pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Terrafame
Terrafame irtisanoo kymmeniä työntekijöitä – lisäksi yhtiö aikoo säästää 6,5 miljoonaa euroa muualta

Ter­ra­fa­me ir­ti­sa­noo kym­me­niä työn­te­ki­jöi­tä – lisäksi yhtiö aikoo säästää 6,5 mil­joo­naa euroa muualta

01.03.2022 15:33 5
Tilaajille
Terrafame aloittaa yt-neuvottelut, vähennystarve enintään 75 henkilötyövuotta

Ter­ra­fa­me aloit­taa yt-neu­vot­te­lut, vä­hen­nys­tar­ve enin­tään 75 hen­ki­lö­työ­vuot­ta

10.01.2022 13:34
Tilaajille
Lapin kaivosten voitot kasvavat, kun metallien hinnat lyövät uusia ennätyksiä

Lapin kai­vos­ten voitot kas­va­vat, kun me­tal­lien hinnat lyövät uusia en­nä­tyk­siä

17.08.2021 06:30 4
Tilaajille
Suomen valtiolla on Talvivaarassa skandaalinkäryinen kaivoskumppani – Trafiguran historia on ympäristöskandaalien, talousrikosepäilyjen ja systemaattisen veronkierron värittämä

Suomen val­tiol­la on Tal­vi­vaa­ras­sa skan­daa­lin­kä­ryi­nen kai­vos­kump­pa­ni – Tra­fi­gu­ran his­to­ria on ym­pä­ris­tös­kan­daa­lien, ta­lous­ri­kos­epäi­ly­jen ja sys­te­maat­ti­sen ve­ron­kier­ron vä­rit­tä­mä

21.09.2020 17:28
Valtionyhtiö pyysi korruptiosta epäillyltä Terrafamen osaomistajalta selvitystä – "Olemme saaneet Trafiguran näkemyksen ja olemme tyytyväisiä selvitykseen"

Val­tion­yh­tiö pyysi kor­rup­tios­ta epäil­lyl­tä Ter­ra­fa­men osa­omis­ta­jal­ta sel­vi­tys­tä – "Olemme saaneet Tra­fi­gu­ran nä­ke­myk­sen ja olemme tyy­ty­väi­siä sel­vi­tyk­seen"

04.06.2020 06:00
Tehtaiden seisokit laskivat Terrafamen liikevaihtoa viime vuonna – Nikkelin hinta sahasi voimakkaasti

Teh­tai­den sei­so­kit las­ki­vat Ter­ra­fa­men lii­ke­vaih­toa viime vuonna – Nik­ke­lin hinta sahasi voi­mak­kaas­ti

21.02.2020 09:57
Analyysi: Suomen ensimmäinen uraanilaitos sai valtioneuvoston luvan – Huolellinen ja pitkä lupaprosessi herättää luottamusta Terrafamen uraanituotantoon

Ana­lyy­si: Suomen en­sim­mäi­nen uraa­ni­lai­tos sai val­tio­neu­vos­ton luvan – Huo­lel­li­nen ja pitkä lu­pa­pro­ses­si he­rät­tää luot­ta­mus­ta Ter­ra­fa­men uraa­ni­tuo­tan­toon

06.02.2020 14:15
Terrafame sai uraaniluvan Sotkamon kaivokselle – lupapäätöksestä voi vielä valittaa

Ter­ra­fa­me sai uraa­ni­lu­van Sot­ka­mon kai­vok­sel­le – lu­pa­pää­tök­ses­tä voi vielä va­lit­taa

06.02.2020 14:15
Terrafamen uraanilupa on valmis, ja vain poliittista päätöstä odotetaan – Lupa olisi Suomen ensimmäinen siinä vaiheessa, kun se astuisi voimaan

Ter­ra­fa­men uraa­ni­lu­pa on valmis, ja vain po­liit­tis­ta pää­tös­tä odo­te­taan – Lupa olisi Suomen en­sim­mäi­nen siinä vai­hees­sa, kun se astuisi voimaan

17.01.2020 06:00