytät vaalikonetta mobiililaitteellasi, näet vastauksiasi lähinnä olevat ehdokkaat vastausten jälkeen valitsemalla: Tulokset. Yksittäisen ehdokkaan vastauksia voit tarkastella klikkaamalla ehdokasta.

Jos käytät vaalikonetta tietokoneella, oikeassa reunassa oleva ehdokaslista näyttää ne ehdokkaat, jotka ovat kanssasi eniten samaa mieltä. Kun klikkaat ehdokasta, näet hänen vastauksensa vyöryttämällä vasemmalla olevan Kotikuntasi-palkkia alaspäin. Voit vertailla ehdokkaan vastauksia omiisi. Omat vastauksesi on merkitty ruskealla, ehdokkaan harmaalla.

Takaisin ehdokaslistaan pääset valitsemalla Tulokset.

Vaalikoneen täyttämisen saa aloitettua alusta, kun klikkaa ylhäällä olevan mustan  palkin oikeassa reunassa olevaa kolmea pistettä. Avautuvasta valikosta löytyy kohta "Aloita alusta".