Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Sukset
Meri-Lapin laduilla sielu lepää ja kunto nousee

Me­ri-La­pin la­duil­la sielu lepää ja kunto nousee

20.02.2024 15:20
Suksikauppiaat uskovat yhä hyvään pitoon – markettien Venäjältä tuodut halpamallit ovat vaihtuneet kotimaisiin ja eurooppalaisiin suksiin

Suk­si­kaup­piaat uskovat yhä hyvään pitoon – ­mar­ket­tien Ve­nä­jäl­tä tuodut hal­pa­mal­lit ovat vaih­tu­neet ko­ti­mai­siin ja eu­roop­pa­lai­siin suksiin

29.10.2023 11:32
Tilaajille
Miten kuusamolainen Nato-side toimii crocseilla ja kumppareilla? Testasimme maailman parhaaksi kehutun siteen

Miten kuu­sa­mo­lai­nen Na­to-si­de toimii croc­seil­la ja kump­pa­reil­la? Tes­ta­sim­me maail­man par­haak­si kehutun siteen

01.05.2023 15:30
Tilaajille
Tältä näyttää Kuusamon Uistimen tekemä uusi Nato-suksiside – enää ei tarvita kantillista saapasta, maiharikin käy: "Uskallan väittää parhaaksi sotilassiteeksi koko maailmassa"

Tältä näyttää Kuu­sa­mon Uis­ti­men tekemä uusi Na­to-suk­si­si­de – enää ei tarvita kan­til­lis­ta saa­pas­ta, mai­ha­ri­kin käy: "Us­kal­lan väittää par­haak­si so­ti­las­si­teek­si koko maail­mas­sa"

18.04.2023 08:14 7
Tilaajille
Päiväkirja: Napsakoita käännöksiä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Nap­sa­koi­ta kään­nök­siä

16.12.2022 05:00
Tilaajille
Kaupasta ei löytynyt nousukarvoja luistelusuksiin, joten Oskari Hanninen askarteli sellaiset itse – Tästä on kyse seikkailutapahtumassa, jossa valloitetaan 7 tunturia päivässä

Kau­pas­ta ei löy­ty­nyt nou­su­kar­vo­ja luis­te­lu­suk­siin, joten Oskari Han­ni­nen as­kar­te­li sel­lai­set itse – Tästä on kyse seik­kai­lu­ta­pah­tu­mas­sa, jossa val­loi­te­taan 7 tun­tu­ria päi­väs­sä

27.03.2022 18:30 3
Tilaajille
Hiihdosta voi nauttia sekä tuliterillä että kymmenen vuotta vanhoilla suksilla – Moni luottaa kuitenkin uusiin karvapohjasuksiin

Hiih­dos­ta voi nauttia sekä tu­li­te­ril­lä että kym­me­nen vuotta van­hoil­la suk­sil­la – Moni luottaa kui­ten­kin uusiin kar­va­poh­ja­suk­siin

29.12.2021 17:58 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suosi suo­ma­lais­ta myös suk­sis­sa

15.03.2021 05:09
Tilaajille
Sallassa noustiin suksille ennen kuin Egyptissä oli pyramideja – sen lisäksi, että hiihto on hauskaa, se on perimässämme
Kolumni

Sal­las­sa nous­tiin suk­sil­le ennen kuin Egyp­tis­sä oli py­ra­mi­de­ja – sen li­säk­si, että hiihto on haus­kaa, se on pe­ri­mäs­säm­me

09.03.2021 06:00 2
Tilaajille
Päiväkirja: Vihaan hiihtämistä intohimoisesti
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Vihaan hiih­tä­mis­tä in­to­hi­moi­ses­ti

17.02.2021 06:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Löysin sopivat karvapohjaiset
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Löysin sopivat kar­va­poh­jai­set

29.12.2020 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Karvapohjaiset jäivät ostamatta
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kar­va­poh­jai­set jäivät os­ta­mat­ta

14.05.2020 11:13
Tilaajille