Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alal­la synkkä kuva tu­le­vas­ta: joka toinen oh­jel­ma­pal­ve­lu­yri­tys uskoo ole­van­sa puolen vuoden päästä kon­kurs­sis­sa

MaRa esittää arvonlisäverojen määräaikaista alentamista. Myös matkustus- ja kokoontumisrajoituksia olisi sen mielestä purettava, etätyöt lopetettava ja korkeakouluissa siirryttävä lähiopetukseen.

Koronapandemiaan liittyvät rajoitukset ovat laittaneet majoitus- ja ravintola-alan ahtaalle. Suurimmissa vaikeuksissa ovat ohjelmanjärjestäjät, kun keikkoja ja festivaaleja on peruttu kasapäin. Esimerkiksi Tammerfestiä ei tänä vuonna järjestetty.
Koronapandemiaan liittyvät rajoitukset ovat laittaneet majoitus- ja ravintola-alan ahtaalle. Suurimmissa vaikeuksissa ovat ohjelmanjärjestäjät, kun keikkoja ja festivaaleja on peruttu kasapäin. Esimerkiksi Tammerfestiä ei tänä vuonna järjestetty.
Kuva: Enna Rautiainen

Peräti puolet ohjelmapalveluyrityksistä uskoo olevansa puolen vuoden päästä konkurssikypsiä. Kahdeksan kymmenestä arvioi syksyn liikevaihtonsa romahtavan 80 prosenttia viime vuodesta.

Luvut ovat peräisin yrityksiä edustavan matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan jäsenkyselystä.