Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Yleisurheilu: EM-ki­so­jen ohjelma ja tv-ajat

VTV:n pää­joh­ta­ja Tytti Yli-Vii­ka­ri on ir­ti­sa­not­tu edus­kun­nan täys­is­tun­non pää­tök­sel­lä

Kuukausien selvittely päätyi historialliseen lopputulokseen: "Eduskunta ei ole koskaan aikaisemmin irtisanonut nimeämäänsä virkamiestä".

Helsinki

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) hyllytetty pääjohtaja Tytti Yli-Viikari on irtisanottu virastaan. Asiasta päätti eduskunnan täysistunto, joka yhtyi eduskunnan kansliatoimikunnan eiliseen arvioon.

Kansliatoimikunta katsoi, että luottamus Yli-Viikarin edellytyksiin ja kykyyn toimia VTV:n pääjohtajana on kokonaisuutena arvioiden hänen toimintansa johdosta romahtanut.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhion mukaan Yli-Viikari on irtisanottu eduskunnan päätöksellä, mutta VTV huolehtii irtisanomisen käytännön asioista.

Eduskunta päätti asiasta täysistunnossa, joka alkoi kello 10. Keskustelu eteni hyvin yksimielisenä. Puheenvuoroissa riippumatta puolueesta todettiin toinen toisensa jälkeen, että muuta vaihtoehtoa ei ole kuin irtisanominen.

"Johtajan vastuuta ei voi kiertää juridisilla ilmaveiveillä"

Keskustelun asiasta aloitti tarkastusvaliokunnan jäsen Pauli Kiuru (kok.). Hän kertoi olettaneensa, että asian käsittelyyn riittäisi 2–3 viikkoa, mutta siihen ei riittänyt edes neljä kuukautta.

Kiurun mukaan selvityksessä on tarvittu yli 60 asiantuntijalausuntoa, perustuslakivaliokuntaa ja kansliatoimikuntaa, ja lainsäädännöstäkin on löytynyt aukkoja.

– Byrokratia jauhaa välillä tuskastuttavan hitaasti. Eduskunta ei ole koskaan aikaisemmin irtisanonut nimeämäänsä virkamiestä. Oikeusvaltiossa pitää olla yksityiskohtien kanssa tarkkana, ja se vie aikaa, Kiuru sanoi.

Hänen mielestään on kuitenkin hienoa, että erottamisasia saadaan päätökseen ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Yli-Viikari katsoi eilen STT:lle toimittamassaan tiedotteessa, ettei selkeitä juridisia perusteita hänen irtisanomiselleen ole.

– Kaikki ei ole juridiikkaa. Johtajan vastuuta ei voi kiertää juridisilla ilmaveiveillä tai alaisten syyllistämisellä. Mahdollisissa eturistiriidoissa tärkeintä ei ole se, miltä itsestä tuntuu vaan se, miten muut näkevät tilanteen, Kiuru sanoi.

Hän muistutti VTV:n olevan valtiontalouden omatunto.

– Henkilökunta on joutunut sietämättömään tilanteeseen. Organisaatiomuutos ja työhyvinvointi olisivat edellyttäneet pääjohtajalta joukkojensa keskellä olemista, halua kuunnella, olla läsnä ja näyttää suuntaa. Yli 300 matkavuorokautta viiden vuoden aikana osoittaa piittaamattomuutta henkilökunnasta.

"Rapautunut luottamus viraston toimintaan palautettava"

Vasemmistoliiton Katja Hänninen totesi, että asia on monin tavoin vakava ja tarkastusvaliokunnan mietintö on painava.

– Olennaista on, että rapautunut luottamus viraston toiminaan palautetaan. Näin turvataan myös asiasta ja pääjohtajan toiminnasta huomattavasti kärsineen viraston henkilöstön tärkeän työn edellytykset ja työhyvinvointi, hän totesi.

Tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.) totesi, että VTV tekee erittäin tärkeää työtä, ja siksi kohu ja negatiivinen mediajulkisuus on ollut hänelle ja monelle muulle viraston kanssa paljon tekemisessä olevalle järkytys.

– Valitettavaa on, että luottamus tarkastusvirastoon valtionhallinnon ylimpänä ulkoisena tarkastajana on horjunut.

Hännisen mukaan koko vyyhdestä on otettava opiksi.

– Hyvän hallinnon ja periaatteiden toteutumista ja viranomaistoiminnan uskottavaa valvontaa on edelleen kehitettävä paitsi valtiontalouden tarkastusvirastossa myös laajemmin julkisessa hallinnossa.

Kristillisdemokraattien Sari Essayah alleviivasi puheenvuorossaan myös esimerkillä johtamista.

– Tässä on todellakin kysymys laajasta yhteiskunnallisesta asiasta, ei pelkästään yhden ainoan viraston matkalaskuepäselvyyksistä.

Myös poliisi tutkii

VTV:n rahankäyttö ja tarkastustoiminta ovat olleet esillä mediassa runsaasti viime kuukausina. Huomiota on kiinnitetty esimerkiksi Yli-Viikarin edustus- ja matkakuluihin ja siihen, että tarkastustoimintaan on käytetty yhä vähemmän työaikaa.

Eduskuntakäsittelyn pohjana olivat kansliatoimikunnan lausunnon lisäksi tarkastusvaliokunnan mietintö ja eduskunnan tilintarkastajien kertomus VTV:n taloudenhoidosta.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta linjasi toissa viikolla, että Yli-Viikarin toiminta on merkittävällä tavalla heikentänyt luottamusta viraston toimintaan. Valiokunta kiinnitti huomiota muun muassa pääjohtajan laskutukseen liitettyjen matka-asiakirjojen puutteellisuuteen ja yksittäisiin laskutusepäselvyyksiin.

Lisäksi poliisi tutkii Yli-Viikarin toimia lentopisteisiin ja tämän tekemään työsopimukseen liittyen. Yli-Viikari on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin, joista häntä epäillään.