Pääkirjoitus: Opis­ke­li­joi­den kou­lu­val­tauk­sia ei pidä nähdä vain va­sem­mis­to­pro­vo­kaa­tio­na

Kolumni: Tal­koi­lu on ur­hei­lu­seu­roil­le voi­ma­va­ra, josta hyö­ty­vät kaikki

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Veikkaus
Kenosta 200 000 euron voitot Sodankylään ja Kemiin

Kenosta 200 000 euron voitot So­dan­ky­lään ja Kemiin

11.05.2023 14:26
Tilaajille
Kaikki merkit viittaavat siihen, että digipelien lisenssijärjestelmä kirjataan tulevan hallituksen ohjelmaan – monopoliyhtiö Veikkauksen valtakausi on tulossa päätökseen
Pääkirjoitus

Kaikki merkit viit­taa­vat siihen, että di­gi­pe­lien li­sens­si­jär­jes­tel­mä kir­ja­taan tulevan hal­li­tuk­sen oh­jel­maan – mo­no­po­li­yh­tiö Veik­kauk­sen val­ta­kau­si on tulossa pää­tök­seen

18.04.2023 19:00 4
Rovaniemelle jysähti viikonloppuna Loton jättipotti – onnekas rovaniemeläinen nettipelaaja voitti 2,4 miljoonaa euroa

Ro­va­nie­mel­le jysähti vii­kon­lop­pu­na Loton jät­ti­pot­ti – onnekas ro­va­nie­me­läi­nen net­ti­pe­laa­ja voitti 2,4 mil­joo­naa euroa

29.11.2022 13:54 1
Tilaajille
Lotossa täysosuma Rovaniemelle

Lotossa täys­osu­ma Ro­va­nie­mel­le

26.11.2022 22:51 2
Sysäys rahapeliongelmaan voi tapahtua jo lapsuudessa ja johtaa vuosien kierteeseen – "Olen koko ajan joutunut valehtelemaan vaimolle ja piilottamaan laskuja"

Sysäys ra­ha­pe­li­on­gel­maan voi ta­pah­tua jo lap­suu­des­sa ja johtaa vuosien kier­tee­seen – "Olen koko ajan jou­tu­nut va­leh­te­le­maan vai­mol­le ja pii­lot­ta­maan las­ku­ja"

14.07.2022 15:45
Tilaajille

Veik­kauk­sen ja ko­ti­mai­sen jal­ka­pal­lon yh­teis­työl­le jatkoa: "Sel­keäs­ti parempi kuin aiempi"

12.04.2022 19:24
Pulma ratkesi, mutta ongelma jäi – rahapelisysteemiimme tarvitaan isoja muutoksia
Pääkirjoitus

Pulma rat­ke­si, mutta ongelma jäi – ra­ha­pe­li­sys­tee­miim­me tar­vi­taan isoja muu­tok­sia

18.10.2021 20:00
Tilaajille
Hallitus pääsi sopuun: Kohutut kulttuurialan leikkaukset peruttu – muutkin Veikkauksen edunsaajat saavat rahansa

Hal­li­tus pääsi sopuun: Kohutut kult­tuu­ri­alan leik­kauk­set peruttu – muutkin Veik­kauk­sen edun­saa­jat saavat rahansa

15.10.2021 22:08 12
Veikkaus on moniongelmainen valtionyhtiö
Kolumni

Veik­kaus on mo­ni­on­gel­mai­nen val­tion­yh­tiö

28.08.2021 06:00 6
Tilaajille
Tornioon lähes puolen miljoonan Eurojackpot-potti

Tor­nioon lähes puolen mil­joo­nan Eu­ro­jack­pot-pot­ti

20.08.2021 22:20 1
Tilaajille
HS: Kokoomuksen Kai Mykkänen toivoo Veikkauksen rahapelituottojen ja järjestöjen saamien avustusten yhteyden katkaisemista

HS: Ko­koo­muk­sen Kai Myk­kä­nen toivoo Veik­kauk­sen ra­ha­pe­li­tuot­to­jen ja jär­jes­tö­jen saamien avus­tus­ten yh­tey­den kat­kai­se­mis­ta

10.07.2021 13:03 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Veik­kauk­sen mo­no­po­li säi­ly­tet­tä­vä

07.06.2021 23:00
Tilaajille
Veikkaus sulkee Pohjois-Pohjanmaan peliautomaatit torstaiaamuna koronatilanteen takia

Veik­kaus sulkee Poh­jois-Poh­jan­maan pe­li­au­to­maa­tit tors­tai­aa­mu­na ko­ro­na­ti­lan­teen takia

28.04.2021 19:45
Tilaajille
Veikkaus valmistautuu pelien tarjoamiseen ulkomaille – "Olemme varautuneet siihen, että lakiuudistus astuu voimaan ensi vuoden alussa"

Veik­kaus val­mis­tau­tuu pelien tar­joa­mi­seen ul­ko­mail­le – "Olemme va­rau­tu­neet siihen, että la­ki­uu­dis­tus astuu voimaan ensi vuoden alussa"

21.04.2021 06:30
Tilaajille
Pelikoneiden paikka ei ole kaupoissa, vaan pelihalleissa
Pääkirjoitus

Pe­li­ko­nei­den paikka ei ole kau­pois­sa, vaan pe­li­hal­leis­sa

16.04.2021 16:00 11
Tilaajille
Miljoonan euron Jokerivoitto pelattiin Meltauksessa

Mil­joo­nan euron Jo­ke­ri­voit­to pe­lat­tiin Mel­tauk­ses­sa

11.03.2021 13:54 3
Tilaajille
Veikkauksen peliautomaateilla pelaaminen vaatii tästä päivästä lähtien tunnistautumisen – yhtiö on vähentänyt peliautomaattien määrää vuodessa yli 40 prosenttia

Veik­kauk­sen pe­li­au­to­maa­teil­la pe­laa­mi­nen vaatii tästä päi­väs­tä lähtien tun­nis­tau­tu­mi­sen – yhtiö on vä­hen­tä­nyt pe­li­au­to­maat­tien määrää vuo­des­sa yli 40 pro­sent­tia

12.01.2021 08:20
Pitäisikö peliautomaatit poistaa kaupoista, kioskeista ja kahviloista? Työryhmän mukaan se on yksi vaihtoehto

Pi­täi­si­kö pe­li­au­to­maa­tit poistaa kau­pois­ta, kios­keis­ta ja kah­vi­lois­ta? Työ­ryh­män mukaan se on yksi vaih­to­eh­to

24.10.2020 17:02
Suomen rahapelijärjestelmä on monin tavoin ongelmallinen ja se kaipaisi perusteellisen remontin
Pääkirjoitus

Suomen ra­ha­pe­li­jär­jes­tel­mä on monin tavoin on­gel­mal­li­nen ja se kai­pai­si pe­rus­teel­li­sen re­mon­tin

19.09.2020 06:00
Tilaajille
Veikkauksen tuottojen alenema korvataan täysimääräisesti – energia-asiat kiristävät hallituksen välejä

Veik­kauk­sen tuot­to­jen alenema kor­va­taan täy­si­mää­räi­ses­ti – ener­gia-asiat ki­ris­tä­vät hal­li­tuk­sen välejä

15.09.2020 17:46