Politiikka: "Työe­lä­mäs­sä voidaan tehdä paljon mie­len­ter­vey­den tu­ke­mi­sek­si"- mi­nis­te­ri vie­rai­li Me­ri-La­pis­sa

Jääkiekko: Ruotsin mestari Luulaja piti RoKille op­pi­tun­nin: maalit 11–0, tor­jun­nat 13–71

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Valtioneuvoston kanslia
Valtio on sitoutunut jatkamaan saamelaisten totuus- ja sovintokomission työtä – "Toivon, että komissio pääsee jatkamaan tärkeää työtään mahdollisimman pian alkuvaikeuksista huolimatta"

Valtio on si­tou­tu­nut jat­ka­maan saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion työtä – "Toi­von, että ko­mis­sio pääsee jat­ka­maan tärkeää työtään mah­dol­li­sim­man pian al­ku­vai­keuk­sis­ta huo­li­mat­ta"

07.06.2022 14:59 4
Tilaajille
Tutkija mietti pitkään, ennen kuin laittoi uuden työhakemuksen valtioneuvoston kansliaan – Anni-Kristiina Juuso: "Totuutta ei tarvitse pelätä, sillä se on jo tapahtunut"

Tutkija mietti pit­kään, ennen kuin laittoi uuden työ­ha­ke­muk­sen val­tio­neu­vos­ton kans­liaan – An­ni-Kris­tii­na Juuso: "To­tuut­ta ei tar­vit­se pelätä, sillä se on jo ta­pah­tu­nut"

05.03.2022 17:00 6
Tilaajille
Valtioneuvoston kanslian päätös salata koronakoordinaatioryhmän asiakirjoja oli laiton

Val­tio­neu­vos­ton kans­lian päätös salata ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­män asia­kir­jo­ja oli laiton

12.02.2022 11:00
Saamelaisasioita selvittävä asiantuntijakomissio laittaa vielä puhelinyhteydet kuntoon – sitten kuulemiset voivat viimein alkaa

Saa­me­lais­asioi­ta sel­vit­tä­vä asian­tun­ti­ja­ko­mis­sio laittaa vielä pu­he­lin­yh­tey­det kuntoon – sitten kuu­le­mi­set voivat viimein alkaa

08.02.2022 18:00 3
Tilaajille
Arvonimen saa vain ansioitunut ja hyvämaineinen – niitä haetaan aiempaa vähemmän

Ar­vo­ni­men saa vain an­sioi­tu­nut ja hy­vä­mai­nei­nen – niitä haetaan aiempaa vä­hem­män

13.12.2021 06:30
Tilaajille
VNK: Marinin käyttämät ateriapalvelut Kesärannassa ovat maksaneet reilut 14   300 euroa

VNK: Marinin käyt­tä­mät ate­ria­pal­ve­lut Ke­sä­ran­nas­sa ovat mak­sa­neet reilut 14  300 euroa

31.05.2021 21:12 12
IL ja IS: Pääministeri Marinin ateriaedun arvioidaan olevan 850 euroa kuukaudessa

IL ja IS: Pää­mi­nis­te­ri Marinin ate­ria­edun ar­vioi­daan olevan 850 euroa kuu­kau­des­sa

30.05.2021 17:59 20
Pääministeri Marin: ”Koska ateriaetuun liittyy avoimia kysymyksiä, maksan tähän liittyvät kustannukset itse”

Pää­mi­nis­te­ri Marin: ”Koska ate­ria­etuun liittyy avoimia ky­sy­myk­siä, maksan tähän liit­ty­vät kus­tan­nuk­set itse”

29.05.2021 19:44 16
Saamelaisten kokemia vääryyksiä päästään selvittämään ensi vuonna – Totuus- ja sovintokomissioon liittyviä kuulemisia ei ole voitu järjestää koronatilanteen vuoksi

Saa­me­lais­ten kokemia vää­ryyk­siä pääs­tään sel­vit­tä­mään ensi vuonna – Totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sioon liit­ty­viä kuu­le­mi­sia ei ole voitu jär­jes­tää ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

14.09.2020 18:30
Tilaajille
Koronatyö kulisseissa jää osin julkisuudelta piiloon – valtioneuvoston kanslia salaa koronakoordinaatioryhmän asiakirjat lukuun

Ko­ro­na­työ ku­lis­seis­sa jää osin jul­ki­suu­del­ta piiloon – val­tio­neu­vos­ton kanslia salaa ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­män asia­kir­jat lukuun

23.05.2020 10:57