Pääkirjoitus: Suden kan­nan­hoi­dol­li­nen jahti on aloi­tet­ta­va Suo­mes­sa mah­dol­li­sim­man pian

Kolumni: Ur­baa­ni­suo­ma­lais­ten li­han­syö­jien it­se­pe­tos etsii ver­tais­taan kaupan li­ha­tis­kil­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

ruokakauppa
Lakot hidastavat hyllyjen täyttymistä uudessa myymälässä – Sallan liikekeskus loikkasi tunturin suuntaan

Lakot hi­das­ta­vat hyl­ly­jen täyt­ty­mis­tä uudessa myy­mä­läs­sä – Sallan lii­ke­kes­kus loik­ka­si tun­tu­rin suun­taan

16.02.2023 18:00
Tilaajille
Kyläkauppa palasi Tanhuan kylään – "Pienestä remontista tuli iso, mutta onneksi laudat saatiin omasta metsästä"

Ky­lä­kaup­pa palasi Tanhuan kylään – "Pie­nes­tä re­mon­tis­ta tuli iso, mutta onneksi laudat saatiin omasta met­säs­tä"

11.11.2022 16:00 10
Tilaajille
Tervolan keskustan palvelut paranivat – uuden K-Marketin myyntipinta-ala on tuplasti suurempi kuin entisessä kauppakiinteistössä

Ter­vo­lan kes­kus­tan pal­ve­lut pa­ra­ni­vat – uuden K-Mar­ke­tin myyn­ti­pin­ta-ala on tup­las­ti suu­rem­pi kuin en­ti­ses­sä kaup­pa­kiin­teis­tös­sä

20.10.2022 18:00 5
Tilaajille
Kemiläinen Lea Törmänen kertoo, mitä hän sai aikaan Osuuskauppa Arinan edustajistossa – ”Olin aivan mykistynyt äänimäärästä”
Mainos Osuuskauppa Arina

Ke­mi­läi­nen Lea Tör­mä­nen kertoo, mitä hän sai aikaan Osuus­kaup­pa Arinan edus­ta­jis­tos­sa – ”Olin aivan my­kis­ty­nyt ää­ni­mää­räs­tä”

06.04.2022 06:00
Pitäisikö peliautomaatit poistaa kaupoista, kioskeista ja kahviloista? Työryhmän mukaan se on yksi vaihtoehto

Pi­täi­si­kö pe­li­au­to­maa­tit poistaa kau­pois­ta, kios­keis­ta ja kah­vi­lois­ta? Työ­ryh­män mukaan se on yksi vaih­to­eh­to

24.10.2020 17:02
Päivittäistavarakauppa: Koronatartuntoja ei ole Suomessa voitu juurikaan jäljittää ruokakauppaan, turvaohjeiden noudattaminen yhä tärkeämpää

Päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa: Ko­ro­na­tar­tun­to­ja ei ole Suo­mes­sa voitu juu­ri­kaan jäl­jit­tää ruo­ka­kaup­paan, tur­va­oh­jei­den nou­dat­ta­mi­nen yhä tär­keäm­pää

01.10.2020 08:15