Lakot: Ju­na­lak­ko on li­sän­nyt lin­ja-au­to­jen li­pun­myyn­tiä mer­kit­tä­väs­ti – suo­si­tuim­mil­le rei­teil­le myydään jo ei-oota

Tapahtumat: Ro­va­nie­mi sel­vit­tää kymp­pi­ton­nil­la, miten Arctic Design Week jat­kos­sa jär­jes­te­tään – ta­pah­tu­man tu­le­vai­suus on epä­var­ma

Kuvagalleria: Kont­ti­sen ki­sois­sa nähtiin rä­väk­kää lasten pu­ku­lois­toa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Puheenaihe
Ovatko saamelaiset tasaveroisia Suomessa? – viisi saamelaista kertoo näkemyksensä

Ovatko saa­me­lai­set ta­sa­ve­roi­sia Suo­mes­sa? – viisi saa­me­lais­ta kertoo nä­ke­myk­sen­sä

06.02.2022 08:00 20
Tilaajille
"Ruokaympäristössä on runsaasti tarjolla lihottavia elintarvikkeita ja korona-aika on vähentänyt entisestään eri-ikäisten liikkumista" – pitäisikö päättäjien puuttua ylipainoon?

"Ruo­kaym­pä­ris­tös­sä on run­saas­ti tar­jol­la li­hot­ta­via elin­tar­vik­kei­ta ja ko­ro­na-ai­ka on vä­hen­tä­nyt en­ti­ses­tään eri-ikäis­ten liik­ku­mis­ta" – pi­täi­si­kö päät­tä­jien puuttua yli­pai­noon?

16.01.2022 11:39 1
Tilaajille
Puheenaihe: Onko Suomessa nyt syytä varautua helteisiin ihan uudella tavalla? – "Rakennuksia suunnitellaan vanhoilla 1980-2010 säätiedoilla"

Pu­hee­nai­he: Onko Suo­mes­sa nyt syytä va­rau­tua hel­tei­siin ihan uudella ta­val­la? – "Ra­ken­nuk­sia suun­ni­tel­laan van­hoil­la 1980-2010 sää­tie­doil­la"

11.07.2021 12:00 2
Tilaajille
Alkaako koronavilkku oikeasti vilkkua, jos olen ollut lähellä tartunnan saanutta? THL:n tiedonhallintajohtaja: Sieltä tulee samanlainen ilmoitus kuin vaikka tekstiviestistä

Alkaako ko­ro­na­vilk­ku oi­keas­ti vilk­kua, jos olen ollut lähellä tar­tun­nan saa­nut­ta? THL:n tie­don­hal­lin­ta­joh­ta­ja: Sieltä tulee sa­man­lai­nen il­moi­tus kuin vaikka teks­ti­vies­tis­tä

04.09.2020 06:00
Tilaajille
Otitko vahingossa mukaasi kaksisataa kelkkaviittaa Kitkalta? Yritys toivoo, että ne palautettaisiin: "En usko, että kukaan tarvitsee näin isoa määrää viittoja kerralla"

Otitko va­hin­gos­sa mukaasi kak­si­sa­taa kelk­ka­viit­taa Kit­kal­ta? Yritys toivoo, että ne pa­lau­tet­tai­siin: "En usko, että kukaan tar­vit­see näin isoa määrää viit­to­ja ker­ral­la"

08.05.2020 16:04
Tilaajille
Poika yritti karata kahdesti hankea pitkin Posion päiväkodin pihalta – työntekijät huomasivat paon, eikä lapsi päässyt maantielle saakka

Poika yritti karata kah­des­ti hankea pitkin Posion päi­vä­ko­din pihalta – työn­te­ki­jät huo­ma­si­vat paon, eikä lapsi päässyt maan­tiel­le saakka

08.05.2020 13:30
Tilaajille
”Hirvittävä pamaus kuului katolta, juoksimme ulos” – Posion lukion rakennus käyttökiellossa katon sortumisvaaran vuoksi

”Hir­vit­tä­vä pamaus kuului ka­tol­ta, juok­sim­me ulos” – Posion lukion ra­ken­nus käyt­tö­kiel­los­sa katon sor­tu­mis­vaa­ran vuoksi

12.03.2020 11:37
Tilaajille
Satoja neliöitä kattoa romahti ja seinä kaatui Kuusamossa, lumikuormaa epäillään – tiloissa toimiva yrittäjä: "Onneksi kellekään ei käynyt mitään"

Satoja ne­liöi­tä kattoa romahti ja seinä kaatui Kuu­sa­mos­sa, lu­mi­kuor­maa epäil­lään – ti­lois­sa toimiva yrit­tä­jä: "On­nek­si kel­le­kään ei käynyt mitään"

08.02.2020 14:36
Tilaajille