Kulttuuri: Tor­nion­laak­son museon uudeksi joh­ta­jak­si Titta Kal­lio-Sep­pä

Ohje: Katso Lapin Kansan video: Näin teet ko­ro­na­vi­ruk­sen ko­ti­tes­tin oikein

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Tukipaketit
Hallitus aloittaa anniskeluravintoloita koskevan täyssulun valmistelun – voimaantulo "kolmen–neljän viikon" päässä

Hal­li­tus aloit­taa an­nis­ke­lu­ra­vin­to­loi­ta kos­ke­van täys­su­lun val­mis­te­lun – voi­maan­tu­lo "kol­men–­nel­jän viikon" päässä

14.01.2022 20:19 4
Varustamoille valmistellaan miljoonien eurojen tukipakettia syksyksi – "Emme lähde tukemaan voitollista liiketoimintaa"

Va­rus­ta­moil­le val­mis­tel­laan mil­joo­nien eurojen tu­ki­pa­ket­tia syk­syk­si – "Emme lähde tu­ke­maan voi­tol­lis­ta lii­ke­toi­min­taa"

08.09.2020 06:00 2
Yhdysvalloissa ei vieläkään päästy sopuun koronatukipaketista – Trump väläytti kongressin ohittamista presidentin asetuksilla

Yh­dys­val­lois­sa ei vie­lä­kään päästy sopuun ko­ro­na­tu­ki­pa­ke­tis­ta – Trump vä­läyt­ti kong­res­sin ohit­ta­mis­ta pre­si­den­tin ase­tuk­sil­la

08.08.2020 12:50
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lo­pe­te­taan euron te­ko­hen­gi­tys

17.07.2020 04:44
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Joku tolkku tal­kois­sa­kin

10.07.2020 05:05
Tilaajille
Hallitus hyväksyi esityksen ravintoloiden tukipaketista – lisärahaa esitetään myös työttömyyden hoitoon, koronatutkimukseen ja tartuntojen jäljittämiseen

Hal­li­tus hy­väk­syi esi­tyk­sen ra­vin­to­loi­den tu­ki­pa­ke­tis­ta – li­sä­ra­haa esi­te­tään myös työt­tö­myy­den hoi­toon, ko­ro­na­tut­ki­muk­seen ja tar­tun­to­jen jäl­jit­tä­mi­seen

08.05.2020 13:20
Hallitus tukee ravintoloita kahdella tavalla 123 miljoonan edestä – Tukea tonni per työntekijä ja kompensaatiota juokseviin kustannuksiin

Hal­li­tus tukee ra­vin­to­loi­ta kah­del­la tavalla 123 mil­joo­nan edestä – Tukea tonni per työn­te­ki­jä ja kom­pen­saa­tio­ta juok­se­viin kus­tan­nuk­siin

06.05.2020 20:47

Ra­vin­to­la-ala kaipaa ke­vääk­si 350 mil­joo­nan euron tu­ki­pa­ket­tia – "Y­li­voi­mai­nen enem­mis­tö tuesta menee juuri niin kuin pi­tää­kin"

25.04.2020 18:16
Pääkirjoitus: Suomi voisi ottaa mallia Tanskan koronanotkeudesta
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Suomi voisi ottaa mallia Tanskan ko­ro­na­not­keu­des­ta

18.03.2020 10:04
Tilaajille