Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Tilaajille

Kii­ree­tön ham­mas­hoi­to jatkuu Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja Oy:ssä vasta elo­kuus­sa, mutta Kemi maksaa pal­ve­luis­ta täyttä hintaa – Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja:  "Kemin kau­pun­gin kanssa on neu­vo­tel­tu pe­rus­ter­vey­den­huol­toa koskien ja saa­vu­tet­tu yh­tei­nen ym­mär­rys ja sopu."

Vastaava lääkäri harkitsee suun terveydenhuollon palveluiden keskeyttämistä. Hammaslääkärit velvoitettaisiin työskentelemään Kemin kaupungille. Mehiläinen Länsi-Pohjan Männistö: "Kemin kaupungin kanssa on neuvoteltu perusterveydenhuoltoa koskien ja saavutettu yhteinen ymmärrys ja sopu."


Kemin vastaava lääkäri Kari S. Lankinen harkitsee vakavasti määräävänsä suun terveydenhuollon palvelut keskeytettäväksi ja velvoittavansa Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n hammaslääkärit työskentelemään Kemin kaupungille.