Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Rovaniemen ravintolat
Töissä täällä: Rovaniemeläistynyt britti on nähnyt matkailun muutoksen työssään kokkina ja keittiömestarina – hän toivoo lisää talvikävelyreittejä Ounasvaaralle ja ehdottaa kaupunkiin keskuspuistoa

Töissä täällä: Ro­va­nie­me­läis­ty­nyt britti on nähnyt mat­kai­lun muu­tok­sen työs­sään kokkina ja keit­tiö­mes­ta­ri­na – hän toivoo lisää tal­vi­kä­ve­ly­reit­te­jä Ou­nas­vaa­ral­le ja eh­dot­taa kau­pun­kiin kes­kus­puis­toa

08.11.2023 08:45 2
Tilaajille
Mestari muuttui Sarveksi – Korkalovaaran lähiöpub vaihtoi omistajaa ja keikkakalententeri alkoi täyttyä heti

Mestari muuttui Sar­vek­si – Kor­ka­lo­vaa­ran lä­hiö­pub vaihtoi omis­ta­jaa ja keik­ka­ka­len­ten­te­ri alkoi täyttyä heti

13.10.2023 14:32
Tilaajille
Soitto seis kello 22 –  Pub Old Lättis ei jatka Kauppatoria elävöittäneitä iltakeikkoja, yrittäjien mukaan tiukentunut melulupa teki toiminnasta kannattamatonta

Soitto seis kello 22 –  Pub Old Lättis ei jatka Kaup­pa­to­ria elä­vöit­tä­nei­tä il­ta­keik­ko­ja, yrit­tä­jien mukaan tiu­ken­tu­nut me­lu­lu­pa teki toi­min­nas­ta kan­nat­ta­ma­ton­ta

16.05.2023 15:00 18
Tilaajille
Tiedätkö sinä, mitä Rovaniemellä pitää ehdottomasti syödä? Ei se mitään, en minäkään
Kolumni

Tie­dät­kö sinä, mitä Ro­va­nie­mel­lä pitää eh­dot­to­mas­ti syödä? Ei se mitään, en mi­nä­kään

05.05.2023 07:00 3
Scanille lisäaikaa, Mäkkäri siirtyy Lampelaan – Rovaniemen Porokulmaan ei vielä nouse kerrostaloja, joten perinteikäs hampurilaispaikka jatkaa

Sca­nil­le li­säai­kaa, Mäkkäri siirtyy Lam­pe­laan – Ro­va­nie­men Po­ro­kul­maan ei vielä nouse ker­ros­ta­lo­ja, joten pe­rin­tei­käs ham­pu­ri­lais­paik­ka jatkaa

03.05.2023 13:41 2
Tilaajille
Kuppilassa: "Rakastan olla ihmisten kanssa tekemisissä ja tehdä tätä työtä" – Amanda Juotasniemen työpäivät Valdemarilla tarjoavat haastetta ja ovat aina erilaisia

Kup­pi­las­sa: "Ra­kas­tan olla ih­mis­ten kanssa te­ke­mi­sis­sä ja tehdä tätä työtä" – A­man­da Juo­tas­nie­men työ­päi­vät Val­de­ma­ril­la tar­joa­vat haas­tet­ta ja ovat aina eri­lai­sia

21.04.2023 16:00
Tilaajille
Kuppilassa: Valomerkki voi saada Pub Bumbassa aikaan raikuvat aplodit – baaritiskin takaa löytyy rovaniemeläinen Christa Huuskonen, jonka unelmien kuppila olisi boheemi viherbaari

Kup­pi­las­sa: Va­lo­merk­ki voi saada Pub Bum­bas­sa aikaan rai­ku­vat aplodit – baa­ri­tis­kin takaa löytyy ro­va­nie­me­läi­nen Christa Huus­ko­nen, jonka unel­mien kuppila olisi boheemi vi­her­baa­ri

14.04.2023 15:00
Tilaajille
Kuppilassa: Puujalkavitsejä uittoisännän kanssa – Uitto Pubin baarimestari Petri Isola kirjoitti jo lapsena ystäväkirjaan haaveilevansa omasta ravintolasta

Kup­pi­las­sa: Puu­jal­ka­vit­se­jä uit­to­isän­nän kanssa – Uitto Pubin baa­ri­mes­ta­ri Petri Isola kir­joit­ti jo lapsena ys­tä­vä­kir­jaan haa­vei­le­van­sa omasta ra­vin­to­las­ta

07.04.2023 18:00 2
Tilaajille
Eikö vielä yksi? Bull Barin Juha Riskilä tietää, että valomerkki tulee aina yllättäen ja varoittamatta

Eikö vielä yksi? Bull Barin Juha Riskilä tietää, että va­lo­merk­ki tulee aina yl­lät­täen ja va­roit­ta­mat­ta

31.03.2023 07:00
Tilaajille
Pohjoisen kaksikko lyö ällikällä yleisönsä – Jouni J ja J. Laitinen esiintyvät Rovaniemellä lauantaina

Poh­joi­sen kak­sik­ko lyö äl­li­käl­lä ylei­sön­sä – Jouni J ja J. Lai­ti­nen esiin­ty­vät Ro­va­nie­mel­lä lauan­tai­na

29.03.2023 15:19
Tilaajille
Toimittajalta: Rovaniemen ikävöity yöelämä on taas elossa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­men ikä­vöi­ty yöelämä on taas elossa

29.03.2023 15:02 2
Kuppilassa: Psykiatri, psykologi ja baarimikko – Sinetän kylä krouvin Arto Ruonelalle asiakkaat ovat elämän suola ja sokeri

Kup­pi­las­sa: Psy­kiat­ri, psy­ko­lo­gi ja baa­ri­mik­ko – Sinetän kylä krouvin Arto Ruo­ne­lal­le asiak­kaat ovat elämän suola ja sokeri

03.03.2023 13:07 8
Tilaajille
Kuppilassa: "Viime vuodet opettivat elämään enemmän hetkessä" – Pahan Kurjen baarimestari Martin Lilleberg on virkeimmillään aamuyöstä

Kup­pi­las­sa: "Viime vuodet opet­ti­vat elämään enemmän het­kes­sä" – Pahan Kurjen baa­ri­mes­ta­ri Martin Lil­le­berg on vir­keim­mil­lään aa­mu­yös­tä

17.02.2023 15:00
Tilaajille
Kuppilassa: Aarni Lipponen ajatteli ravintola-alan töiden olevan väliaikainen etappi, mutta toisin kävi – Rovaniemen Oluthuoneen baarimestarille yhteisöllisyys on tärkeä osa pubikulttuuria

Kup­pi­las­sa: Aarni Lip­po­nen ajat­te­li ra­vin­to­la-alan töiden olevan vä­li­ai­kai­nen etappi, mutta toisin kävi – Ro­va­nie­men Olut­huo­neen baa­ri­mes­ta­ril­le yh­tei­söl­li­syys on tärkeä osa pu­bi­kult­tuu­ria

10.02.2023 15:00 1
Tilaajille
Kuppilassa: Kanta-asiakkaat palasivat "Roippariin" koronasulkujen jälkeen – rovaniemeläisessä klassikkoyökerhossa on biletetty jo vuodesta 1985

Kup­pi­las­sa: Kan­ta-asiak­kaat pa­la­si­vat "Roip­pa­riin" ko­ro­na­sul­ku­jen jälkeen – ro­va­nie­me­läi­ses­sä klas­sik­ko­yö­ker­hos­sa on bi­le­tet­ty jo vuo­des­ta 1985

30.01.2023 10:45 1
Tilaajille
Kuppilassa: "Rakastan omaa työtäni" – Janica Tervo nauttii työstään lähiöravintolan tiskin takana Rovaniemen Korkalovaarassa

Kup­pi­las­sa: "Ra­kas­tan omaa työ­tä­ni" – Janica Tervo nauttii työs­tään lä­hiö­ra­vin­to­lan tiskin takana Ro­va­nie­men Kor­ka­lo­vaa­ras­sa

13.01.2023 13:08 3
Tilaajille
Kuppilassa: ”Tärkeintä on empatiakyky” – Mustan kissan Jonna Pietarinen palvelee ilokseen kaikenikäisiä aikuisia

Kup­pi­las­sa: ”Tär­kein­tä on em­pa­tia­ky­ky” – Mustan kissan Jonna Pie­ta­ri­nen pal­ve­lee ilok­seen kai­ken­ikäi­siä ai­kui­sia

28.12.2022 16:01
Tilaajille
Rovaniemeläinen klassikko lopettaa – Alakunnaksen grilli myy viimeisen makkaraherkkunsa uudenvuodenaattona

Ro­va­nie­me­läi­nen klas­sik­ko lo­pet­taa – A­la­kun­nak­sen grilli myy vii­mei­sen mak­ka­ra­herk­kun­sa uu­den­vuo­den­aat­to­na

22.11.2022 22:08 4
Tilaajille
Rovaniemen Napapiirillä pääsee pian discoilemaan – cocktailbaari avautui jo

Ro­va­nie­men Na­pa­pii­ril­lä pääsee pian dis­coi­le­maan – cock­tail­baa­ri avautui jo

17.11.2022 15:55 3
Tilaajille
“Ravintolatason elämys kodassa” – Joel Manninen kehitti Ounasvaaralle Glowing Ember -ilallisravintolan

“Ra­vin­to­la­ta­son elämys ko­das­sa” – Joel Man­ni­nen kehitti Ou­nas­vaa­ral­le Glowing Ember -i­lal­lis­ra­vin­to­lan

21.10.2022 17:46 1
Tilaajille