tähtijuttu: Kemin Seudun Osuus­pan­kin hen­ki­lös­tö kyy­ne­leh­ti poh­joi­sen isosta pank­ki­jät­ti­läi­ses­tä ulos­jää­mis­tä

Talousvaikeudet
Lapista vain Keminmaa saa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta – neljä kuntaa jäi ilman

Lapista vain Ke­min­maa saa har­kin­nan­va­rais­ta val­tion­osuu­den ko­ro­tus­ta – neljä kuntaa jäi ilman

25.11.2021 18:28 1
Tilaajille
Matkailu- ja ravintola-alalla synkkä kuva tulevasta: joka toinen ohjelmapalveluyritys uskoo olevansa puolen vuoden päästä konkurssissa

Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alal­la synkkä kuva tu­le­vas­ta: joka toinen oh­jel­ma­pal­ve­lu­yri­tys uskoo ole­van­sa puolen vuoden päästä kon­kurs­sis­sa

10.09.2020 06:30 2
Tilaajille
Kuntien talousahdinko pahenee viidessä vuodessa – Asiantuntija: Veronkorotuspaineet ovat jopa viisi prosenttiyksikköä

Kuntien ta­lous­ah­din­ko pahenee vii­des­sä vuo­des­sa – Asian­tun­ti­ja: Ve­ron­ko­ro­tus­pai­neet ovat jopa viisi pro­sent­ti­yk­sik­köä

10.09.2020 06:00 2
Rovaniemen valtuusto hyväksyi Mäntyvaaran ja Heposuon alueen asemakaavan – Rakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna 2022

Ro­va­nie­men val­tuus­to hy­väk­syi Män­ty­vaa­ran ja He­po­suon alueen ase­ma­kaa­van – Ra­ken­ta­mi­nen alkaa ai­kai­sin­taan vuonna 2022

07.09.2020 20:07
Tilaajille

Vih­riä­län ra­por­tis­sa telakat ovat teol­li­suu­den uhan­alai­sin toi­mia­la, Nokia hyötyy krii­sis­tä

08.05.2020 14:10
Sadattuhannet suomalaiset odottavat vähintäänkin 116 miljoonan edestä palautuksia peruuntuneista lomamatkoista – Matkatoimistojen tilit tyhjinä

Sa­dat­tu­han­net suo­ma­lai­set odot­ta­vat vä­hin­tään­kin 116 mil­joo­nan edestä pa­lau­tuk­sia pe­ruun­tu­neis­ta lo­ma­mat­kois­ta – Mat­ka­toi­mis­to­jen tilit tyhjinä

30.03.2020 17:36
Yrittäjät vaativat vuokranalennuksia koronavaikeuksissa oleville pienyrityksille - "Samassa veneessä ollaan", sanoo suuren kiinteistösijoittajan Cityconin johtaja Sanna Yliniemi

Yrit­tä­jät vaa­ti­vat vuok­ran­alen­nuk­sia ko­ro­na­vai­keuk­sis­sa ole­vil­le pien­yri­tyk­sil­le - "Sa­mas­sa ve­nees­sä ol­laan", sanoo suuren kiin­teis­tö­si­joit­ta­jan Ci­ty­co­nin johtaja Sanna Yli­nie­mi

22.03.2020 21:47

Kun­ta­liit­to: En­sim­mäi­set tu­ki­toi­met kun­nil­le julki maa­nan­tai­na

21.03.2020 17:48

Ranuan seu­ra­kun­ta torjuu ta­lous­krii­siä – Toi­min­to­ja on vä­hen­net­tä­vä

17.03.2020 19:39
Tilaajille
KL: Pertti Yliniemen Pallas Rakennuksen talousvaikeudet jatkuvat edelleen – aliurakoitsijat ovat reagoineet maksuviiveisiin

KL: Pertti Yli­nie­men Pallas Ra­ken­nuk­sen ta­lous­vai­keu­det jat­ku­vat edel­leen – ali­ura­koit­si­jat ovat rea­goi­neet mak­su­vii­vei­siin

29.11.2019 10:52
Tilaajille