Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Kit­ti­läs­sä uusia al­tis­tu­mis­paik­ko­ja, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yh­dek­sän uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa nol­la­päi­vä

Pääkirjoitus
Tilaajille

Kahden kes­kus­sai­raa­lan malli on Lapin hy­vin­voin­ti­alueen uusien päät­tä­jien yh­teis­työ­tes­ti

Viimeinenkin este sote-uudistuksen tieltä väistyi, kun eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta julkaisi äsken uudistuksen toteuttamista puoltavan mietintönsä. Jos yllättäviä esteitä ei enää ilmaannu, eduskunta hyväksyy reilut 15 vuotta valmistellun jättimuutoksen ensi viikolla ja uudet hyvinvointialueet ottavat vastuulleen kuntien sosiaali- ja terveys- eli sote-palvelut 2023.

Kyse on historiallisen isosta uudistuksesta, jonka syyt löytyvät väestön ikääntymisestä ja kaupungistumisesta. Sote-palvelujen saatavuudessa ja laadussa on ollut jo pitkään isoja alueellisia eroja. Uudistuksen myötä kunnat eivät enää vastaa kyseisten palvelujen järjestämisestä, eivätkä rahoittamisesta. Järjestäjänä toimii hyvinvointialue, jota johtaa vaaleilla valittu valtuusto.