kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Sopu hoi­ta­ja­liit­to­jen pitkän työ­kiis­taan tär­kein­tä, kiis­te­ly voit­ta­jis­ta ja hä­viä­jis­tä toiss­si­jais­ta

Tytti Yli-Viikari
Käräjäoikeus tuomitsi VTV:n ex-pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin sakkoihin virkarikoksista

Kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si VTV:n ex-pää­joh­ta­jan Tytti Yli-Vii­ka­rin sak­koi­hin vir­ka­ri­kok­sis­ta

28.01.2022 14:09 3
VTV:n ex-pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin Finnair-pisteet tänään oikeudessa – syyttäjän mukaan pisteillä hankittiin lentolippuja perheen yksityismatkoille

VTV:n ex-pää­joh­ta­ja Tytti Yli-Vii­ka­rin Finn­air-pis­teet tänään oi­keu­des­sa – syyt­tä­jän mukaan pis­teil­lä han­kit­tiin len­to­lip­pu­ja perheen yk­si­tyis­mat­koil­le

15.12.2021 10:16 8
VTV:n ex-pääjohtaja Tytti Yli-Viikari sanoo, että virkamiehen kanssa oli parempi tehdä sopimus virkasuhteen päättymisestä kuin antaa tämän jatkaa töissä: "Muut olisivat katsoneet, kun hän ei tee töitä, mutta nostaa täyttä palkkaa"

VTV:n ex-pää­joh­ta­ja Tytti Yli-Vii­ka­ri sanoo, että vir­ka­mie­hen kanssa oli parempi tehdä sopimus vir­ka­suh­teen päät­ty­mi­ses­tä kuin antaa tämän jatkaa töissä: "Muut oli­si­vat kat­so­neet, kun hän ei tee töitä, mutta nostaa täyttä palk­kaa"

08.12.2021 17:59 1
VTV:n ex-pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin virkarikosoikeudenkäynti alkoi – Yli-Viikarin puolustus kutsuu syytettä törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä pöyristyttäväksi

VTV:n ex-pää­joh­ta­jan Tytti Yli-Vii­ka­rin vir­ka­ri­kos­oi­keu­den­käyn­ti alkoi – Yli-Vii­ka­rin puo­lus­tus kutsuu syy­tet­tä tör­keäs­tä vir­ka-ase­man vää­rin­käyt­tä­mi­ses­tä pöy­ris­tyt­tä­väk­si

08.12.2021 16:16
Irtisanottu Tytti Yli-Viikari suunnittelee paluuta VTV:n johtotehtäviin – "Odotan tulevasta tehtävänkuvastani keskusteltavan uuden pääjohtajan kanssa"

Ir­ti­sa­not­tu Tytti Yli-Vii­ka­ri suun­nit­te­lee paluuta VTV:n joh­to­teh­tä­viin – "Odotan tu­le­vas­ta teh­tä­vän­ku­vas­ta­ni kes­kus­tel­ta­van uuden pää­joh­ta­jan kanssa"

02.12.2021 18:30 9
Tilaajille
VTV:n ex-pääjohtaja Tytti Yli-Viikari sai syytteet kolmesta rikoksesta

VTV:n ex-pää­joh­ta­ja Tytti Yli-Vii­ka­ri sai syyt­teet kol­mes­ta ri­kok­ses­ta

07.10.2021 10:35 3
Yli-Viikarin rikosepäilyt etenevät syyteharkintaan – lentopisteiden arvon määrittäminen osoittautunut haastavaksi

Yli-Vii­ka­rin ri­kos­epäi­lyt ete­ne­vät syy­te­har­kin­taan – len­to­pis­tei­den arvon mää­rit­tä­mi­nen osoit­tau­tu­nut haas­ta­vak­si

26.08.2021 12:15 4
Irtisanotulla Tytti Yli-Viikarilla halua palata VTV:n johtotehtäviin – "Se on hieno työpaikka"

Ir­ti­sa­no­tul­la Tytti Yli-Vii­ka­ril­la halua palata VTV:n joh­to­teh­tä­viin – "Se on hieno työ­paik­ka"

13.08.2021 06:00 2
Tilaajille
VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari on irtisanottu eduskunnan täysistunnon päätöksellä

VTV:n pää­joh­ta­ja Tytti Yli-Vii­ka­ri on ir­ti­sa­not­tu edus­kun­nan täys­is­tun­non pää­tök­sel­lä

30.06.2021 12:52 12
Eduskunnan kansliatoimikunta arvioi, voiko VTV:n pääjohtaja jatkaa tehtävässään – kuulee Yli-Viikaria tänään

Edus­kun­nan kans­lia­toi­mi­kun­ta arvioi, voiko VTV:n pää­joh­ta­ja jatkaa teh­tä­väs­sään – kuulee Yli-Vii­ka­ria tänään

23.06.2021 08:17
Kuka päättää ja miten? – Yli-Viikarin tapaus paljasti epäselvyyden eduskunnan päätöksenteossa

Kuka päättää ja miten? – Yli-Vii­ka­rin tapaus pal­jas­ti epä­sel­vyy­den edus­kun­nan pää­tök­sen­teos­sa

16.06.2021 06:30 3
Tilaajille
Eduskunnassa yhä epäselvää, miten VTV:n Yli-Viikarin irtisanomismenettely laitetaan vireille – asiantuntijat erimielisiä, perustuslakivaliokunta ei ota kantaa

Edus­kun­nas­sa yhä epä­sel­vää, miten VTV:n Yli-Vii­ka­rin ir­ti­sa­no­mis­me­net­te­ly lai­te­taan vi­reil­le – asian­tun­ti­jat eri­mie­li­siä, pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta ei ota kantaa

04.06.2021 07:39 2
Tytti Yli-Viikari harkitsee hyllytyksensä viemistä hallinto-oikeuteen: "Minusta on tärkeää, että asia selvitetään"

Tytti Yli-Vii­ka­ri har­kit­see hyl­ly­tyk­sen­sä vie­mis­tä hal­lin­to-oi­keu­teen: "Mi­nus­ta on tär­keää, että asia sel­vi­te­tään"

22.04.2021 11:52 5
Näkökulma: Kuka valvoisi valvojaa? – VTV:n työjärjestyksen kirjaus voi hiljentää epäkohtia havainneen työntekijän

Nä­kö­kul­ma: Kuka val­voi­si val­vo­jaa? – VTV:n työ­jär­jes­tyk­sen kirjaus voi hil­jen­tää epä­koh­tia ha­vain­neen työn­te­ki­jän

08.04.2021 18:43 1
Tilaajille
Eduskunnan toimikunta pidättää VTV:n Yli-Viikarin virasta rikostutkinnan ajaksi

Edus­kun­nan toi­mi­kun­ta pi­dät­tää VTV:n Yli-Vii­ka­rin virasta ri­kos­tut­kin­nan ajaksi

08.04.2021 14:44 2
VTV:n raportteja on Iltalehden mukaan sensuroitu ja pehmennelty uusiksi esimiesvoimin – johtaja STT:lle: "Ei pidä paikkaansa"

VTV:n ra­port­te­ja on Il­ta­leh­den mukaan sen­su­roi­tu ja peh­men­nel­ty uusiksi esi­mies­voi­min – johtaja STT:l­le: "Ei pidä paik­kaan­sa"

02.04.2021 14:24 3