Ennakkoäänestys päättyi: Lähes 30 pro­sent­tia lap­pi­lai­sis­ta äänesti en­nak­ko­ää­nes­tyk­ses­sä – vilk­kaim­min uur­nil­la käytiin Pel­los­sa, lais­kim­min Kit­ti­läs­sä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Slovakia
Petra Vlhova palkitsi Leville matkustaneet innokkaat faninsa voitolla

Petra Vlhova pal­kit­si Leville mat­kus­ta­neet in­nok­kaat faninsa voi­tol­la

20.11.2021 19:07
Tilaajille
Erkinjuntille mitali kaulaan, vaikka pronssiottelua ei pelata: "Ilman muuta oikea systeemi"

Er­kin­jun­til­le mitali kau­laan, vaikka prons­si­ot­te­lua ei pelata: "Ilman muuta oikea sys­tee­mi"

28.04.2021 17:29
Tilaajille
Antti Erkinjuntin työttömyys päättyi Slovakiaan – RoKille hän sanoi tällä kertaa ei

Antti Er­kin­jun­tin työt­tö­myys päättyi Slo­va­kiaan – RoKille hän sanoi tällä kertaa ei

21.12.2020 19:19
Tilaajille
Lähes puolet Slovakian väestöstä kävi koronatesteissä lauantaina, tavoitteena kaikkien testaaminen

Lähes puolet Slo­va­kian väes­tös­tä kävi ko­ro­na­tes­teis­sä lauan­tai­na, ta­voit­tee­na kaik­kien tes­taa­mi­nen

01.11.2020 13:30
Slovakia yrittää testata valtaosan asukkaistaan viikonlopun aikana – jos ei suostu testiin, joutuu karanteeniin 10 päiväksi

Slo­va­kia yrittää testata val­ta­osan asuk­kais­taan vii­kon­lo­pun aikana – jos ei suostu tes­tiin, joutuu ka­ran­tee­niin 10 päi­väk­si

31.10.2020 18:00
Toimittajamurhien tilaajaksi epäillyn vapauttaminen syytteistä järisyttää Slovakiaa – "Oikeustaistelun on jatkuttava"

Toi­mit­ta­ja­mur­hien ti­laa­jak­si epäil­lyn va­paut­ta­mi­nen syyt­teis­tä jä­ri­syt­tää Slo­va­kiaa – "Oi­keus­tais­te­lun on jat­kut­ta­va"

04.09.2020 11:45
Slovakian vaalitulos voi johtaa Puolan ja Unkarin tielle – uuden hallituksen linjaa vaikea ennakoida

Slo­va­kian vaa­li­tu­los voi johtaa Puolan ja Unkarin tielle – uuden hal­li­tuk­sen linjaa vaikea en­na­koi­da

06.03.2020 08:09
Slovakialaisen toimittajan murhasta tunnustus oikeudenkäynnissä – Jan Kuciakin ja naisystävän surma oli Euroopan oloissa poikkeuksellinen

Slo­va­kia­lai­sen toi­mit­ta­jan mur­has­ta tun­nus­tus oi­keu­den­käyn­nis­sä – Jan Ku­cia­kin ja nais­ys­tä­vän surma oli Eu­roo­pan oloissa poik­keuk­sel­li­nen

13.01.2020 13:27
Näkökulma: Tshekkoslovakian Samettivallankumouksesta on 30 vuotta – nyt kansa on taas kaduilla vaatimassa valtaapitävien eroa

Nä­kö­kul­ma: Tshek­ko­slo­va­kian Sa­met­ti­val­lan­ku­mouk­ses­ta on 30 vuotta – nyt kansa on taas ka­duil­la vaa­ti­mas­sa val­taa­pi­tä­vien eroa

15.12.2019 07:29
Tilaajille
Suomalainen Hanna Jauhiainen halusi vastustaa ilmaston lämpenemistä – Päätyi slovakialaiseen vankilaan ja paikallisiin uutisiin

Suo­ma­lai­nen Hanna Jau­hiai­nen halusi vas­tus­taa il­mas­ton läm­pe­ne­mis­tä – Päätyi slo­va­kia­lai­seen van­ki­laan ja pai­kal­li­siin uu­ti­siin

21.09.2019 07:00
Tilaajille