pääkirjoitus: Suomen, Ruotsin ja Norjan kuu­lu­mi­nen puo­lus­tus­liit­toon vah­vis­taa myös poh­joi­sen tur­val­li­suut­ta – toimiva suhde Ve­nä­jään on yhä mah­dol­li­nen

Pääkirjoitus
Tilaajille

Kunnat eivät sel­viäi­si la­ki­sää­tei­sis­tä teh­tä­vis­tään ilman omais­hoi­ta­jia, silti he eivät saa an­sait­se­maan­sa kun­nioi­tus­ta

Pääkirjoitus // 24.9.2021

Mitä tapahtuisi, jos Suomen kaikki omaishoitajat lopettaisivat omaistensa hoitamisen? Katastrofihan siitä seuraisi. Kunnilta loppuisivat hoitopaikat ja ne joutuisivat rikkomaan lakia, koska eivät kykenisi tarjoamaan hoitoa kaikille sitä tarvitseville. Inhimillisen hädän määrä olisi valtava, minkä lisäksi kunnat ajautuisivat talousahdinkoon.

Jopa miljoona suomalaista auttaa läheistään säännöllisesti pitkäaikaissairauden tai vamman takia. Noin 350 000 tekee hoivatyötä työkseen, vaikka valtaosa heistä onkin eläkeläisiä. Pääosa ei saa työstään korvausta. Omaishoidon tukea – yleensä reilut 400 euroa miinus verot – maksetaan alle 50 000 omaishoitajalle.