Vesistöt: Ve­si­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sia päi­vi­te­tään Ro­va­nie­men kes­kus­tan alueel­la – ta­voit­tee­na hillitä ve­si­skoot­te­rei­den ai­heut­ta­mia hait­to­ja

Maastopalot: Kulotus oli mennä metsään tällä kertaa Po­siol­la, pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa kui­vuu­des­ta

Pääkirjoitus
Tilaajille

Kahden kes­kus­sai­raa­lan malli on Lapin hy­vin­voin­ti­alueen uusien päät­tä­jien yh­teis­työ­tes­ti

Viimeinenkin este sote-uudistuksen tieltä väistyi, kun eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta julkaisi äsken uudistuksen toteuttamista puoltavan mietintönsä. Jos yllättäviä esteitä ei enää ilmaannu, eduskunta hyväksyy reilut 15 vuotta valmistellun jättimuutoksen ensi viikolla ja uudet hyvinvointialueet ottavat vastuulleen kuntien sosiaali- ja terveys- eli sote-palvelut 2023.

Kyse on historiallisen isosta uudistuksesta, jonka syyt löytyvät väestön ikääntymisestä ja kaupungistumisesta. Sote-palvelujen saatavuudessa ja laadussa on ollut jo pitkään isoja alueellisia eroja. Uudistuksen myötä kunnat eivät enää vastaa kyseisten palvelujen järjestämisestä, eivätkä rahoittamisesta. Järjestäjänä toimii hyvinvointialue, jota johtaa vaaleilla valittu valtuusto.