Mainos

Ke­mi­läi­nen Lea Tör­mä­nen kertoo, mitä hän sai aikaan Osuus­kaup­pa Arinan edus­ta­jis­tos­sa – ”Olin aivan my­kis­ty­nyt ää­ni­mää­räs­tä”

Osuuskauppa Arinan edustajistonvaalit ovat käynnissä. Äänestysaikaa on 13.4. asti.

Osuuskauppa Arinan edustajisto seuraavalle neljälle vuodelle julkistetaan 26.4.2022.
Osuuskauppa Arinan edustajisto seuraavalle neljälle vuodelle julkistetaan 26.4.2022.

Neljä vuotta sitten kemiläinen Lea Törmänen päätti asettua ehdolle Arinan osuuskauppavaaleissa.

Kemin Prisman käyttötavaraosastolla työskentelevän Törmäsen idea ehdokkaaksi ryhtymisestä oli kypsynyt asiakkaiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Vaalikonevastauksissaan Törmänen halusi nostaa esille etenkin lapsiperheiden ja ikäihmisten asioita.

Lea Törmänen tuli valituksi edustajistoon huikealla 559 äänen potilla.

”Olin aivan mykistynyt ja hämmästynyt äänimäärästä – ajattelin, että hyvä jos minä ja kaksi kaveria äänestävät”, Törmänen naurahtaa.

Osuuskauppavaaleissa kerätty äänimäärä tuntui tärkeältä luottamuksen osoitukselta. Neljän vuoden aikana Törmänen onkin jo tottunut siihen, että hänet pysäytetään Prisman käytävällä huikkaamalla: ”Hei, minä äänestin sinua!”

”Minulla on ollut suuri etu siinä, että kun työskentelen myymälässä, minua on varmasti ollut helppo lähestyä kaikissa kauppaa koskevissa asioissa. Vuosien varrella ihmiset ovat tulleet tutuksi, ja on ollut todella mukava käydä vuoropuhelua asiakkaiden kanssa”, Törmänen sanoo.

Osuuskaupan edustajiston jäsenet toimivat omistajien äänitorvena

Lea Törmänen on iloinen siitä, että hän sai edustajistossa ollessaan ihmisten luottamuksen ja moni osasi tulla nykäisemään Törmästä hihasta, kun jokin osuuskauppaan liittyvä ajatus tuli mieleen. Törmänen veikin aktiivisesti asiakkailta saamiaan ajatuksia ja ehdotuksia edustajiston keskusteluihin.

Yksi puheenvuoro koski ongelmaa, joka liittyi Kemin Prismakeskuksen aulassa sijaitsevan S-Pankin palvelupisteen ja Kemissä liikennöivän, ikäihmisille tarkoitetun palvelulinjan aikatauluihin.

”Siinä oli sellainen ongelma, että kun palvelulinjan kyytiläiset saapuivat, S-Pankissa ei ollut tarpeeksi henkilökuntaa ja pankkiin tuli aina ruuhkaa. Kun palvelulinja sitten lähti viemään kyytiläisiä takaisin kotiin tunnin päästä, moni ei ollut ehtinyt käydä kaupassa lainkaan, mikä sai aikaan harmitusta”, Törmänen kertoo.

”Nostin asian esiin edustajistossa ja pankkipisteellä alettiin kiinnittää huomiota tähän. Asiaan tuli muutos nopeasti, mikä oli todella hieno asia.”

Video: Osuuskauppa Arina

Keskustelua käydään niin pienistä kuin suuristakin asioista

Edustajiston jäsenet ovat helposti lähestyttäviä ja osuuskauppatoiminnasta kiinnostuneita. Jäsenten yhteystiedot löytyvät Osuuskauppa Arinan verkkosivuilta.

Törmänen rohkaisee jokaista omistajaa ottamaan yhteyttä oman alueensa edustajiston jäseneen, jos mieleen tulee jotakin, mikä olisi hyvä saada kerrottua ylöspäin. Juuri tästä syystä Törmänen pitää osuuskauppavaaleissa äänestämistä tärkeänä.

”Oman alueen paikallisia jäseniä voi lähestyä missä tahansa osuuskaupan toimintaan liittyvässä asiassa, jotta he voivat viedä asiaa eteenpäin johdolle. Juuri sitä varten edustajiston jäsenet siellä ovat”, Törmänen sanoo.

Kaikkien asiakasomistajien toivotaan antavan vaaleissa oman äänensä, jotta edustajistosta saadaan Osuuskauppa Arinan omistajien näköinen.

”Edustajistossa on sekä nuorta että vanhempaa väkeä. Kaikki jäsenet saavat asiansa kuuluviin ja jokaiselta jäsenalueelta nostetaan asioita esille. Välillä edustajiston kokouksissa käydään kärkevääkin keskustelua, mutta ilmapiiri on ollut koko ajan hyvä”, Törmänen kertoo.

Viimeisen neljän vuoden aikana edustajiston keskustelut ovat kulkeneet laidasta laitaan kaikilla elämän osa-alueilla. Kaksi kertaa vuodessa järjestettävän edustajiston kokouksen lisäksi edustajisto käy lähes päivittäin keskustelua yhteisellä keskustelukanavalla.

”Edustajistossa on moninainen kirjo eri alan ammattilaisia ja jäsenten siviilityön ammattiosaaminen näkyy hienosti myös keskusteluissa, joita käydään maanläheisistä asioista isompiin satsauksiin – kärrykatoksista ja parkkipaikoista erilaisiin rakennusteknisiin asioihin”, Törmänen kertoo.

Edustajistosta jäi hienoja muistoja ja oppeja

Lea Törmänen ei ole asettunut ehdolle näissä vaaleissa, sillä hänellä on edessään muutto takaisin kotipaikkakunnalleen Tampereelle.

Törmänen kuvaa aikaansa edustajistossa antoisaksi. Edustajisto on tuonut mukavaa vaihtelua arkeen, ja matkalta jäi paljon hienoja muistoja.

”Minulla on ollut todella kivat neljä vuotta – tänä aikana olen oppinut paljon uutta osuuskauppatoiminnasta ja vaikuttamisesta sekä saanut tutustua uusiin ihmisiin. Edustajistosta muodostui yhteisö, jossa oli helppo keskustella ja tuoda asioita esille. Minulla oli koko ajan tunne, että tulin kuulluksi ja sain vietyä tärkeitä asioita eteenpäin”, Törmänen kiittelee.

”Suosittelen kaikkia äänestämään omaa paikallista vaikuttajaa. Kun äänestää, saa suoran kontaktin, joka voi viedä juuri sinun asiaasi eteenpäin aina Arinan johtoon asti.”

Osuuskauppa Arinan vaalien äänestysaika on 29.3.–13.4.2022. Äänestää voi joko postitse tai sähköisesti. Lue tarkemmat ohjeet ja anna äänesi osoitteessa arina.fi/vaalit.

Tutustu ehdokkaisiin vaalikoneessa arina.editaprima.fi/vaalikone.

Olet äänioikeutettu, jos...
  • Olet asiakasomistajataloutesi jäsen ja liittynyt jäseneksi viimeistään 31.12.2021
  • Olet suorittanut Osuuskauppa Arinan osuusmaksun joko kokonaan (100 euroa) tai suoritettuasi vähintään 20 euron osaosuusmaksun 31.12.2021 mennessä.
  • Olet täyttänyt 15 vuotta ennen vaalivuoden (2022) alkua.
Miten äänestetään?
  • Voit äänestää Arinan edustajistovaaleissa joko sähköisesti tai postitse.
  • Kaikille Suomessa asuville Osuuskauppa Arinan jäsenille lähetetään vaalikirje maaliskuun loppuun mennessä.
  • Jokainen äänestänyt asiakasomistaja osallistuu automaattisesti arvontaan, jossa palkintona on 2 x vuoden ruoat -lahjakorttia (arvo á 4941 €) sekä 65 x 50 € S-ryhmän lahjakorttia.