kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Influenssa: Ro­va­nie­mi aloit­taa inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set mar­ras­kuus­sa – aikaa ei voi vielä varata

Rovaniemen ravintolat
Nitetrain, Maxims, Herttarouva, Vaskooli ja nyt Hook – Sporttiravintola avautuu monelle rovaniemeläiselle tuttuun liiketilaan

Ni­tet­rain, Maxims, Hert­ta­rou­va, Vas­koo­li ja nyt Hook – Sport­ti­ra­vin­to­la avautuu monelle ro­va­nie­me­läi­sel­le tuttuun lii­ke­ti­laan

17.05.2022 14:16 3
Tilaajille
Pannukakut tulevat Rovaniemelle – Uusi ravintola avautuu, kunhan keittiökoneet saapuvat

Pan­nu­ka­kut tulevat Ro­va­nie­mel­le – Uusi ra­vin­to­la avau­tuu, kunhan keit­tiö­ko­neet saa­pu­vat

27.12.2021 11:36 6
Tilaajille
Espresso House avaa toisen kahvilan Rovaniemelle

Es­pres­so House avaa toisen kah­vi­lan Ro­va­nie­mel­le

01.11.2021 14:24
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki yllättyi teatteriravintolasopimuksen irtisanomisesta – Ratkaisun taustalla on kyse valtionosuuksista

Ro­va­nie­men kau­pun­ki yl­lät­tyi teat­te­ri­ra­vin­to­la­so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mi­ses­ta – Rat­kai­sun taus­tal­la on kyse val­tion­osuuk­sis­ta

12.04.2021 22:01 15
Tilaajille
Teatteriravintolan toiminnan muutos tuli Rovaniemen kaupungille yllätyksenä – Kaupungin ja teatterin johto kokoontuvat keskustelemaan asiasta

Teat­te­ri­ra­vin­to­lan toi­min­nan muutos tuli Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le yl­lä­tyk­se­nä – Kau­pun­gin ja teat­te­rin johto ko­koon­tu­vat kes­kus­te­le­maan asiasta

12.04.2021 17:59 7
Tilaajille
Ravintola teki vuoden tappiota hiljaisessa Lappia-talossa – Kun toivo viimein heräsi, teatteri antoi yrittäjälle lähtöpassit: "Koronavuosi otettiin pienyrittäjän selkänahasta"

Ra­vin­to­la teki vuoden tap­pio­ta hil­jai­ses­sa Lap­pia-ta­los­sa – Kun toivo viimein heräsi, teat­te­ri antoi yrit­tä­jäl­le läh­tö­pas­sit: "Ko­ro­na­vuo­si otet­tiin pien­yrit­tä­jän sel­kä­na­has­ta"

10.04.2021 13:49 56
Tilaajille
Osa lappilaisista ravintoloista avautuu jo tänään lounaalle – Ravintoloiden ja niiden asiakkaiden on nyt käyttäydyttävä fiksusti ja vastuullisesti, vetoaa alan etujärjestö

Osa lap­pi­lai­sis­ta ra­vin­to­lois­ta avautuu jo tänään lou­naal­le – Ra­vin­to­loi­den ja niiden asiak­kai­den on nyt käyt­täy­dyt­tä­vä fik­sus­ti ja vas­tuul­li­ses­ti, vetoaa alan etu­jär­jes­tö

29.03.2021 10:40 3
Tilaajille
Kaupunginjohtaja haluaisi Rovaniemen ravintolat auki jo maanantaina – Osa Lapista yritetään vapauttaa ravintolasulusta

Kau­pun­gin­joh­ta­ja ha­luai­si Ro­va­nie­men ra­vin­to­lat auki jo maa­nan­tai­na – Osa Lapista yri­te­tään va­paut­taa ra­vin­to­la­su­lus­ta

27.03.2021 09:40 30
Tilaajille
Tämän oven takana moni rovaniemeläinen on viettänyt iloista iltaa – pian Kansankadun rakennus puretaan: lue railakkaat ravintolamuistot ja katso, miltä tuleva talo näyttää

Tämän oven takana moni ro­va­nie­me­läi­nen on viet­tä­nyt iloista iltaa – pian Kan­san­ka­dun ra­ken­nus pu­re­taan: lue rai­lak­kaat ra­vin­to­la­muis­tot ja katso, miltä tuleva talo näyttää

05.03.2021 16:53 3
Jaakko Puolakka pyöritti parhaimmillaan viittä ravintolaa Rovaniemellä – nyt hän on palannut tiskin taakse eikä yksi ravintola taida taaskaan riittää hänelle

Jaakko Puo­lak­ka pyö­rit­ti par­haim­mil­laan viittä ra­vin­to­laa Ro­va­nie­mel­lä – nyt hän on pa­lan­nut tiskin taakse eikä yksi ra­vin­to­la taida taas­kaan riittää hänelle

22.01.2021 12:10 3
"Pysy coolina, pysy coolina" – kokkiopiskelija loihti alkupalat Gordon Ramsaylle Rovaniemellä

"Pysy coo­li­na, pysy coo­li­na" – kok­ki­opis­ke­li­ja loihti al­ku­pa­lat Gordon Ram­sayl­le Ro­va­nie­mel­lä

10.12.2020 17:40
Tilaajille
Tuleeko ravintolakuplista yhtä iso hitti kuin iglumajoituksesta? – Keski-Euroopasta tutut koronaturvalliset ruokailutilat tulivat Rovaniemelle

Tuleeko ra­vin­to­la­kup­lis­ta yhtä iso hitti kuin ig­lu­ma­joi­tuk­ses­ta? – Kes­ki-Eu­roo­pas­ta tutut ko­ro­na­tur­val­li­set ruo­kai­lu­ti­lat tulivat Ro­va­nie­mel­le

09.12.2020 20:07 3
Tilaajille
Ravintolat aukesivat vihdoin, iloiset ihmiset ryntäsivät lounaalle ja terassille Rovaniemellä heti kun se oli mahdollista – pysähtyminen teki myös hyvää

Ra­vin­to­lat au­ke­si­vat vih­doin, iloiset ihmiset ryn­tä­si­vät lou­naal­le ja te­ras­sil­le Ro­va­nie­mel­lä heti kun se oli mah­dol­lis­ta – py­säh­ty­mi­nen teki myös hyvää

01.06.2020 14:03
Tilaajille
Jonoa Paha Kurki -ravintolan edustalla 1.6.

Jonoa Paha Kurki -ra­vin­to­lan edus­tal­la 1.6.

01.06.2020 13:39
Tilaajille
Osuuskauppa Arina avaa suljettuna olleita ravintoloita Lapissa

Osuus­kaup­pa Arina avaa sul­jet­tu­na olleita ra­vin­to­loi­ta Lapissa

22.05.2020 20:29
Tilaajille
Tällaista on filippiiniläiskokkien elämä Lapissa – tienaavat kuin johtajat ja ihmettelevät, miksi poron herkkuosat syötetään koirille

Täl­lais­ta on fi­lip­pii­ni­läis­kok­kien elämä Lapissa – tie­naa­vat kuin joh­ta­jat ja ih­met­te­le­vät, miksi poron herk­ku­osat syö­te­tään koi­ril­le

17.02.2020 10:06
Tilaajille
Rovaniemeläisille maistui parhaiten leipä –  Wolt julkisti listan kaupungin 10 suosituimmasta ruoka-annoksesta vuonna 2019

Ro­va­nie­me­läi­sil­le maistui par­hai­ten leipä –  Wolt jul­kis­ti listan kau­pun­gin 10 suo­si­tuim­mas­ta ruo­ka-an­nok­ses­ta vuonna 2019

31.12.2019 11:19
Tilaajille
Ruokatapahtuma veti Pilkkeeseen 1 200 kävijää Rovaniemellä – yleisö valitsi suosikikseen tulokasravintolon annoksen

Ruo­ka­ta­pah­tu­ma veti Pilk­kee­seen 1 200 kävijää Ro­va­nie­mel­lä – yleisö valitsi suo­si­kik­seen tu­lo­kas­ra­vin­to­lon an­nok­sen

17.11.2019 19:21
Matkailubuumi on saanut Rovaniemen ravintolatarjonnan kukoistukseen – matkailijat eivät kuitenkaan yksistään riitä pitämään ravintoloita hengissä

Mat­kai­lu­buu­mi on saanut Ro­va­nie­men ra­vin­to­la­tar­jon­nan ku­kois­tuk­seen – mat­kai­li­jat eivät kui­ten­kaan yk­sis­tään riitä pi­tä­mään ra­vin­to­loi­ta hen­gis­sä

29.10.2019 21:44