Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Sotaharjoitus: Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taus­har­joi­tuk­seen ja toimii nyt jouk­kueen va­ra­joh­ta­ja­na suu­res­sa Na­to-har­joi­tuk­ses­sa

Reittilennot
"Harvinaista jopa maailman mittakaavassa" – Lapin matkailun kasvu jatkuu hurjana: tulevan talven lennoilla 1,6 miljoonaa matkustajapaikkaa

"Har­vi­nais­ta jopa maail­man mit­ta­kaa­vas­sa" – Lapin mat­kai­lun kasvu jatkuu hur­ja­na: tulevan talven len­noil­la 1,6 mil­joo­naa mat­kus­ta­ja­paik­kaa

13.09.2023 17:59 28
Tilaajille
Ivaloon tulee talvikaudella uusia suoria lentoyhteyksiä Keski-Euroopasta – myös tilauslentoja tulossa satoja

Ivaloon tulee tal­vi­kau­del­la uusia suoria len­to­yh­teyk­siä Kes­ki-Eu­roo­pas­ta – myös ti­laus­len­to­ja tulossa satoja

23.08.2023 11:27 1
Tilaajille
Lapin lentokentät elävät matkailusta – Rovaniemen lentoasemasta kasvoi Suomen toiseksi vilkkain ja kansainvälisin
Pääkirjoitus

Lapin len­to­ken­tät elävät mat­kai­lus­ta – Ro­va­nie­men len­to­ase­mas­ta kasvoi Suomen toi­sek­si vilk­kain ja kan­sain­vä­li­sin

19.07.2023 05:00 6
Rovaniemeltä voi ensi talvena lentää suoraan Napoliin ja Edinburghiin – kansainvälinen reittitarjonta kasvaa ennätykselliseen kahteenkymmeneen

Ro­va­nie­mel­tä voi ensi talvena lentää suoraan Na­po­liin ja Edin­burg­hiin – kan­sain­vä­li­nen reit­ti­tar­jon­ta kasvaa en­nä­tyk­sel­li­seen kah­teen­kym­me­neen

06.07.2023 14:55
Tilaajille
Rovaniemelle taas uusi suora lentoyhteys – Ryanair lentää talvella Rovaniemeltä Liverpooliin

Ro­va­nie­mel­le taas uusi suora len­to­yh­teys – Ryanair lentää tal­vel­la Ro­va­nie­mel­tä Li­ver­poo­liin

27.06.2023 15:51 1
Tilaajille
Jo 13 suoraa yhteyttä Rovaniemeltä Eurooppaan – talven reittilentojen määrän odotetaan kasvavan entisestään

Jo 13 suoraa yh­teyt­tä Ro­va­nie­mel­tä Eu­roop­paan – talven reit­ti­len­to­jen määrän odo­te­taan kas­va­van en­ti­ses­tään

13.06.2023 05:00 12
Tilaajille
Eurowings avaa uuden suoran reittilennon Berliinistä Rovaniemelle

Eu­ro­wings avaa uuden suoran reit­ti­len­non Ber­lii­nis­tä Ro­va­nie­mel­le

24.05.2023 14:44
Tilaajille
Rovaniemeltä avataan ensi talvena suora lentoyhteys myös Espanjaan – jo tänä talvena lentoyhteyksiä oli ennätysmäärä

Ro­va­nie­mel­tä avataan ensi talvena suora len­to­yh­teys myös Es­pan­jaan – jo tänä talvena len­to­yh­teyk­siä oli en­nä­tys­mää­rä

12.04.2023 18:12 2
Tilaajille
Matkailijat toivat viime vuonna ennätysmäärän rahaa Rovaniemelle – matkailun kasvu ja hotelli-investoinnit vaativat jatkossa suoria Euroopan lentoja myös kesällä

Mat­kai­li­jat toivat viime vuonna en­nä­tys­mää­rän rahaa Ro­va­nie­mel­le – mat­kai­lun kasvu ja ho­tel­li-in­ves­toin­nit vaa­ti­vat jat­kos­sa suoria Eu­roo­pan lentoja myös kesällä

16.01.2023 20:36 20
Tilaajille
Etelän lumikaaos viivästytti Finnairin lentoa Helsingistä Rovaniemelle – myös Rovaniemeltä lähtevä iltalento tulee myöhästymään

Etelän lu­mi­kaaos vii­väs­tyt­ti Finn­ai­rin lentoa Hel­sin­gis­tä Ro­va­nie­mel­le – myös Ro­va­nie­mel­tä lähtevä il­ta­len­to tulee myö­häs­ty­mään

12.12.2022 20:52 4
Tilaajille
Lapin matkailutalvi alkaa nykyään pimeäsesongilla – yhä useampi tulee reittilennolla tai jopa yksityiskoneella

Lapin mat­kai­lu­tal­vi alkaa nykyään pi­meä­se­son­gil­la – yhä useampi tulee reit­ti­len­nol­la tai jopa yk­si­tyis­ko­neel­la

03.11.2022 05:00 7
Tilaajille
Rovaniemelle avautuu historiallinen matkailutalvi: suoralla reittilennolla pääsee 11:een Euroopan kaupunkiin – kokosimme yhteen kohteet, ajankohdat ja esimerkkihinnat

Ro­va­nie­mel­le avautuu his­to­rial­li­nen mat­kai­lu­tal­vi: suo­ral­la reit­ti­len­nol­la pääsee 11:een Eu­roo­pan kau­pun­kiin – ko­ko­sim­me yhteen koh­teet, ajan­koh­dat ja esi­merk­ki­hin­nat

27.09.2022 06:30 20
Tilaajille
Suomen lentoliikenne on palautunut koronaturbulenssista muuta Pohjolaa hitaammin, arvioi Norwegianin toimitusjohtaja – yhtiö kaavailee muutoksia Suomen-reittiliikenteeseen

Suomen len­to­lii­ken­ne on pa­lau­tu­nut ko­ro­na­tur­bu­lens­sis­ta muuta Poh­jo­laa hi­taam­min, arvioi Nor­we­gia­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja – yhtiö kaa­vai­lee muu­tok­sia Suo­men-reit­ti­lii­ken­tee­seen

17.09.2022 19:30 3
KLM aloittaa joulukuussa lennot Amsterdamista Rovaniemelle – lentoyhtiön mukaan talvimatkojen kysyntä Lappiin on kasvussa

KLM aloit­taa jou­lu­kuus­sa lennot Ams­ter­da­mis­ta Ro­va­nie­mel­le – len­to­yh­tiön mukaan tal­vi­mat­ko­jen kysyntä Lappiin on kas­vus­sa

08.08.2022 18:13
IL: Finnairin kone ajautui kiitotieltä lumipenkkaan Ivalossa, voimakkaan jarrutuksen myötä moottoriin tuli vika

IL: Finn­ai­rin kone ajautui kii­to­tiel­tä lu­mi­penk­kaan Iva­los­sa, voi­mak­kaan jar­ru­tuk­sen myötä moot­to­riin tuli vika

27.11.2021 12:54
Tilaajille
Lentoyhtiö Easyjet aloittaa lennot Milanosta Rovaniemelle tulevana talvikautena

Len­to­yh­tiö Easyjet aloit­taa lennot Mi­la­nos­ta Ro­va­nie­mel­le tu­le­va­na tal­vi­kau­te­na

01.11.2021 12:16
Tilaajille
Yle: Norwegian aikoo aloittaa lennot Rovaniemelle kesällä

Yle: Nor­we­gian aikoo aloit­taa lennot Ro­va­nie­mel­le kesällä

10.05.2021 17:12 2
Yle: AirBaltic siirtää Kittilä–Riika-lentojen aloittamisen tammikuulle

Yle: Air­Bal­tic siirtää Kit­ti­lä–­Rii­ka-len­to­jen aloit­ta­mi­sen tam­mi­kuul­le

15.12.2020 09:46
Tilaajille
Syyskuu on Lapin matkailun kohtalonhetki – "Pohjoinen on riippuvainen ulkomaan lentoyhteyksistä"

Syyskuu on Lapin mat­kai­lun koh­ta­lon­het­ki – "Poh­joi­nen on riip­pu­vai­nen ul­ko­maan len­toyh­teyk­sis­tä"

21.08.2020 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta: Lennot Meri-Lappiin säilytettävä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lennot Me­ri-Lap­piin säi­ly­tet­tä­vä

27.07.2020 05:00
Tilaajille