Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

Kansien vä­lis­sä: His­to­riaam­me toisten silmin

Rovaniemen kirjaston työntekijät esittelevät kirjaston kokoelmia.

Kolonialismi Suomen rajaseuduilla. Toim. Rinna Kullaa, Janne Lahti & Sami Lakomäki. 2022.

Nyt haastetaan lukijaa toisenlaiseen Lapin historiaan, sillä kolonialismia eli siirtomaavaltaa ei ole yleensä yhdistetty Suomen historiaan. Tässä artikkelikokoelmassa tutkitaan Suomen, suomalaisten ja suomalaisuuden rajoja, eritoten Lapissa ja Saamenmaassa kolonialismin näkökulmasta.