Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Ir­ti­sa­not­tu Tytti Yli-Vii­ka­ri suun­nit­te­lee paluuta VTV:n joh­to­teh­tä­viin – "Odotan tu­le­vas­ta teh­tä­vän­ku­vas­ta­ni kes­kus­tel­ta­van uuden pää­joh­ta­jan kanssa"

Pääjohtajan sijainen sanoo, ettei Tytti Yli-Viikarin paluusta johtotehtäviin ole keskusteltu. Henkilöstö pitää mahdollista paluuta ongelmallisena.

Tytti Yli-Viikari sanoo yhä, ettei hänen irtisanomiselleen ollut juridisia perusteita. Asian käsittely on vireillä Helsingin hallinto-oikeudessa.
Tytti Yli-Viikari sanoo yhä, ettei hänen irtisanomiselleen ollut juridisia perusteita. Asian käsittely on vireillä Helsingin hallinto-oikeudessa.
Kuva: Mauri Ratilainen

Valtiontalouden tarkastusviraston irtisanottu pääjohtaja Tytti Yli-Viikari haluaa palata virkaansa viraston ylijohtajaksi. Hänet vapautettiin ylijohtajan tehtävästä pääjohtajaksi siirtymisen takia vuonna 2016.

Eduskunnan täysistunto irtisanoi Yli-Viikarin pääjohtajan tehtävästä kesällä luottamuspulan vuoksi. Pohjalla oli eduskunnan kansliatoimikunnan kanta asiaan. Luottamuksen katsottiin rapautuneen edustus- ja matkakuluissa olleiden epäselvyyksien ja viraston tarkastustoiminnan puutteiden seurauksena.