Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rikos

JYP on pur­ka­nut rais­kauk­ses­ta tuo­mi­tun pe­laa­jan­sa so­pi­muk­sen

12.10.2023 17:54
Kirkkoherra vastaa kritiikkiin: Jari Sillanpää on tuomionsa kärsinyt ja joulukonsertti toteutuu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirk­ko­her­ra vastaa kri­tiik­kiin: Jari Sil­lan­pää on tuo­mion­sa kär­si­nyt ja jou­lu­kon­sert­ti to­teu­tuu

30.11.2022 12:00 36
Tilaajille
Lapin poliisilaitoksen tuore rikosylikomisario Pälvi Suokas on kokenut ammattirosvojen metsästäjä – tilannekuva pohjoisessa poikkeaa paljonkin aiemmalta työmaalta Hämeestä: "Täällä ei ole järjestäytynyttä rikollisuutta sillä tavoin kuin Etelä-Suomessa"

Lapin po­lii­si­lai­tok­sen tuore ri­kos­yli­ko­mi­sa­rio Pälvi Suokas on kokenut am­mat­ti­ros­vo­jen met­säs­tä­jä – ­ti­lan­ne­ku­va poh­joi­ses­sa poik­keaa pal­jon­kin aiem­mal­ta työ­maal­ta Hä­mees­tä: "Täällä ei ole jär­jes­täy­ty­nyt­tä ri­kol­li­suut­ta sillä tavoin kuin Ete­lä-Suo­mes­sa"

07.10.2022 18:00 2
Tilaajille
Mies huijasi Kelalta yli 30 000 euroa – sai tuomion törkeästä petoksesta

Mies huijasi Kelalta yli 30 000 euroa – sai tuomion tör­keäs­tä pe­tok­ses­ta

20.07.2022 14:30 1
Tilaajille
Etelä–Afrikassa toistakymmentä ihmistä kuoli kahdessa baariampumisessa

Ete­lä–Af­ri­kas­sa tois­ta­kym­men­tä ihmistä kuoli kah­des­sa baa­ri­am­pu­mi­ses­sa

10.07.2022 16:48
Rovaniemen perhesurmaajan ei katsottu kuuluvan vankilaan – syyntakeettomuuteen voi olla monta syytä

Ro­va­nie­men per­he­sur­maa­jan ei kat­sot­tu kuu­lu­van van­ki­laan – ­syyn­ta­keet­to­muu­teen voi olla monta syytä

23.06.2022 19:30
Tilaajille
Moottorikelkan ryöstöstä vankeutta – omistajan pysäytysyritykset eivät estäneet varasta

Moot­to­ri­kel­kan ryös­tös­tä van­keut­ta – omis­ta­jan py­säy­tys­yri­tyk­set eivät es­tä­neet varasta

15.06.2022 09:48 8
Tilaajille
Lapin aluevaltuutettujen taustat ovat töhryprotestia ja ylinopeutta vaille puhtaat  – yhden valtuutetun taannoiset syytteet kaatuivat, valtio maksoi korvaukset

Lapin alue­val­tuu­tet­tu­jen taustat ovat töh­ryp­ro­tes­tia ja yli­no­peut­ta vaille puhtaat  – yhden val­tuu­te­tun taan­noi­set syyt­teet kaa­tui­vat, valtio maksoi kor­vauk­set

20.04.2022 08:40 4
Tilaajille
Virossa mallinaisen kanssa epäselvissä olosuhteissa kuollut suomalainen liikemies tuomittiin vastikään Rovaniemen hovioikeudessa pitkään vankeusrangaistukseen - taustalla Oulun Toppilan Siilojen petossotkut

Virossa mal­li­nai­sen kanssa epä­sel­vis­sä olo­suh­teis­sa kuollut suo­ma­lai­nen lii­ke­mies tuo­mit­tiin vast­ikään Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keu­des­sa pitkään van­keus­ran­gais­tuk­seen - taus­tal­la Oulun Top­pi­lan Sii­lo­jen pe­tos­sot­kut

04.02.2022 15:48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kar­tel­lit ta­kai­sin ri­kos­la­kiin

18.10.2021 05:00 7
Tilaajille
Sarjamurhaajat kiehtovat lappilaisen rikospodcastin kuulijoita, mutta Marjaana Ranta ei halua mässäillä väkivallalla

Sar­ja­mur­haa­jat kieh­to­vat lap­pi­lai­sen ri­kos­pod­cas­tin kuu­li­joi­ta, mutta Mar­jaa­na Ranta ei halua mäs­säil­lä vä­ki­val­lal­la

18.09.2021 16:07
Tilaajille
Sodankylässä talvella tapahtuneesta törkeästä ryöstöstä pitkät vankeusrangaistukset Lapin käräjäoikeudessa

So­dan­ky­läs­sä tal­vel­la ta­pah­tu­nees­ta tör­keäs­tä ryös­tös­tä pitkät van­keus­ran­gais­tuk­set Lapin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

29.06.2021 12:58
Tilaajille
Suomessa on otettu kiinni lähes sata ihmistä laajan kansainvälisen operaation yhteydessä – FBI loi salatun viestintäalustan, jonka rikolliset ottivat todesta

Suo­mes­sa on otettu kiinni lähes sata ihmistä laajan kan­sain­vä­li­sen ope­raa­tion yh­tey­des­sä – FBI loi salatun vies­tin­täa­lus­tan, jonka ri­kol­li­set ottivat todesta

08.06.2021 15:24
Keski-ikäinen mies tapettiin Simossa

Kes­ki-ikäi­nen mies ta­pet­tiin Simossa

08.06.2021 14:37
Tilaajille
MTV Uutiset: Kaksi miestä vangittu epäiltynä taposta Simossa

MTV Uu­ti­set: Kaksi miestä van­git­tu epäil­ty­nä taposta Simossa

07.06.2021 19:24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vakavan ri­kok­sen uhrilla on aina oikeus asian­aja­jaan mak­sut­ta

10.04.2021 12:00
Tilaajille
Kaupunginhallitusta ei eroteta Rovaniemellä – Valtuutetut näkivät poliittista teatteria, mutta myös ilkeää kiusantekoa

Kau­pun­gin­hal­li­tus­ta ei eroteta Ro­va­nie­mel­lä – Val­tuu­te­tut näkivät po­liit­tis­ta teat­te­ria, mutta myös ilkeää kiu­san­te­koa

22.03.2021 19:31 6
Tilaajille
Rovaniemen hovioikeus tuomitsi yli kolme vuotta vankeutta lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus tuo­mit­si yli kolme vuotta van­keut­ta lapsen tör­keäs­tä sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä

12.03.2021 12:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

An­teek­si­pyyn­tö ja an­teek­si­an­to

11.03.2021 18:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rikos on aina rikos – "Olisi kan­nat­ta­nut pyytää oi­keus­tie­teel­li­sel­tä tie­de­kun­nal­ta lau­sun­to"

11.02.2021 05:14 1
Tilaajille