Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Tuulivoima: Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Reittilennot
Matkailijat toivat viime vuonna ennätysmäärän rahaa Rovaniemelle – matkailun kasvu ja hotelli-investoinnit vaativat jatkossa suoria Euroopan lentoja myös kesällä

Mat­kai­li­jat toivat viime vuonna en­nä­tys­mää­rän rahaa Ro­va­nie­mel­le – mat­kai­lun kasvu ja ho­tel­li-in­ves­toin­nit vaa­ti­vat jat­kos­sa suoria Eu­roo­pan lentoja myös kesällä

16.01.2023 20:36 20
Tilaajille
Etelän lumikaaos viivästytti Finnairin lentoa Helsingistä Rovaniemelle – myös Rovaniemeltä lähtevä iltalento tulee myöhästymään

Etelän lu­mi­kaaos vii­väs­tyt­ti Finn­ai­rin lentoa Hel­sin­gis­tä Ro­va­nie­mel­le – myös Ro­va­nie­mel­tä lähtevä il­ta­len­to tulee myö­häs­ty­mään

12.12.2022 20:52 4
Tilaajille
Lapin matkailutalvi alkaa nykyään pimeäsesongilla – yhä useampi tulee reittilennolla tai jopa yksityiskoneella

Lapin mat­kai­lu­tal­vi alkaa nykyään pi­meä­se­son­gil­la – yhä useampi tulee reit­ti­len­nol­la tai jopa yk­si­tyis­ko­neel­la

03.11.2022 05:00 7
Tilaajille
Rovaniemelle avautuu historiallinen matkailutalvi: suoralla reittilennolla pääsee 11:een Euroopan kaupunkiin – kokosimme yhteen kohteet, ajankohdat ja esimerkkihinnat

Ro­va­nie­mel­le avautuu his­to­rial­li­nen mat­kai­lu­tal­vi: suo­ral­la reit­ti­len­nol­la pääsee 11:een Eu­roo­pan kau­pun­kiin – ko­ko­sim­me yhteen koh­teet, ajan­koh­dat ja esi­merk­ki­hin­nat

27.09.2022 06:30 20
Tilaajille
Suomen lentoliikenne on palautunut koronaturbulenssista muuta Pohjolaa hitaammin, arvioi Norwegianin toimitusjohtaja – yhtiö kaavailee muutoksia Suomen-reittiliikenteeseen

Suomen len­to­lii­ken­ne on pa­lau­tu­nut ko­ro­na­tur­bu­lens­sis­ta muuta Poh­jo­laa hi­taam­min, arvioi Nor­we­gia­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja – yhtiö kaa­vai­lee muu­tok­sia Suo­men-reit­ti­lii­ken­tee­seen

17.09.2022 19:30 3
KLM aloittaa joulukuussa lennot Amsterdamista Rovaniemelle – lentoyhtiön mukaan talvimatkojen kysyntä Lappiin on kasvussa

KLM aloit­taa jou­lu­kuus­sa lennot Ams­ter­da­mis­ta Ro­va­nie­mel­le – len­to­yh­tiön mukaan tal­vi­mat­ko­jen kysyntä Lappiin on kas­vus­sa

08.08.2022 18:13
IL: Finnairin kone ajautui kiitotieltä lumipenkkaan Ivalossa, voimakkaan jarrutuksen myötä moottoriin tuli vika

IL: Finn­ai­rin kone ajautui kii­to­tiel­tä lu­mi­penk­kaan Iva­los­sa, voi­mak­kaan jar­ru­tuk­sen myötä moot­to­riin tuli vika

27.11.2021 12:54
Tilaajille
Lentoyhtiö Easyjet aloittaa lennot Milanosta Rovaniemelle tulevana talvikautena

Len­to­yh­tiö Easyjet aloit­taa lennot Mi­la­nos­ta Ro­va­nie­mel­le tu­le­va­na tal­vi­kau­te­na

01.11.2021 12:16
Tilaajille
Yle: Norwegian aikoo aloittaa lennot Rovaniemelle kesällä

Yle: Nor­we­gian aikoo aloit­taa lennot Ro­va­nie­mel­le kesällä

10.05.2021 17:12 2
Yle: AirBaltic siirtää Kittilä–Riika-lentojen aloittamisen tammikuulle

Yle: Air­Bal­tic siirtää Kit­ti­lä–­Rii­ka-len­to­jen aloit­ta­mi­sen tam­mi­kuul­le

15.12.2020 09:46
Tilaajille
Syyskuu on Lapin matkailun kohtalonhetki – "Pohjoinen on riippuvainen ulkomaan lentoyhteyksistä"

Syyskuu on Lapin mat­kai­lun koh­ta­lon­het­ki – "Poh­joi­nen on riip­pu­vai­nen ul­ko­maan len­toyh­teyk­sis­tä"

21.08.2020 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta: Lennot Meri-Lappiin säilytettävä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lennot Me­ri-Lap­piin säi­ly­tet­tä­vä

27.07.2020 05:00
Tilaajille

Ko­lum­ni: Kauas lennot kar­kaa­vat – maa­kun­nis­sa heräsi huoli len­toyh­teyk­sis­tä, mutta onko valtion tehtävä tukea tap­piol­li­sia len­to­reit­te­jä?

18.05.2020 23:13
Tilaajille
Kansanedustajat tukevat maakuntalentoja – Rahoituksen professori: "Jos halutaan lentää kannattamattomiin kohteisiin, valtio voi tehdä sen ostopalveluna"

Kan­san­edus­ta­jat tukevat maa­kun­ta­len­to­ja – Ra­hoi­tuk­sen pro­fes­so­ri: "Jos ha­lu­taan lentää kan­nat­ta­mat­to­miin koh­tei­siin, valtio voi tehdä sen os­to­pal­ve­lu­na"

18.05.2020 18:45
Ilman Finnairin lentoja kesäksi jäävät kaupungit eivät aio lähteä rahoittamaan lentoja itse – Kemissä ja Kajaanissa ei innostuta Porin aikeista laittaa miljoonia omaa rahaa lentoihin

Ilman Finn­ai­rin lentoja kesäksi jäävät kau­pun­git eivät aio lähteä ra­hoit­ta­maan lentoja itse – Kemissä ja Ka­jaa­nis­sa ei in­nos­tu­ta Porin ai­keis­ta laittaa mil­joo­nia omaa rahaa len­toi­hin

18.05.2020 17:36 1
Finnairin aamulento Rovaniemeltä Helsinkiin jäi kentälle koneen moottorivian vuoksi – osa matkustajista päässyt muille lennoille

Finn­ai­rin aa­mu­len­to Ro­va­nie­mel­tä Hel­sin­kiin jäi ken­täl­le koneen moot­to­ri­vian vuoksi – osa mat­kus­ta­jis­ta päässyt muille len­noil­le

12.12.2019 15:55
Tilaajille
Näin hulppeita lentoyhteyden avajaisjuhlia ei ole ennen Rovaniemellä nähty – Istanbul solmii yhteyden Rovaniemeltä Dubaihin

Näin hulp­pei­ta len­to­yh­tey­den ava­jais­juh­lia ei ole ennen Ro­va­nie­mel­lä nähty – Is­tan­bul solmii yh­tey­den Ro­va­nie­mel­tä Du­bai­hin

05.12.2019 17:09
Tilaajille
Uusia reittejä Rovaniemeltä: suora lento Istanbulin lämpöön ja bussivuoro Jäämeren rannalle

Uusia reit­te­jä Ro­va­nie­mel­tä: suora lento Is­tan­bu­lin lämpöön ja bus­si­vuo­ro Jää­me­ren ran­nal­le

03.12.2019 15:27
Lappiin tulevien charter-lentojen määrä tippuu, suurin pudotus todennäköisesti Rovaniemellä

Lappiin tu­le­vien char­ter-len­to­jen määrä tippuu, suurin pudotus to­den­nä­köi­ses­ti Ro­va­nie­mel­lä

13.11.2019 13:43
Tilaajille