Saamelaiskäräjävaalit: Ään­ten­las­ken­ta on alkanut – en­sim­mäi­set epä­vi­ral­li­set tu­lok­set il­moi­te­taan tiis­taiaa­mu­na

Tietomurto: Satojen Lapin hy­vin­voin­tia­lueen asiak­kai­den tietoja on saat­ta­nut joutua vääriin käsiin – koskee in­kon­ti­nens­si- ja dia­be­tes­tuot­tei­den ko­tiin­kul­je­tus­pal­ve­lun asiak­kai­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rentoutuminen
Suorittajan on myönnettävä tyhmyytensä ja oikeus elämäniloon
Kolumni

Suo­rit­ta­jan on myön­net­tä­vä tyh­myy­ten­sä ja oikeus elä­män­iloon

05.09.2023 06:00 2
Anna aivojesi lomailla juhannuksena
Kolumni

Anna ai­vo­je­si lo­mail­la ju­han­nuk­se­na

23.06.2023 05:25
Tankissa mieli saa levon ulkoisilta ärsykkeiltä – toimittaja testasi kelluntaa Rovaniemen uudessa syvärentoutuskeskuksessa

Tan­kis­sa mieli saa levon ul­koi­sil­ta är­syk­keil­tä – toi­mit­ta­ja testasi kel­lun­taa Ro­va­nie­men uudessa sy­vä­ren­tou­tus­kes­kuk­ses­sa

05.05.2023 15:09 3
Tilaajille
Toimittajalta: Loikoilu, pötköttely, köllöttely, lorviminen, lepäily ja laiskottelu – siinä muutama motivaatiosana ensi vuodelle
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Loi­koi­lu, pöt­köt­te­ly, köl­löt­te­ly, lor­vi­mi­nen, lepäily ja lais­kot­te­lu – siinä muutama mo­ti­vaa­tio­sa­na ensi vuo­del­le

28.12.2022 15:05
Tilaajille
Mistä saisi energiaa vuoden pimeimpänä aikana? Uuden Rovaniemen tekijät vinkkaavat valonpilkahduksia ja tekemistä talveen

Mistä saisi ener­giaa vuoden pi­meim­pä­nä aikana? Uuden Ro­va­nie­men tekijät vink­kaa­vat va­lon­pil­kah­duk­sia ja te­ke­mis­tä talveen

28.12.2022 15:00
Tilaajille
Tänä vuonna joulun tärkein terveysturvallisuusohje on muuta kuin virusten välttelyä – "Ota rennosti ja nauti yhdessäolosta"

Tänä vuonna joulun tärkein ter­veys­tur­val­li­suus­oh­je on muuta kuin vi­rus­ten vält­te­lyä – "Ota ren­nos­ti ja nauti yh­des­säo­los­ta"

21.12.2022 19:26
Tilaajille
Päiväkirja: Lineaarinen lohdullisuus
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Li­neaa­ri­nen loh­dul­li­suus

29.07.2021 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Kehityskeskustelua mättäiden äärellä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ke­hi­tys­kes­kus­te­lua mät­täi­den äärellä

23.07.2021 12:37
Tilaajille
Olemme kaikki nyt ylikuormittuneita, katso onko näistä vinkeistä apua rentoutumiseen
Kolumni

Olemme kaikki nyt yli­kuor­mit­tu­nei­ta, katso onko näistä vin­keis­tä apua ren­tou­tu­mi­seen

17.03.2020 10:19
Tilaajille