Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Veistokset
Sinetän silmän veistänyt Eero Kumpula, 90, on ikuistanut lappilaisia kylämaisemia ja kohauttanut teoksellaan valtakunnallisesti: "Sain sakot taiteen tekemisestä"

Sinetän silmän veis­tä­nyt Eero Kum­pu­la, 90, on ikuis­ta­nut lap­pi­lai­sia ky­lä­mai­se­mia ja ko­haut­ta­nut teok­sel­laan val­ta­kun­nal­li­ses­ti: "Sain sakot taiteen te­ke­mi­ses­tä"

18.08.2023 09:00 2
Tilaajille
Lisätään allakkaan saamattomuuden vuosipäivä – rovaniemeläisenä hävettää, että hienoa taideteosta ei saada esille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­sä­tään al­lak­kaan saa­mat­to­muu­den vuo­si­päi­vä – ro­va­nie­me­läi­se­nä hä­vet­tää, että hienoa tai­de­teos­ta ei saada esille

14.08.2023 05:00 3
Kemijärvellä nautitaan julkisten taideteosten runsaudesta – kysyimme suosikkiteokset kolmelta eri vaikuttajalta

Ke­mi­jär­vel­lä nau­ti­taan jul­kis­ten tai­de­teos­ten run­sau­des­ta – ky­syim­me suo­sik­ki­teok­set kol­mel­ta eri vai­kut­ta­jal­ta

31.07.2023 17:30 3
Tilaajille
Tornion ja Haaparannan yhteinen veistosreittiopas julkistettiin Tornio-päivien yhteydessä

Tornion ja Haa­pa­ran­nan yh­tei­nen veis­tos­reit­tio­pas jul­kis­tet­tiin Tor­nio-päi­vien yh­tey­des­sä

18.05.2023 09:00
Uusi Kulttuurikuntoilukartta kuljettaa Rovaniemen taideteosten äärelle

Uusi Kult­tuu­ri­kun­toi­lu­kart­ta kul­jet­taa Ro­va­nie­men tai­de­teos­ten äärelle

29.06.2022 09:35 2
Tilaajille
Arvostelu: Särestön pihan pienet eksyneet

Ar­vos­te­lu: Sä­res­tön pihan pienet ek­sy­neet

17.09.2021 19:00
Tilaajille
Päiväkirja: Kojamokaupalla kuvasatoa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ko­ja­mo­kau­pal­la ku­va­sa­toa

17.07.2021 06:00
Tilaajille
Oululainen Olavi Jakkula valokuvasi seitsemässä vuodessa 120 vaivaisukkoa ja yhden akan – Suomen pohjoisin ukko on Haukiputaalla

Ou­lu­lai­nen Olavi Jakkula va­lo­ku­va­si seit­se­mäs­sä vuo­des­sa 120 vai­vai­suk­koa ja yhden akan – Suomen poh­joi­sin ukko on Hau­ki­pu­taal­la

29.12.2020 18:24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Veis­tos­ten kohtelu mää­rit­tää kau­pun­ki­kult­tuu­rim­me tason

24.09.2020 05:31
Tilaajille