Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Yleisurheilu: EM-ki­so­jen ohjelma ja tv-ajat

Edus­kun­nan kans­lia­toi­mi­kun­ta arvioi, voiko VTV:n pää­joh­ta­ja jatkaa teh­tä­väs­sään – kuulee Yli-Vii­ka­ria tänään

Helsinki
Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin mahdollisesta irtisanomisesta päättää eduskunnan täysistunto.
Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin mahdollisesta irtisanomisesta päättää eduskunnan täysistunto.

Eduskunnan kansliatoimikunta kuulee tänään Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajaa Tytti Yli-Viikaria. Tarkoituksena on selvittää, onko tehtävästään hyllytetyllä Yli-Viikarilla edellytyksiä jatkaa pääjohtajan tehtävässä.

Mahdolliset päätökset tehdään vasta kansliatoimikunnan ensi viikon kokouksessa.

Yli-Viikarin mahdollisesta irtisanomisesta päättää eduskunnan täysistunto. Asiassa pyritään antamaan ratkaisu ennen kevätistuntokauden päättymistä eli ensi viikolla.

VTV:n rahankäyttö ja tarkastustoiminta ovat olleet esillä mediassa viime kuukausina. Huomiota on kiinnitetty esimerkiksi Yli-Viikarin edustuskuluihin.

Viime viikolla eduskunnan tarkastusvaliokunta sai valmiiksi mietintönsä VTV:n taloudenhoidon sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, jonka laatimisen se aloitti helmikuussa. Valiokunta katsoi, että pääjohtajan toiminta on merkittävällä tavalla heikentänyt luottamusta VTV:n oman taloudenhoidon asianmukaisuuteen ja sisäisen valvonnan toimivuuteen sekä vahingoittanut viraston julkikuvaa.

Valiokunta kiinnitti huomiota pääjohtajan laskutukseen liitettyjen matka-asiakirjojen puutteellisuuteen ja yksittäisiin laskutusepäselvyyksiin. Valiokunta pyysi tuolloin kansliatoimikuntaa selvittämään Tytti Yli-Viikarin irtisanomisen edellytyksiä.