Sää
Viimeisin 4 tuntia
Lauhat talvet lisäävät suolauksen tarvetta: Lapissa käytetyn suolan määrä on kasvanut viime vuosina rajusti

Lauhat talvet li­sää­vät suo­lauk­sen tar­vet­ta: Lapissa käy­te­tyn suolan määrä on kas­va­nut viime vuosina rajusti

19:00
Tilaajille
Kuukausi
Lunta on Keski-Lapissa ennätyksellisen paljon ja tammikuun alku on ollut hyvin leuto – lämpimät talvet yleistyvät ilmastonmuutoksen myötä

Lunta on Kes­ki-La­pis­sa en­nä­tyk­sel­li­sen paljon ja tam­mi­kuun alku on ollut hyvin leuto – läm­pi­mät talvet yleis­ty­vät il­mas­ton­muu­tok­sen myötä

14.01.2020 16:00
Pohjoisen porot kahlaavat nyt syvässä lumessa, etelämpänä "kaikki on jäässä"

Poh­joi­sen porot kah­laa­vat nyt syvässä lu­mes­sa, ete­läm­pä­nä "kaikki on jäässä"

10.01.2020 16:14
Liukas keli näkyy kaupoissa nastakenkien myynnin kasvuna – myös kuorivaatteiden ja kerrastojen kauppa käy: "Sään vaihtelu haastaa ihan tavalliset kulkijat"

Liukas keli näkyy kau­pois­sa nas­ta­ken­kien myynnin kasvuna – myös kuo­ri­vaat­tei­den ja ker­ras­to­jen kauppa käy: "Sään vaih­te­lu haastaa ihan ta­val­li­set kul­ki­jat"

07.01.2020 13:45
Lapissa on jälleen vaarallisen liukasta  – jalankulkijoita varoitetaan huomattavasta liukastumisriskistä, ajokeli on myös huono

Lapissa on jälleen vaa­ral­li­sen liu­kas­ta – ja­lan­kul­ki­joi­ta va­roi­te­taan huo­mat­ta­vas­ta liu­kas­tu­mis­ris­kis­tä, ajokeli on myös huono

07.01.2020 08:03
Talvi on näyttänyt tänä vuonna eri puolilla Suomea erilaiset kasvonsa – meteorologi kertoo, mistä se johtuu ja ovatko vähälumiset talvet yleistyneet

Talvi on näyt­tä­nyt tänä vuonna eri puo­lil­la Suomea eri­lai­set kas­von­sa – me­teo­ro­lo­gi kertoo, mistä se johtuu ja ovatko vä­hä­lu­mi­set talvet yleis­ty­neet

05.01.2020 19:18
Sää jatkaa jojoilua – Lappiin on luvassa lisää lunta viikon keskivaiheilla

Sää jatkaa jo­joi­lua – Lappiin on luvassa lisää lunta viikon kes­ki­vai­heil­la

05.01.2020 15:23
Uusi vuosikymmen on alkanut harvinaisella tavalla – Rovaniemellä on ollut yhtä lämmintä viimeksi vuonna 2002

Uusi vuo­si­kym­men on alkanut har­vi­nai­sel­la tavalla – Ro­va­nie­mel­lä on ollut yhtä läm­min­tä vii­mek­si vuonna 2002

03.01.2020 15:55
Painajaismainen keli jatkuu Lapissa: Tiet ja jalkakäytävät todella liukkaita

Pai­na­jais­mai­nen keli jatkuu La­pis­sa: Tiet ja jal­ka­käy­tä­vät todella liuk­kai­ta

03.01.2020 08:33
Ilmatieteenlaitos varoittaa huonosta ajokelistä ja katujen liukkaudesta – tieliikenneonnettomuuksia ainakin Kemissä ja Rovaniemellä

Il­ma­tie­teen­lai­tos va­roit­taa huo­nos­ta ajo­ke­lis­tä ja katujen liuk­kau­des­ta – tie­lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sia ainakin Kemissä ja Ro­va­nie­mel­lä

02.01.2020 17:07

Nor­jas­sa mi­tat­tiin läm­pö­en­nä­tys – lämpöä lähes 20 astetta tam­mi­kuun alussa

02.01.2020 13:52
Huono ajokeli jatkuu Lapissa, uudenvuoden yöksi luvataan kirkasta taivasta

Huono ajokeli jatkuu La­pis­sa, uu­den­vuo­den yöksi lu­va­taan kir­kas­ta tai­vas­ta

29.12.2019 19:41
Suomi on jakautunut kahtia sään suhteen: pohjoisessa on ennätyksellisen paljon lunta ja etelässä keskimääräistä vähemmän tai ei lainkaan

Suomi on ja­kau­tu­nut kahtia sään suh­teen: poh­joi­ses­sa on en­nä­tyk­sel­li­sen paljon lunta ja ete­läs­sä kes­ki­mää­räis­tä vä­hem­män tai ei lain­kaan

28.12.2019 17:22
Joulu on Lapissa tänä vuonna pilvinen

Joulu on Lapissa tänä vuonna pil­vi­nen

23.12.2019 21:10
Lapissa sataa lunta tai jäätävää tihkua – varoitus huonosta ajokelistä on voimassa koko maakunnassa

Lapissa sataa lunta tai jää­tä­vää tihkua – va­roi­tus huo­nos­ta ajo­ke­lis­tä on voi­mas­sa koko maa­kun­nas­sa

23.12.2019 08:51
Lapin joulusta tulee paikoin mittaushistorian lumisin – todennäköisimmin ennätyksiä rikotaan Saariselällä ja Sodankylässä, Rovaniemelläkin kahlataan lähellä ennätystä

Lapin jou­lus­ta tulee paikoin mit­taus­his­to­rian lumisin – to­den­nä­köi­sim­min en­nä­tyk­siä ri­ko­taan Saa­ri­se­läl­lä ja So­dan­ky­läs­sä, Ro­va­nie­mel­lä­kin kah­la­taan lähellä en­nä­tys­tä

20.12.2019 20:20
Tilaajille
Vanhemmat
Joulunalusviikko on lauha ja lumisateinen Lapissa – Meteorologi: "Koko maassa on nyt samanlaista suttusäätä"

Jou­lun­alus­viik­ko on lauha ja lu­mi­sa­tei­nen Lapissa – Me­teo­ro­lo­gi: "Koko maassa on nyt sa­man­lais­ta sut­tu­sää­tä"

15.12.2019 19:00
Kevojärvellä mitattiin talven toistaiseksi kylmimmät lukemat: -35,4

Ke­vo­jär­vel­lä mi­tat­tiin talven tois­tai­sek­si kyl­mim­mät lu­ke­mat: -35,4

10.12.2019 08:09
Kevolla mitattiin talven toistaiseksi kylmimmät lukemat – keskiviikkoaamu on vielä kylmä, sitten lauhtuu

Kevolla mi­tat­tiin talven tois­tai­sek­si kyl­mim­mät lukemat – kes­ki­viik­ko­aa­mu on vielä kylmä, sitten lauhtuu

09.12.2019 11:23
Lumen syvyys jouluaattona 1961–2018

Lumen syvyys jou­lu­aat­to­na 1961–2018

05.12.2019 18:25