Veikkaus
Veikkaus sulkee Pohjois-Pohjanmaan peliautomaatit torstaiaamuna koronatilanteen takia

Veik­kaus sulkee Poh­jois-Poh­jan­maan pe­li­au­to­maa­tit tors­tai­aa­mu­na ko­ro­na­ti­lan­teen takia

28.04.2021 19:45
Tilaajille
Veikkaus valmistautuu pelien tarjoamiseen ulkomaille – "Olemme varautuneet siihen, että lakiuudistus astuu voimaan ensi vuoden alussa"

Veik­kaus val­mis­tau­tuu pelien tar­joa­mi­seen ul­ko­mail­le – "Olemme va­rau­tu­neet siihen, että la­ki­uu­dis­tus astuu voimaan ensi vuoden alussa"

21.04.2021 06:30
Tilaajille
Pelikoneiden paikka ei ole kaupoissa, vaan pelihalleissa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pe­li­ko­nei­den paikka ei ole kau­pois­sa, vaan pe­li­hal­leis­sa

16.04.2021 16:00 11
Tilaajille
Miljoonan euron Jokerivoitto pelattiin Meltauksessa

Mil­joo­nan euron Jo­ke­ri­voit­to pe­lat­tiin Mel­tauk­ses­sa

11.03.2021 13:54 3
Tilaajille
Veikkauksen peliautomaateilla pelaaminen vaatii tästä päivästä lähtien tunnistautumisen – yhtiö on vähentänyt peliautomaattien määrää vuodessa yli 40 prosenttia

Veik­kauk­sen pe­li­au­to­maa­teil­la pe­laa­mi­nen vaatii tästä päi­väs­tä lähtien tun­nis­tau­tu­mi­sen – yhtiö on vä­hen­tä­nyt pe­li­au­to­maat­tien määrää vuo­des­sa yli 40 pro­sent­tia

12.01.2021 08:20
Pitäisikö peliautomaatit poistaa kaupoista, kioskeista ja kahviloista? Työryhmän mukaan se on yksi vaihtoehto

Pi­täi­si­kö pe­li­au­to­maa­tit poistaa kau­pois­ta, kios­keis­ta ja kah­vi­lois­ta? Työ­ryh­män mukaan se on yksi vaih­to­eh­to

24.10.2020 17:02
Suomen rahapelijärjestelmä on monin tavoin ongelmallinen ja se kaipaisi perusteellisen remontin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Suomen ra­ha­pe­li­jär­jes­tel­mä on monin tavoin on­gel­mal­li­nen ja se kai­pai­si pe­rus­teel­li­sen re­mon­tin

19.09.2020 06:00
Tilaajille
Veikkauksen tuottojen alenema korvataan täysimääräisesti – energia-asiat kiristävät hallituksen välejä

Veik­kauk­sen tuot­to­jen alenema kor­va­taan täy­si­mää­räi­ses­ti – ener­gia-asiat ki­ris­tä­vät hal­li­tuk­sen välejä

15.09.2020 17:46
Tämä mies soittaa sinulle, jos voitat lotossa miljoonia – Ilkka Nisula tietää, miten suomalaiset reagoivat kuultuaan olevansa miljonäärejä

Tämä mies soittaa si­nul­le, jos voitat lotossa mil­joo­nia – Ilkka Nisula tietää, miten suo­ma­lai­set rea­goi­vat kuul­tuaan ole­van­sa mil­jo­nää­re­jä

16.07.2020 06:45
Tilaajille
Pelikoneet avautuivat, Päivi Haapaniemi ei ole niitä kaivannut – Veikkaus tekee useita muutoksia automaatteihinsa, aikamuistuttajakin tulossa

Pe­li­ko­neet avau­tui­vat, Päivi Haa­pa­nie­mi ei ole niitä kai­van­nut – Veik­kaus tekee useita muu­tok­sia au­to­maat­tei­hin­sa, ai­ka­muis­tut­ta­ja­kin tulossa

15.07.2020 17:53 1
Moni peliongelmainen huokaisi syvään, kun rahapeliautomaatit suljettiin neljä kuukautta sitten – Nyt Veikkaus avaa osan automaateistaan, joita ei kohta pääse pelaamaan ilman tunnistautumista

Moni pe­li­on­gel­mai­nen huo­kai­si syvään, kun ra­ha­pe­li­au­to­maa­tit sul­jet­tiin neljä kuu­kaut­ta sitten – Nyt Veik­kaus avaa osan au­to­maa­teis­taan, joita ei kohta pääse pe­laa­maan ilman tun­nis­tau­tu­mis­ta

15.07.2020 09:53
Tilaajille
Päiväkirja: Vakioriippuvainen
Kolumni Jorma Kilpeläinen

Päi­vä­kir­ja: Va­kio­riip­pu­vai­nen

30.04.2020 06:30
Tilaajille
Korona leikkaa Veikkauksen tuloista 70 miljoonaa kuukaudessa – Toimitusjohtajan mukaan automaattien pelaaminen ei palaa koronaa edeltävälle tasolle

Korona leikkaa Veik­kauk­sen tu­lois­ta 70 mil­joo­naa kuu­kau­des­sa – Toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan au­to­maat­tien pe­laa­mi­nen ei palaa koronaa edel­tä­väl­le tasolle

18.04.2020 09:47
Veikkaus sulkee peliautomaatit, Lapista menevät kiinni Feel Vegas ja Pelaamot

Veik­kaus sulkee pe­liau­to­maa­tit, Lapista menevät kiinni Feel Vegas ja Pe­laa­mot

13.03.2020 16:18
Tilaajille
THL:n asiantuntija: Veikkauksen pitäisi siirtyä rahan tekemisestä vastuulliseen toimintaan

THL:n asian­tun­ti­ja: Veik­kauk­sen pitäisi siirtyä rahan te­ke­mi­ses­tä vas­tuul­li­seen toi­min­taan

31.10.2019 17:36
Veikkaus ilmoitti uudistuksista: peliautomaatteja vähennetään tuhansilla ja niihin tulee pakollinen tunnistautuminen jo vuonna 2021

Veik­kaus il­moit­ti uu­dis­tuk­sis­ta: pe­li­au­to­maat­te­ja vä­hen­ne­tään tu­han­sil­la ja niihin tulee pa­kol­li­nen tun­nis­tau­tu­mi­nen jo vuonna 2021

31.10.2019 11:26
Veikkaus poistaa käytöstä 3  500 rahapeliautomaattia ensi vuonna

Veik­kaus poistaa käy­tös­tä 3  500 ra­ha­pe­li­au­to­maat­tia ensi vuonna

31.10.2019 10:46
Tilaajille
Päiväkirja: 20 pennin pajatson seuraksi
Kolumni Antti Kokkonen

Päi­vä­kir­ja: 20 pennin pa­jat­son seu­rak­si

29.10.2019 15:18
Tilaajille
Veikkaus-kriitikko Juhana Vartiainen on pelannut rahapeliä vain kerran – lopputulos oli yllättävä

Veik­kaus-krii­tik­ko Juhana Var­tiai­nen on pe­lan­nut ra­ha­pe­liä vain kerran – lop­pu­tu­los oli yl­lät­tä­vä

29.10.2019 07:00
Eurojackpotissa ei yhtään täysosumaa

Eu­ro­jack­po­tis­sa ei yhtään täys­osu­maa

11.10.2019 22:07
Tilaajille