Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Taike
Rösölänperän ruppanoissa kouluttaudutaan ja ryhdytään kokoamaan historiikkia

Rö­sö­län­pe­rän rup­pa­nois­sa kou­lut­tau­du­taan ja ryh­dy­tään ko­koa­maan his­to­riik­kia

05.07.2023 17:00
Tilaajille
Lapin taidetoimikunta jakoi apurahoja 160 000 euroa – katso listasta kaikki apurahan saajat

Lapin tai­de­toi­mi­kun­ta jakoi apu­ra­ho­ja 160 000 euroa – katso lis­tas­ta kaikki apu­ra­han saajat

29.06.2023 11:08 1
Tilaajille
Salla sai Taiteen edistämiskeskukselta 90 000 euron avustuksen ikäihmisten kulttuurihyvinvointihankkeeseen

Salla sai Taiteen edis­tä­mis­kes­kuk­sel­ta 90 000 euron avus­tuk­sen ikäih­mis­ten kult­tuu­ri­hy­vin­voin­ti­hank­kee­seen

25.11.2022 10:02 1
Tilaajille
Lappiin 354 000 euroa Taiken avustuksia kulttuurin tukemiseen harvaan asutuilla seuduilla

Lappiin 354 000 euroa Taiken avus­tuk­sia kult­tuu­rin tu­ke­mi­seen harvaan asu­tuil­la seu­duil­la

07.10.2022 10:40
Tilaajille
Rosa Liksomille ja Markku Heikkilälle myönnettiin taiteilijaeläke – Kaikkiaan eläkkeen saa 63 uutta taiteilijaa

Rosa Lik­so­mil­le ja Markku Heik­ki­läl­le myön­net­tiin tai­tei­li­jae­lä­ke – Kaik­kiaan eläk­keen saa 63 uutta tai­tei­li­jaa

04.03.2022 14:38
Tilaajille
Saamelais- ja romanitaiteilijoiden yhteinen kulttuurifoorumi järjestetään toista kertaa Inarissa

Saa­me­lais- ja ro­ma­ni­tai­tei­li­joi­den yh­tei­nen kult­tuu­ri­foo­ru­mi jär­jes­te­tään toista kertaa Ina­ris­sa

08.10.2021 12:43
Tilaajille
Saamelais- ja romanitaiteilijat kohtasivat ja puhuivat kulttuureistaan Inarissa

Saa­me­lais- ja ro­ma­ni­tai­tei­li­jat koh­ta­si­vat ja pu­hui­vat kult­tuu­reis­taan Ina­ris­sa

26.11.2020 17:40
Tilaajille