pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Yöjuna
Päiväkirja: Yöjuna on matkustamisen korkein taso
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Yöjuna on mat­kus­ta­mi­sen korkein taso

03.11.2021 07:00
Tilaajille
Junalla yksin matkustavan on pakko ostaa koko makuuhytti, oman hytin tyhjän petipaikan voi kuitenkin kaupitella kenelle haluaa

Junalla yksin mat­kus­ta­van on pakko ostaa koko ma­kuu­hyt­ti, oman hytin tyhjän pe­ti­pai­kan voi kui­ten­kin kau­pi­tel­la kenelle haluaa

11.09.2021 06:30 3
Tilaajille
Sesonkijunia ja eioota, kun kotimaisia matkailijoita ryntää Lappiin hiihtolomille – täältä löytyy vielä vapaita mökkejä

Se­son­ki­ju­nia ja eioota, kun ko­ti­mai­sia mat­kai­li­joi­ta ryntää Lappiin hiih­to­lo­mil­le – täältä löytyy vielä vapaita mökkejä

03.02.2021 08:57 4
Tilaajille
Joulun yöjunat tulivat myyntiin tavallista myöhemmin: Kolarin jouluviikolla jo makuuvaunut vähissä, verkko-ostajia hämää kun uudelta VR-sivulta ei autojunia tai yöjunia löydy

Joulun yöjunat tulivat myyn­tiin ta­val­lis­ta myö­hem­min: Kolarin jou­lu­vii­kol­la jo ma­kuu­vau­nut vä­his­sä, verk­ko-os­ta­jia hämää kun uudelta VR-si­vul­ta ei au­to­ju­nia tai yöjunia löydy

21.10.2020 16:05
Tilaajille
Yöjunayhteydet pohjoiseen palaavat kesäkuun puolivälissä, myös muita junavuoroja lisätään

Yö­ju­na­yh­tey­det poh­joi­seen pa­laa­vat ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä, myös muita ju­na­vuo­ro­ja li­sä­tään

20.05.2020 15:10
Tilaajille
Rovaniemeltä ei pääse yöjunalla Turkuun yli puoleen vuoteen

Ro­va­nie­mel­tä ei pääse yö­ju­nal­la Turkuun yli puoleen vuoteen

28.04.2020 14:16
Tilaajille
Yöjunaliikenne jää tauolle maanantaista alkaen

Yö­ju­na­lii­ken­ne jää tauolle maa­nan­tais­ta alkaen

04.04.2020 20:09
Tilaajille