siitepöly: Koivun sii­te­pö­ly vaivaa jo La­pis­sa­kin, mutta voi­mak­kain vaihe on vielä edessä

tulvat: Kaa­re­su­van­nos­sa tulviva Muo­nion­jo­ki saattaa kat­kais­ta Ruotsin ra­ja­tien maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na

Ter­ra­fa­me sai uraa­ni­lu­van Sot­ka­mon kai­vok­sel­le – lu­pa­pää­tök­ses­tä voi vielä va­lit­taa

Helsinki
Kaivosyhtiö Terrafame on saanut hallitukselta luvan aloittaa uraanin talteenoton Sotkamossa.
Kaivosyhtiö Terrafame on saanut hallitukselta luvan aloittaa uraanin talteenoton Sotkamossa.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kaivosyhtiö Terrafame on saanut hallitukselta luvan aloittaa uraanin talteenoton Sotkamon kaivoksella Kainuussa.

Terrafamen mukaan uraanilaitoksen saattaminen käyttökuntoon vie noin vuoden. Lupapäätöksestä voi kuitenkin vielä valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Valitusaika päättyy 9. maaliskuuta. Yhtiö arvioi tiedotteessaan, että tuon jälkeen kestää vielä noin kaksi vuotta ennen kuin lupa on lainvoimainen.

Valituksia lienee tiedossa. Ainakin Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri piti etukäteen valituksen tekemistä hyvin todennäköisenä, jos lupa myönnetään suoran yhtiön hakemassa muodossa.

– Ydinenergialain mukaisen luvan myöntämiselle uraanin tuotantoon ei ole edellytyksiä, koska kaivoksen jäteratkaisu ei ole pitkäkestoisesti ympäristölle turvallinen eikä pitkäaikaisvaikutuksia ole arvioitu, piiri sanoi tiedotteessaan.

Terrafame pyysi lupaa tuottaa uraania 250 tonnia vuodessa. Yhtiön arvion mukaan todellinen vuosituotanto jäisi tätä pienemmäksi.

Säteilyturvakeskus totesi viime kesänä, ettei sen näe säteily- ja ydinturvallisuuden kannalta esteitä näille suunnitelmille. STUKin lausunnon mukaan uraanin talteenoton ihmisille aiheuttamat riskit ovat vähäisiä.

Talvivaaran kaivosyhtiön raunioille perustettu Terrafame jätti hakemuksensa syksyllä 2017. Se kertoi tuolloin, että uraania ei ole tarkoitus jalostaa Suomessa, vaan se viedään muualle Eurooppaan tai Pohjois-Amerikkaan. Jalostettu uraani menisi vain energiantuotantoon. Vienti vaatii ulkoministeriön ja Euroopan atomienergiajärjestön Euratomin luvat.