Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

veteraanit
Veteraanien vähentyessä edunvalvonnasta siirrytään kohti perinnetyötä – veteraanijärjestöt lakkaavat ensi vuonna, tilalle perinneyhdistyksiä

Ve­te­raa­nien vä­hen­tyes­sä edun­val­von­nas­ta siir­ry­tään kohti pe­rin­ne­työ­tä – ­ve­te­raa­ni­jär­jes­töt lak­kaa­vat ensi vuonna, tilalle pe­rin­ne­yh­dis­tyk­siä

05.12.2023 20:30 2
Tilaajille
Veteraaneille ja lotille voi jälleen lähettää postikortin itsenäisyyspäiväksi

Ve­te­raa­neil­le ja lotille voi jälleen lä­het­tää pos­ti­kor­tin it­se­näi­syys­päi­väk­si

12.10.2023 13:29
Kemijärveläinen Pirkko Ritola oli oppikoulusta ruokatauolla, kun neuvostoliittolaiset lentokoneet ylittivät kauppalan ja talvisota syttyi – "Niitä luultiin aluksi Punaisen Ristin koneiksi"

Ke­mi­jär­ve­läi­nen Pirkko Ritola oli op­pi­kou­lus­ta ruo­ka­tauol­la, kun neu­vos­to­liit­to­lai­set len­to­ko­neet ylit­ti­vät kaup­pa­lan ja tal­vi­so­ta syt­tyi – "­Nii­tä luul­tiin aluksi Pu­nai­sen Ristin ko­neik­si"

26.04.2023 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­te­raa­ni­su­ku­pol­ven pe­rin­ne­työ vel­voit­taa

02.02.2023 09:40
104-vuotias kemijärveläinen Sauli Kaisamatti lähti nuorena isänä talvisotaan ja heti perään jatkosotaan – "On se vaan tuuri ollut, ettei siellä loukkaantunut"

104-vuo­tias ke­mi­jär­ve­läi­nen Sauli Kai­sa­mat­ti lähti nuorena isänä tal­vi­so­taan ja heti perään jat­ko­so­taan – "On se vaan tuuri ollut, ettei siellä louk­kaan­tu­nut"

06.12.2022 06:00 3
Tilaajille
Kuka korvaa veteraanit asiakkaina – kuntoutuspalveluita tarvitaan jatkossa, mutta kenelle myönnetään lähetteitä ja kuka maksaa hoidot?

Kuka korvaa ve­te­raa­nit asiak­kai­na – kun­tou­tus­pal­ve­lui­ta tar­vi­taan jat­kos­sa, mutta kenelle myön­ne­tään lä­het­tei­tä ja kuka maksaa hoidot?

06.10.2022 07:00
Tilaajille
Alli Korva eli nuoruuttaan silloin, kun Suomi varautui sotaan – nyt hänen veteraaniperintönsä kallein osa löytyy runosta

Alli Korva eli nuo­ruut­taan sil­loin, kun Suomi va­rau­tui sotaan – nyt hänen ve­te­raa­ni­pe­rin­tön­sä kallein osa löytyy runosta

27.04.2022 06:00 1
Tilaajille
Seuraa tästä Veteraanipäivän juhlallisuuksia: Jumalanpalvelus klo 10, Rovaniemen pääjuhla klo 13, valtakunnallinen juhla klo 15

Seuraa tästä Ve­te­raa­ni­päi­vän juh­lal­li­suuk­sia: Ju­ma­lan­pal­ve­lus klo 10, Ro­va­nie­men pää­juh­la klo 13, val­ta­kun­nal­li­nen juhla klo 15

27.04.2021 08:24 1
Tilaajille
Suku-Kallen Suomi-kello näyttää kahta aikaa ja kerää nyt varoja veteraanityöhön

Su­ku-Kal­len Suo­mi-kel­lo näyttää kahta aikaa ja kerää nyt varoja ve­te­raa­ni­työ­hön

08.06.2020 18:00
Tilaajille
Kansallista veteraanipäivää vietetään tänä vuonna etänä – musiikkiesitykset ja juhlapuheet välitetään videoyhteydellä ympäri Lappia

Kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää vie­te­tään tänä vuonna etänä – mu­siik­ki­esi­tyk­set ja juh­la­pu­heet vä­li­te­tään vi­deo­yh­tey­del­lä ympäri Lappia

24.04.2020 14:07
Tilaajille
Väinö Luusua, 96, kävi linnan juhlissa, mutta joulun hän on kotona

Väinö Luusua, 96, kävi linnan juh­lis­sa, mutta joulun hän on kotona

25.12.2019 12:00
Tilaajille
Kahden sodan veteraanit juhlivat Linnan kunniavieraina – rovaniemeläiset Aarne Rautiola ja Arvi Räsänen tietävät, miltä kovilla ampuminen tuntuu

Kahden sodan ve­te­raa­nit juh­li­vat Linnan kun­nia­vie­rai­na – ro­va­nie­me­läi­set Aarne Rau­tio­la ja Arvi Räsänen tie­tä­vät, miltä kovilla am­pu­mi­nen tuntuu

07.12.2019 10:45
Tilaajille
Antti Tölli Tornion itsenäisyyspäiväjuhlassa: Sodan jälkeen meni pitkään tunnustaa veteraanien työ

Antti Tölli Tornion it­se­näi­syys­päi­vä­juh­las­sa: Sodan jälkeen meni pitkään tun­nus­taa ve­te­raa­nien työ

06.12.2019 15:52
Tilaajille
Vahva kulttuuriosaaminen näkyi 150 vuotta viettävän Kemin itsenäisyyspäiväjuhlassa

Vahva kult­tuu­ri­osaa­mi­nen näkyi 150 vuotta viet­tä­vän Kemin it­se­näi­syys­päi­vä­juh­las­sa

06.12.2019 15:50
Tilaajille
Kalle Sukuvaaralle yksi päivämäärä on kaikista tärkein – se on päivä jolloin hänen jalkansa astuivat kotimaan kamaralle sotavankeuden jälkeen

Kalle Su­ku­vaa­ral­le yksi päi­vä­mää­rä on kai­kis­ta tärkein – se on päivä jolloin hänen jal­kan­sa as­tui­vat ko­ti­maan ka­ma­ral­le so­ta­van­keu­den jälkeen

06.12.2019 14:58
Tilaajille