Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus: Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tä­mi­sen lyk­kää­mi­nen lykkää myös on­gel­man rat­kai­se­mis­ta – kei­no­te­koi­ses­ta am­mat­ti­ra­jo­jen ra­ken­te­lus­ta on luo­vut­ta­va pi­kim­mi­ten

Vuoden yrittäjät
Seppo Kairala kehittää matkailua Sallan kylillä – Kairalan Kievari Oy:n yrittäjä saa Vuoden yrittäjä -palkinnon.

Seppo Kairala ke­hit­tää mat­kai­lua Sallan kylillä – Kai­ra­lan Kievari Oy:n yrit­tä­jä saa Vuoden yrit­tä­jä -pal­kin­non.

20.11.2020 19:00
Tilaajille
Ravintoloitsija Kami Abdeh on rovaniemeläinen Vuoden yrittäjä

Ra­vin­to­loit­si­ja Kami Abdeh on ro­va­nie­me­läi­nen Vuoden yrit­tä­jä

05.11.2020 18:00 2
Tilaajille
Kemijärveläinen Vuoden yritys on Kodinkoneliike Apaja oy – Palkitut yrittäjät uskovat asiakaspalvelun tärkeyteen

Ke­mi­jär­ve­läi­nen Vuoden yritys on Ko­din­ko­ne­lii­ke Apaja oy – Pal­ki­tut yrit­tä­jät uskovat asia­kas­pal­ve­lun tär­key­teen

14.12.2019 20:30
Tilaajille
Tenonlaakson vuoden yrittäjä harjoitteli kevytyrittäjänä – Mateusz Moilanen on nostattamassa Eiramon uutta matkailupalatsia

Te­non­laak­son vuoden yrit­tä­jä har­joit­te­li ke­vy­ty­rit­tä­jä­nä – Mateusz Moi­la­nen on nos­tat­ta­mas­sa Eiramon uutta mat­kai­lu­pa­lat­sia

30.11.2019 20:30
Tilaajille
Matkailijat pitävät Pellon palkitun yrittäjän vireänä: "Yksikään päivä ei ole samanlainen"

Mat­kai­li­jat pitävät Pellon pal­ki­tun yrit­tä­jän vi­reä­nä: "Yk­si­kään päivä ei ole sa­man­lai­nen"

23.11.2019 19:00
Tilaajille
Metsurin töiden sijaan poika päättikin jatkaa isänsä uraa: Sodankylän vuoden yrittäjä tuntee urheiluvälineiden valtakunnalliset ja paikalliset trendit

Met­su­rin töiden sijaan poika päät­ti­kin jatkaa isänsä uraa: So­dan­ky­län vuoden yrit­tä­jä tuntee ur­hei­lu­vä­li­nei­den val­ta­kun­nal­li­set ja pai­kal­li­set trendit

23.11.2019 19:00
Tilaajille
Pelkosenniemen vuoden yrittäjät kiittävät yrittäjien keskinäistä henkeä:  "Kilpailemme palveluilla, mutta olemme myös valmiita auttamaan toisiamme"

Pel­ko­sen­nie­men vuoden yrit­tä­jät kiit­tä­vät yrit­tä­jien kes­ki­näis­tä henkeä: "Kil­pai­lem­me pal­ve­luil­la, mutta olemme myös val­mii­ta aut­ta­maan toi­siam­me"

23.11.2019 09:53
Tilaajille
Posion vuoden yrittäjät eivät saaneet hiehojaan kaupaksi – laajensivat toimintaa lihanjalostukseen

Posion vuoden yrit­tä­jät eivät saaneet hie­ho­jaan kau­pak­si – laa­jen­si­vat toi­min­taa li­han­ja­los­tuk­seen

15.11.2019 19:10
Tilaajille