veteraanit
Suku-Kallen Suomi-kello näyttää kahta aikaa ja kerää nyt varoja veteraanityöhön

Su­ku-Kal­len Suo­mi-kel­lo näyttää kahta aikaa ja kerää nyt varoja ve­te­raa­ni­työ­hön

08.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Kansallista veteraanipäivää vietetään tänä vuonna etänä – musiikkiesitykset ja juhlapuheet välitetään videoyhteydellä ympäri Lappia

Kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää vie­te­tään tänä vuonna etänä – mu­siik­ki­esi­tyk­set ja juh­la­pu­heet vä­li­te­tään vi­deo­yh­tey­del­lä ympäri Lappia

24.04.2020 14:07 0
Tilaajille
Väinö Luusua, 96, kävi linnan juhlissa, mutta joulun hän on kotona

Väinö Luusua, 96, kävi linnan juh­lis­sa, mutta joulun hän on kotona

25.12.2019 12:00 0
Tilaajille
Kahden sodan veteraanit juhlivat Linnan kunniavieraina – rovaniemeläiset Aarne Rautiola ja Arvi Räsänen tietävät, miltä kovilla ampuminen tuntuu

Kahden sodan ve­te­raa­nit juh­li­vat Linnan kun­nia­vie­rai­na – ro­va­nie­me­läi­set Aarne Rau­tio­la ja Arvi Räsänen tie­tä­vät, miltä kovilla am­pu­mi­nen tuntuu

06.12.2019 18:49 0
Tilaajille
Antti Tölli Tornion itsenäisyyspäiväjuhlassa: Sodan jälkeen meni pitkään tunnustaa veteraanien työ

Antti Tölli Tornion it­se­näi­syys­päi­vä­juh­las­sa: Sodan jälkeen meni pitkään tun­nus­taa ve­te­raa­nien työ

06.12.2019 15:52 0
Tilaajille
Vahva kulttuuriosaaminen näkyi 150 vuotta viettävän Kemin itsenäisyyspäiväjuhlassa

Vahva kult­tuu­ri­osaa­mi­nen näkyi 150 vuotta viet­tä­vän Kemin it­se­näi­syys­päi­vä­juh­las­sa

06.12.2019 15:50 0
Tilaajille
Kalle Sukuvaaralle yksi päivämäärä on kaikista tärkein – se on päivä jolloin hänen jalkansa astuivat kotimaan kamaralle sotavankeuden jälkeen

Kalle Su­ku­vaa­ral­le yksi päi­vä­mää­rä on kai­kis­ta tärkein – se on päivä jolloin hänen jal­kan­sa as­tui­vat ko­ti­maan ka­ma­ral­le so­ta­van­keu­den jälkeen

06.12.2019 07:30 0
Tilaajille