Pääkirjoitus: Suden kan­nan­hoi­dol­li­nen jahti on aloi­tet­ta­va Suo­mes­sa mah­dol­li­sim­man pian

Viikon kuva: Ruuhkaa Jää­me­ren­tiel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Yhdysvaltain presidentti
Yhdysvaltain ex-presidentti Donald Trumpille on luettu kaikkiaan 34 syytettä, hän kiistää syyllisyytensä – "Vaikuttaa niin epätodelliselta"

Yh­dys­val­tain ex-pre­si­dent­ti Donald Trum­pil­le on luettu kaik­kiaan 34 syy­tet­tä, hän kiistää syyl­li­syy­ten­sä – "Vai­kut­taa niin epä­to­del­li­sel­ta"

04.04.2023 23:27 1
Näin USA:n politiikka nyt muuttuu – Aborttipäätös pönkittää Trumpin republikaanien valtaa, mutta presidentinvaaleihin 2024 on nousussa yllätysnimi

Näin USA:n po­li­tiik­ka nyt muuttuu – Abort­ti­pää­tös pön­kit­tää Trumpin re­pub­li­kaa­nien valtaa, mutta pre­si­den­tin­vaa­lei­hin 2024 on nou­sus­sa yl­lä­tys­ni­mi

03.07.2022 06:30
Tilaajille
Mellakoinnin muistopäivänä Biden aikoo painottaa, ettei Yhdysvallat voi hyväksyä poliittista väkivaltaa

Mel­la­koin­nin muis­to­päi­vä­nä Biden aikoo pai­not­taa, ettei Yh­dys­val­lat voi hy­väk­syä po­liit­tis­ta vä­ki­val­taa

06.01.2022 16:17 2
Asiantuntija: Biden saa tavoitteitaan läpi kongressissa sadan päivän aikana – näissä asioissa jopa yhteistyö republikaanien kanssa on mahdollista

Asian­tun­ti­ja: Biden saa ta­voit­tei­taan läpi kong­res­sis­sa sadan päivän aikana – näissä asiois­sa jopa yh­teis­työ re­pub­li­kaa­nien kanssa on mah­dol­lis­ta

05.02.2021 18:30
Tilaajille
Bidenille sateli onnitteluja maailman johtajilta – Ursula von der Leyen: "Tämä on Amerikan uusi aamunkoitto, jota olemme odottaneet pitkään"

Bi­de­nil­le sateli on­nit­te­lu­ja maail­man joh­ta­jil­ta – Ursula von der Leyen: "Tämä on Ame­ri­kan uusi aa­mun­koit­to, jota olemme odot­ta­neet pit­kään"

20.01.2021 22:41
Joe Biden vannoi virkavalansa Yhdysvalloissa – tuore presidentti vetosi kansan yhdistämiseksi ja tuomitsi valkoisen ylivallan

Joe Biden vannoi vir­ka­va­lan­sa Yh­dys­val­lois­sa – tuore pre­si­dent­ti vetosi kansan yh­dis­tä­mi­sek­si ja tuo­mit­si val­koi­sen yli­val­lan

20.01.2021 22:45 1
Trump poistui Valkoisesta talosta viimeisen kerran, ja suostui noudattamaan yhtä väistyvän presidentin perinnettä

Trump poistui Val­koi­ses­ta talosta vii­mei­sen kerran, ja suostui nou­dat­ta­maan yhtä väis­ty­vän pre­si­den­tin pe­rin­net­tä

20.01.2021 17:00
Joe Biden liikuttui kyyneliin pitäessään tunteikkaan kiitospuheen kannattajilleen kotiosavaltio Delawaressa – huomenna hänestä tulee Yhdysvaltain presidentti

Joe Biden lii­kut­tui kyy­ne­liin pi­täes­sään tun­teik­kaan kii­tos­pu­heen kan­nat­ta­jil­leen ko­ti­osa­val­tio De­la­wa­res­sa – huo­men­na hänestä tulee Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti

19.01.2021 22:35
Yhdysvaltain politiikkaan täyskäännös – Näihin kysymyksiin Joe Biden tarttuu Valkoiseen taloon päästyään

Yh­dys­val­tain po­li­tiik­kaan täys­kään­nös – Näihin ky­sy­myk­siin Joe Biden tarttuu Val­koi­seen taloon pääs­tyään

19.01.2021 20:00
Tilaajille
Joe Bidenin virkaanastujaiset lähestyvät: kaikki osavaltiot hälytysvalmiudessa, FBI varoittaa aseellisista protesteista

Joe Bidenin vir­kaan­as­tu­jai­set lä­hes­ty­vät: kaikki osa­val­tiot hä­ly­tys­val­miu­des­sa, FBI va­roit­taa aseel­li­sis­ta pro­tes­teis­ta

17.01.2021 11:49
"Pahinta on, että tähän kaikkeen on ehtinyt tottua" – Mellakoita pelkäävä Washington on lähes suljettu Bidenin virkaanastujaisten alla

"Pa­hin­ta on, että tähän kaik­keen on ehtinyt tottua" – Mel­la­koi­ta pel­kää­vä Wa­shing­ton on lähes sul­jet­tu Bidenin vir­kaan­as­tu­jais­ten alla

17.01.2021 07:00
Tilaajille
Joe Biden julkisti suunnitelman 1 900 miljardin dollarin elvytyspaketista – lisää suoraa tukea kansalaisille ja rahaa pandemian torjuntaan

Joe Biden jul­kis­ti suun­ni­tel­man 1 900 mil­jar­din dol­la­rin el­vy­tys­pa­ke­tis­ta – lisää suoraa tukea kan­sa­lai­sil­le ja rahaa pan­de­mian tor­jun­taan

15.01.2021 09:31
FBI varoittaa aseellisista Trump-kannattajista osavaltioiden pääkaupungeissa ja Washingtonissa vallan vaihtuessa

FBI va­roit­taa aseel­li­sis­ta Trump-kan­nat­ta­jis­ta osa­val­tioi­den pää­kau­pun­geis­sa ja Wa­shing­to­nis­sa vallan vaih­tues­sa

11.01.2021 22:19
Koronan saanut Trump poistui autosaattueessa sairaalasta vilkuttamaan kannattajilleen – asiantuntijat kritisoivat

Koronan saanut Trump poistui au­to­saat­tuees­sa sai­raa­las­ta vil­kut­ta­maan kan­nat­ta­jil­leen – asian­tun­ti­jat kri­ti­soi­vat

05.10.2020 07:41 1
Onko Donald Trump Yhdysvaltain historian huonoin presidentti? Näin tutkija sijoittaa Trumpin presidenttien rankinglistalle

Onko Donald Trump Yh­dys­val­tain his­to­rian huonoin pre­si­dent­ti? Näin tutkija si­joit­taa Trumpin pre­si­dent­tien ran­king­lis­tal­le

01.10.2020 08:19
Pyöröovi on käynyt ennätystahtia Donald Trumpin hallinnossa – yli 300 hallinnon korkeassa virassa työskennellyttä on irtisanoutunut tai saanut potkut presidenttikauden aikana

Pyö­rö­ovi on käynyt en­nä­tys­tah­tia Donald Trumpin hal­lin­nos­sa – yli 300 hal­lin­non kor­keas­sa virassa työs­ken­nel­lyt­tä on ir­ti­sa­nou­tu­nut tai saanut potkut pre­si­dent­ti­kau­den aikana

30.08.2020 12:55
Michelle Obama kritisoi voimakkaasti Trumpia puheessaan demokraattien puoluekokouksessa

Mic­hel­le Obama kri­ti­soi voi­mak­kaas­ti Trumpia pu­hees­saan de­mo­kraat­tien puo­lue­ko­kouk­ses­sa

18.08.2020 08:22
Kamala Harris varapresidenttinä voi raivata tietä sille, että Yhdysvaltojen presidentti on tulevaisuudessa nainen

Kamala Harris va­ra­pre­si­dent­ti­nä voi raivata tietä sille, että Yh­dys­val­to­jen pre­si­dent­ti on tu­le­vai­suu­des­sa nainen

12.08.2020 17:40