kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Säveltäjät
Oman huoneen ohjaksissa – säveltäjä Outi Tarkiaisen esikoisoopperan A Room of One´s Own maailman kantaesityksessä tilan ottivat haltuun kaikkien aikojen naiset

Oman huoneen oh­jak­sis­sa – sä­vel­tä­jä Outi Tar­kiai­sen esi­koi­soop­pe­ran A Room of One´s Own maail­man kan­tae­si­tyk­ses­sä tilan ottivat haltuun kaik­kien aikojen naiset

15.05.2022 15:35
Tilaajille
Meri-Lapin Oratoriokuoro tarttui Bachiin, jonka 300 vuotta sitten kuollut isovelikin soti Ukrainassa Ruotsin armeijassa

Me­ri-La­pin Ora­to­rio­kuo­ro tarttui Bac­hiin, jonka 300 vuotta sitten kuollut iso­ve­li­kin soti Uk­rai­nas­sa Ruotsin ar­mei­jas­sa

12.04.2022 08:49
Tilaajille
40-luvulta tähän päivään – Rovaniemeläisten säveltäjien musiikki soi sunnuntaina kotiseutumuseolla

40-lu­vul­ta tähän päivään – ­Ro­va­nie­me­läis­ten sä­vel­tä­jien mu­siik­ki soi sun­nun­tai­na ko­ti­seu­tu­mu­seol­la

17.11.2021 09:30
"Järkyttävää, miten vähän heitä tunnetaan" – Susanna Välimäki uskoi löytävänsä 1800-luvun Suomesta muutamia naissäveltäjiä, mutta nyt heitä on koossa tietokirjan verran

"Jär­kyt­tä­vää, miten vähän heitä tun­ne­taan" – Susanna Vä­li­mä­ki uskoi löy­tä­vän­sä 1800-lu­vun Suo­mes­ta muu­ta­mia nais­sä­vel­tä­jiä, mutta nyt heitä on koossa tie­to­kir­jan verran

31.01.2021 08:00
Tilaajille