Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Kysely: Kerro miten työ­voi­ma­pu­la näkyy Lapissa – vastaa ky­se­lyyn rek­ry­toin­ti­vai­keuk­sis­ta

Tilaajille

Pel­ko­sen­nie­men vuoden yrit­tä­jät kiit­tä­vät yrit­tä­jien kes­ki­näis­tä henkeä: "Kil­pai­lem­me pal­ve­luil­la, mutta olemme myös val­mii­ta aut­ta­maan toi­siam­me"

Paikallisten palveluiden myyminen verkkokaupassa laajenee, ja pelkosenniemeläiset Vuoden yrittäjät Anu ja Jarno Jaksola uskovat vahvasti alan kasvuun Arctic North -yrityksen kautta. Ravintolapalveluissa heillä on positiiviset odotukset tällä viikolla käynnistyneelle talvikaudelle.

– Pyhä on pieni lämminhenkinen paikka, eikä vielä massaturismin kansoittama, joten matkailijat tulevat tänne viihtymään ja hakemaan rauhallisuutta, Jarno Jaksola tietää.