Vuoden yrittäjät
Kemijärveläinen Vuoden yritys on Kodinkoneliike Apaja oy – Palkitut yrittäjät uskovat asiakaspalvelun tärkeyteen

Ke­mi­jär­ve­läi­nen Vuoden yritys on Ko­din­ko­ne­lii­ke Apaja oy – Pal­ki­tut yrit­tä­jät uskovat asia­kas­pal­ve­lun tär­key­teen

14.12.2019 20:30 0
Tilaajille
Tenonlaakson vuoden yrittäjä harjoitteli kevytyrittäjänä – Mateusz Moilanen on nostattamassa Eiramon uutta matkailupalatsia

Te­non­laak­son vuoden yrit­tä­jä har­joit­te­li ke­vy­ty­rit­tä­jä­nä – Mateusz Moi­la­nen on nos­tat­ta­mas­sa Eiramon uutta mat­kai­lu­pa­lat­sia

30.11.2019 20:30 0
Tilaajille
Matkailijat pitävät Pellon palkitun yrittäjän vireänä: "Yksikään päivä ei ole samanlainen"

Mat­kai­li­jat pitävät Pellon pal­ki­tun yrit­tä­jän vi­reä­nä: "Yk­si­kään päivä ei ole sa­man­lai­nen"

23.11.2019 19:00 0
Tilaajille
Metsurin töiden sijaan poika päättikin jatkaa isänsä uraa: Sodankylän vuoden yrittäjä tuntee urheiluvälineiden valtakunnalliset ja paikalliset trendit

Met­su­rin töiden sijaan poika päät­ti­kin jatkaa isänsä uraa: So­dan­ky­län vuoden yrit­tä­jä tuntee ur­hei­lu­vä­li­nei­den val­ta­kun­nal­li­set ja pai­kal­li­set trendit

23.11.2019 19:00 0
Tilaajille
Pelkosenniemen vuoden yrittäjät kiittävät yrittäjien keskinäistä henkeä:  "Kilpailemme palveluilla, mutta olemme myös valmiita auttamaan toisiamme"

Pel­ko­sen­nie­men vuoden yrit­tä­jät kiit­tä­vät yrit­tä­jien kes­ki­näis­tä henkeä: "Kil­pai­lem­me pal­ve­luil­la, mutta olemme myös val­mii­ta aut­ta­maan toi­siam­me"

23.11.2019 09:53 0
Tilaajille
Posion vuoden yrittäjät eivät saaneet hiehojaan kaupaksi – laajensivat toimintaa lihanjalostukseen

Posion vuoden yrit­tä­jät eivät saaneet hie­ho­jaan kau­pak­si – laa­jen­si­vat toi­min­taa li­han­ja­los­tuk­seen

15.11.2019 19:07 0
Tilaajille