lautapelit: Etsi kar­tal­ta mur­haa­ja, tai syötä kis­san­pen­tu­ja – pukin kont­tiin voi löytää mui­ta­kin lau­ta­pe­le­jä kuin vanhoja klas­si­koi­ta

leikkipuisto: Se­vet­ti­jär­ven lapset saivat äkäisen nä­köi­sen jou­lu­lah­jan koulun pihalle

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Valtion rautatiet
VR hankkimassa uusia yöjunavaunuja – vuoroja pohjoiseen on lisätty viime vuosina

VR hank­ki­mas­sa uusia yö­ju­na­vau­nu­ja – vuoroja poh­joi­seen on lisätty viime vuosina

06.07.2021 10:31
VR lisää junavuoroja elokuussa – "Suosittelemme matkustamaan ruuhka-aikojen ulkopuolella"

VR lisää ju­na­vuo­ro­ja elo­kuus­sa – "Suo­sit­te­lem­me mat­kus­ta­maan ruuh­ka-ai­ko­jen ul­ko­puo­lel­la"

11.08.2020 13:42
Tilaajille
Noin neljäsosa Lapin päiväjunaliikenteestä on karsittu koronakriisin myötä – VR selvittää nyt, aletaanko vuoroja kesällä asteittain lisätä

Noin nel­jä­so­sa Lapin päi­vä­ju­na­lii­ken­tees­tä on kar­sit­tu ko­ro­na­krii­sin myötä – VR sel­vit­tää nyt, ale­taan­ko vuoroja kesällä as­teit­tain lisätä

08.05.2020 16:22
Tilaajille
VR supistaa kaukojunaliikennettä lisää – Oulu-Rovaniemi-junia perutaan

VR su­pis­taa kau­ko­ju­na­lii­ken­net­tä lisää – Ou­lu-Ro­va­nie­mi-ju­nia pe­ru­taan

09.04.2020 10:56
Tilaajille

VR:n mat­kus­ta­ja­mää­rät ro­mah­ti­vat, ju­na­lii­ken­ne su­pis­tuu – yhtiö aloit­taa yt-neu­vot­te­lut koko hen­ki­lös­tön lo­maut­ta­mi­sek­si

17.03.2020 11:20
VR: Pohjois-Suomesta lähteneissä kaukojunissa myöhästymisiä, syynä muun muassa henkilövahinko

VR: Poh­jois-Suo­mes­ta läh­te­neis­sä kau­ko­ju­nis­sa myö­häs­ty­mi­siä, syynä muun muassa hen­ki­lö­va­hin­ko

08.03.2020 10:08
Tilaajille
Koronavirusepäilyn takia tutkittavana oleva potilas matkusti junalla – Finavia selvittää matkustajan kulkureittiä

Ko­ro­na­vi­rus­epäi­lyn takia tut­kit­ta­va­na oleva potilas mat­kus­ti junalla – Finavia sel­vit­tää mat­kus­ta­jan kul­ku­reit­tiä

26.02.2020 14:37
Pohjoisen kauppakamarit: "Rautatieyhteyksien kehittäminen jätetty kesken"

Poh­joi­sen kaup­pa­ka­ma­rit: "Rau­ta­tieyh­teyk­sien ke­hit­tä­mi­nen jätetty kesken"

21.01.2020 09:56
Tilaajille
Aikatauluissa pysyminen on VR:lle jatkuvaa työtä ja Suomen talvi tekee tehtävästä vielä haastavammalla – "Tunnin mittaisia myöhästymisiä sattuu alle 0,5 prosentille kaikista junista"

Ai­ka­tau­luis­sa py­sy­mi­nen on VR:lle jat­ku­vaa työtä ja Suomen talvi tekee teh­tä­väs­tä vielä haas­ta­vam­mal­la – "Tunnin mit­tai­sia myö­häs­ty­mi­siä sattuu alle 0,5 pro­sen­til­le kai­kis­ta ju­nis­ta"

24.12.2019 14:43
Joulunajan kaukojuniin odotetaan 600 000 matkustajaa – menoliikenne käynnistyy kunnolla perjantaina

Jou­lun­ajan kau­ko­ju­niin odo­te­taan 600 000 mat­kus­ta­jaa – me­no­lii­ken­ne käyn­nis­tyy kun­nol­la per­jan­tai­na

17.12.2019 10:04
Tilaajille

Ju­na­lii­ken­ne oli kaksi tuntia poikki Ke­ra­val­la – poh­joi­sen junat myö­häs­sä

02.12.2019 17:14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Seik­kai­lu­ret­ki VR:n maail­maan

02.12.2019 08:01
Tilaajille