Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Tilaajille

"Ruo­kaym­pä­ris­tös­sä on run­saas­ti tar­jol­la li­hot­ta­via elin­tar­vik­kei­ta ja ko­ro­na-ai­ka on vä­hen­tä­nyt en­ti­ses­tään eri-ikäis­ten liik­ku­mis­ta" – pi­täi­si­kö päät­tä­jien puuttua yli­pai­noon?

Läskisoosi oli arkiruokaa maatalousvaltaisessa Suomessa, mutta nykyään vain harva nauttii sitä herkkuna. Onko nykyinen arkiruoka yhtään terveellisempää tai helpompaa painonhallinnassa?
Läskisoosi oli arkiruokaa maatalousvaltaisessa Suomessa, mutta nykyään vain harva nauttii sitä herkkuna. Onko nykyinen arkiruoka yhtään terveellisempää tai helpompaa painonhallinnassa?
Kuva: Erkki Hujanen

Kehon paino on ihmisen henkilökohtainen asia, mutta ylipainoisten osuus väestöstä alkaa olla kansanterveydellinen ongelma. Emmekö osaa liikkua ja syödä terveellisesti?

Tulisiko terveydenhuollon ennaltaehkäistä lihavuutta? Vai auttaisivatko epäterveellisten elintarvikkeiden ja liikenteen korkeampi verotus tai mainonnan rajoitukset? Pitäisikö yhteiskunnan päättäjien puuttua kansalaisten ylipainoon?

Pekka Puska: Väestö on lihonut huolimatta ravintovalistuksesta – tarvitaan ylipainoa torjuvia keinoja

Pekka Puska on professori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n entinen pääjohtaja.

-
Kuva: Mauri Ratilainen/Arkisto

Pekka Puskan mukaan ylipainosta ja lihavuudesta on tullut suurimpia ongelmia kansanterveydellemme, mutta myös yhteiskunnalle isojen sote-kulujen muodossa.

– Aikuisten ja myös lasten ylipaino on yleistä. Väestö on lihonut huolimatta ravintovalistuksesta ja siitä, että harva haluaa olla ylipainoinen. Taustalla on suuri ympäristön paine.

– Perustuslainkin mukaan valtiovallan tulee edistää väestön terveyttä. Nyt tarvitaankin poliittisia päätöksiä sellaisista keinoista, jotka tutkitusti vaikuttavat elintarvikeympäristöön ja auttavat aikuisia ja varsinkin lapsia ylipainon torjunnassa.

– Ylipainoisten syyttely ei auta, tarvitaan tukea!


Tiina Laatikainen: Suuri osa väestöstä saa ruuasta päivittäin enemmän energiaa kuin mitä pystyy kuluttamaan

Tiina Laatikainen on Hyvinvointivaikuttajat-osaston johtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa THL:ssä.

-

Tiina Laatikainen huomauttaa, että juuri päättäjien pitäisi puuttua ylipainoon.

– Heillä on mahdollisuus vaikuttaa niihin asioihin, jotka lihavuuden ehkäisyn kannalta ovat olennaisia.

– Lihavuuden lisääntyminen on maailmanlaajuinen haaste. Melko lyhyessä ajassa on tapahtunut yhteiskunnallinen murros, joka on vaikuttanut ruoka- ja liikkumisympäristöihin siten, että suuri osa väestöstä saa ruuasta päivittäin enemmän energiaa kuin mitä pystyy kuluttamaan.

– Lihavuuden ehkäisy vaatii terveellistä ravitsemusta, kohtuullista syömistä ja arkiliikunnan lisäämistä tukevia laaja-alaisia yhteiskunnallisia toimia. Ja päättäjät niistä päättävät.

Päivi Metsäniemi: Päätöksillä voidaan vaikuttaa ihmisten ravitsemukseen, liikkumiseen tai arkiympäristöön

Päivi Metsäniemi on Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n johtajaylilääkäri.

-
Kuva: Milla von Konow

Päivi Metsäniemi sanoo, että yhteiskunta on muuttunut niin, että elämäntapamme on aikaisempaa passiivisempi ja ruokaympäristö runsas.

– Ylipainonsa kanssa kamppailevalle tulee tarjota tukea, mutta ennaltaehkäisy on yhteiskunnan näkökulmasta vielä tärkeämpää. Tulee tehdä päätöksiä, jotka ”tuuppivat” oikeaan suuntaan eli kannustavat valitsemaan terveellisen ravintoon, itselle sopivat tavat liikkua ja palautua riittävästi.

– Päättäjien tulee ymmärtää päätöksenteon vaikutukset. Esimerkiksi verotusratkaisuilla voidaan vaikuttaa ravitsemusta koskeviin valintoihin, liikkumista voidaan tukea kaupunkisuunnittelulla, satsaukset lasten ja nuoren arkiympäristöihin kuten päiväkotiin ja kouluun rakentavat tulevan sukupolven hyvinvointia.


Sirpa Hyyrönmäki: Ruokaympäristössä on runsaasti tarjolla lihottavia elintarvikkeita ja korona-aika on vähentänyt entisestään eri-ikäisten liikkumista

Sirpa Hyyrönmäki on projektikoordinaattori Arjen sankarit - miehet kuntoon ja työllistymisen polulle -hankkeessa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.

-

Sirpa Hyyrönmäen mielestä ylipainon ja lihavuuden vaarat tulisi tiedostaa paremmin.

– Ylipainossa ei ole ainoastaan kyse yksilön tiedosta tai tahdosta. Elinympäristöllä ja olosuhteilla on merkittävä vaikutus asiaan. Esimerkiksi ruokaympäristössä on runsaasti tarjolla lihottavia elintarvikkeita ja korona-aika on vähentänyt entisestään eri-ikäisten liikkumista.

– Terveyspoliittisilla päätöksillä voidaan merkittävästi edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia. Erityisesti tulee huomioitava lapset ja haavoittuvassa asemassa olevat kuten työttömät.

– Lisäksi lihavuuden kanssa kamppaileville tulee tarjota laadukas hoito mikä edellyttää, että saatavilla on monialaisia palveluja.

Terhi Koivumäki: Päättäjien ei tarvitse puuttua ihmisten ylipainoon, vaan heidän tulee tehdä terveyttä mahdollistavia ja tukevia päätöksiä

Terhi Koivumäki on kehittämispäällikkö Sydänliitossa ja terveyden edistämisen väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa.

-

Terhi Koivumäen mielestä päättäjien ei pitäisi puuttua kansalaisten ylipainoon, mutta päättäjien vastuulla on mahdollistaa terveellinen ja turvallinen ympäristö ja suojella terveyttä uhkaavilta tekijöiltä.

– Päättäjien ei tule puuttua kansalaisten painoon. Hyvä terveyspäätös takaa jokaiselle mahdollisuuden tehdä hyvinvointia tukevia valintoja.

– Pelkän painon perusteella emme voi tehdä johtopäätöksiä kenenkään terveydestä tai liikkumisesta. Paino on monitekijäinen asia.

– Verotus, riittävien resurssien takaaminen terveyden ja hyvinvoinnin tueksi muun muassa ravitsemus- ja liikuntaneuvonta, sekä ei-syyllistävä terveysviestintä ovat keinoja, joilla päättäjä voi tehdä hyviä terveyspäätöksiä.

Mitä mieltä olet ylipainon lisääntymisestä? Mitä yleistyvälle ihmisten lihavuudelle pitäisi tehdä? Vai onko se ongelma? Mikä päättäjien rooli tässä olisi? Vastaa kommentoimalla tätä juttua.