Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Reserviläiset
Siviilipalveluskeskus: Lauantaina tehtiin yli sata hakemusta reservistä eroamiseksi

Si­vii­li­pal­ve­lus­kes­kus: Lauan­tai­na tehtiin yli sata ha­ke­mus­ta re­ser­vis­tä eroa­mi­sek­si

04.02.2024 11:46 4
HS: Puolustusvoimat esittää reservin yläikärajan nostoa 65 vuoteen

HS: Puo­lus­tus­voi­mat esittää re­ser­vin ylä­ikä­ra­jan nostoa 65 vuoteen

29.05.2023 21:02 2
Päiväkirja: Reserviläistoiminta tuo sopivasti jännitystä tasaiseen arkeen
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

19.08.2022 05:00
Tilaajille
Ilkka Kanerva: Reservin kokoa ei tarvitse paisuttaa, mutta ei myöskään supistaa – koko on nyt sopiva ja iskukyinen

Ilkka Ka­ner­va: Re­ser­vin kokoa ei tar­vit­se pai­sut­taa, mutta ei myös­kään su­pis­taa – koko on nyt sopiva ja is­ku­kyi­nen

25.01.2021 07:00
Tilaajille

Puo­lus­tus­va­lio­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja: Maa­kun­ta­jou­kot ja so­ti­las­po­lii­sit apuun, kun po­lii­sin omat re­surs­sit eivät riitä, re­ser­vi­läis­ten kut­su­mi­nen pal­ve­luk­seen ei suun­ni­tel­mis­sa

23.03.2020 12:48