Sää
Viikko
Kuvat kertovat: Lumisen ja lumettoman Suomen raja on nyt poikkeuksellisen teräväpiirteinen, kun kinokset vaihtuvat lyhyellä matkalla tulvamaisemaan

Kuvat ker­to­vat: Lumisen ja lu­met­to­man Suomen raja on nyt poik­keuk­sel­li­sen te­rä­vä­piir­tei­nen, kun ki­nok­set vaih­tu­vat ly­hyel­lä mat­kal­la tul­va­mai­se­maan

21.02.2020 18:00
Erittäin huono ajokeli aiheuttanut Lapissa useita on­net­to­muuk­sia

Erit­täin huono ajokeli ai­heut­ta­nut Lapissa useita on­net­to­muuk­sia

21.02.2020 15:49
Sadealue tuo erittäin huonon ajokelin Etelä-Lappiin – lumiahdinko ei hellitä, puiden tykkykuorma kasvaa

Sa­de­alue tuo erit­täin huonon ajo­ke­lin Ete­lä-Lap­piin – lu­mi­ah­din­ko ei hel­li­tä, puiden tyk­ky­kuor­ma kasvaa

21.02.2020 07:51
Kirsikkapuut kukkivat Turussa, perhosentoukka mönki ikkunalaudalla Rovaniemellä – Oletko sinä havainnut jo kevään merkkejä?

Kir­sik­ka­puut kuk­ki­vat Tu­rus­sa, per­ho­sen­touk­ka mönki ik­ku­na­lau­dal­la Ro­va­nie­mel­lä – Oletko sinä ha­vain­nut jo kevään merk­ke­jä?

18.02.2020 09:01
Sokkeli märkänä, maa jäässä ja katto lujilla: Vetinen talvi on myrkkyä vanhojen ja uusien talojen rakenteille, sanoo neuvontainsinööri – "Työmaiden kosteussuojausta on valvottava"

Sokkeli mär­kä­nä, maa jäässä ja katto lu­jil­la: Vetinen talvi on myrkkyä van­ho­jen ja uusien talojen ra­ken­teil­le, sanoo neu­von­ta­in­si­nöö­ri – "Työ­mai­den kos­teus­suo­jaus­ta on val­vot­ta­va"

17.02.2020 15:47
Kuukausi ja vanhemmat
Myrskytuulia luvassa suuren osaan Suomea – Lapissa myrsky näkyy erityisesti meriveden nousuna ja huonona ajokelinä

Myrs­ky­tuu­lia luvassa suuren osaan Suomea – Lapissa myrsky näkyy eri­tyi­ses­ti me­ri­ve­den nousuna ja huonona ajo­ke­li­nä

15.02.2020 17:02
Miksi Kittiläntien talvikunto vaihtuu kuntarajaa ylitettäessä? Urakoitsijat ja ely sanovat, että sade tulee rajan pohjoispuolella lumena ja eteläpuolella vetenä

Miksi Kit­ti­län­tien tal­vi­kun­to vaihtuu kun­ta­ra­jaa yli­tet­täes­sä? Ura­koit­si­jat ja ely sa­no­vat, että sade tulee rajan poh­jois­puo­lel­la lumena ja ete­lä­puo­lel­la vetenä

11.02.2020 19:30
Lumi romahdutti vanhan jäähallin katon Sodankylässä

Lumi ro­mah­dut­ti vanhan jää­hal­lin katon So­dan­ky­läs­sä

10.02.2020 15:32
Puolentoista kuukauden sademäärä vuorokaudessa – Ciara-myrskyn vuoksi on peruttu satoja lentoja, Suomessa sähkökatkoksia ja muutoksia liikenteessä

Puo­len­tois­ta kuu­kau­den sa­de­mää­rä vuo­ro­kau­des­sa – Cia­ra-myrs­kyn vuoksi on peruttu satoja len­to­ja, Suo­mes­sa säh­kö­kat­kok­sia ja muu­tok­sia lii­ken­tees­sä

10.02.2020 11:14
Lumivyöryvaara huomattava kaikissa Lapin tunturikeskuksissa

Lu­mi­vyö­ry­vaa­ra huo­mat­ta­va kai­kis­sa Lapin tun­tu­ri­kes­kuk­sis­sa

10.02.2020 10:15
Lappi päässee myräkästä muuta maata vähemmällä – Maanantaina sataa niin vettä, räntää kuin luntakin

Lappi päässee my­rä­käs­tä muuta maata vä­hem­mäl­lä – Maa­nan­tai­na sataa niin vettä, räntää kuin lun­ta­kin

09.02.2020 13:15
Lumitöitä riittää – Rovaniemellä on nyt lunta lähes viidenneksen keskimääräistä enemmän, katso tammikuun lumi- ja lämpötilamäärät vuosien varrelta

Lu­mi­töi­tä riittää – Ro­va­nie­mel­lä on nyt lunta lähes vii­den­nek­sen kes­ki­mää­räis­tä enem­män, katso tam­mi­kuun lumi- ja läm­pö­ti­la­mää­rät vuosien var­rel­ta

04.02.2020 14:48
Lapissa on nyt ennätysmäärä lunta – vaikutukset tulviin on vielä epäselvät, viranomaiset varautuvat suurtulviin

Lapissa on nyt en­nä­tys­mää­rä lunta – vai­ku­tuk­set tulviin on vielä epä­sel­vät, vi­ran­omai­set va­rau­tu­vat suur­tul­viin

03.02.2020 10:48
Pohjois-Lappiin on satanut yhtä paljon lunta kuin koko viime talvena yhteensä

Poh­jois-Lap­piin on satanut yhtä paljon lunta kuin koko viime talvena yh­teen­sä

28.01.2020 14:49
Nelostiellä sattui kolme pientä onnettomuutta vain tunnin aikana – varoitus huonosta ajokelistä koko Lappiin

Ne­los­tiel­lä sattui kolme pientä on­net­to­muut­ta vain tunnin aikana – va­roi­tus huo­nos­ta ajo­ke­lis­tä koko Lappiin

28.01.2020 09:48
Hyytävän kylmää: Sodankylän Lokassa on pakkasta 38,3 astetta, Ivalossa ja Vuotsossa vain hieman vähemmän – illaksi Lappiin saapuu lumisade

Hyy­tä­vän kylmää: So­dan­ky­län Lokassa on pak­kas­ta 38,3 as­tet­ta, Iva­los­sa ja Vuot­sos­sa vain hieman vä­hem­män – illaksi Lappiin saapuu lu­mi­sa­de

28.01.2020 07:59
Talven pakkasennätys mitattiin maanantaina Utsjoella, kun lämpömittari laski –38,8 asteeseen – "lämpötila voi hyvin alittaa 40 pakkasasteen lukeman yön aikana"

Talven pak­kas­en­nä­tys mi­tat­tiin maa­nan­tai­na Uts­joel­la, kun läm­pö­mit­ta­ri laski –38,8 as­tee­seen – "läm­pö­ti­la voi hyvin alittaa 40 pak­kas­as­teen lukeman yön aikana"

27.01.2020 21:18
Yöllä oli pohjoisessa kylmää, mutta talven pakkasennätyksiä ei syntynyt

Yöllä oli poh­joi­ses­sa kylmää, mutta talven pak­kas­en­nä­tyk­siä ei syn­ty­nyt

27.01.2020 08:48
Ilmatieteen laitos perustaa Tervolaan säähavaintoaseman turvaamaan merisään kiusaamia kopterilentoja

Il­ma­tie­teen laitos pe­rus­taa Ter­vo­laan sää­ha­vain­to­ase­man tur­vaa­maan me­ri­sään kiu­saa­mia kop­te­ri­len­to­ja

26.01.2020 20:30