Tilaajille

Ivalon kou­lu­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­nen aloi­tet­tiin kesällä – kus­tan­nuk­set 26,3 mil­joo­naa euroa, ra­ken­nuk­seen on suun­ni­tel­tu ope­tus­ti­lo­jen lisäksi kun­to­sa­li ja elo­ku­va­teat­te­ri

Ivalon koulutus- ja kulttuurikeskuksen rakentaminen alkoi kesällä. Rakennuksen arvioidaan valmistuvan vuoteen 2022 mennessä.
Ivalon koulutus- ja kulttuurikeskuksen rakentaminen alkoi kesällä. Rakennuksen arvioidaan valmistuvan vuoteen 2022 mennessä.

Ivalon koulutus- ja kulttuurikeskuksen rakentaminen on aloitettu tänä kesänä. Uusi rakennus tulee Ivalojoen pohjoisrannalle nykyisen ala-asteen tontille. Hankkeesta tiedotti Inarin kunta.

Urakka on alkanut tontin raivaamisella, pohjatöillä ja perustusten rakentamisella. Rakennuksen on suunniteltu valmistuvan vuonna 2022.