Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Psykiatriatalo
Kiitelty "Keroputaan malli" on käytössä myös uudessa Psykiatriatalossa Kemissä

Kii­tel­ty "Ke­ro­pu­taan malli" on käy­tös­sä myös uudessa Psy­kiat­ria­ta­los­sa Kemissä

10.11.2022 16:24
Psykiatrinen hoito saman katon alle – Keroputaan potilaat ovat jo siirtyneet ja poliklinikat avautuvat tällä viikolla

Psy­kiat­ri­nen hoito saman katon alle – Ke­ro­pu­taan po­ti­laat ovat jo siir­ty­neet ja po­li­kli­ni­kat avau­tu­vat tällä vii­kol­la

20.09.2022 13:51 1
Tilaajille
Kemiin kesällä valmistuva psykiatriatalo otetaan käyttöön elo–syyskuussa – samoja aikoja nettihuutokauppaan myytäväksi laitettu Keroputaan sairaala tyhjenee kokonaan

Kemiin kesällä val­mis­tu­va psy­kiat­ria­ta­lo otetaan käyt­töön elo–­syys­kuus­sa – samoja aikoja net­ti­huu­to­kaup­paan myy­tä­väk­si lai­tet­tu Ke­ro­pu­taan sai­raa­la tyh­je­nee ko­ko­naan

08.02.2022 19:30 1
Tilaajille
Kemin psykiatriatalon rakentaminen etenee aikataulun mukaan – Keskustaan nousevan uudisrakennuksen toisen kerroksen tekeminen on jo käynnissä

Kemin psy­kiat­ria­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen etenee ai­ka­tau­lun mukaan – Kes­kus­taan nou­se­van uu­dis­ra­ken­nuk­sen toisen ker­rok­sen te­ke­mi­nen on jo käyn­nis­sä

01.04.2021 20:49
Tilaajille

Psy­kiat­ria­ta­lon ra­ken­nus­työt käyn­tiin

21.10.2020 14:51
Kolmentoista miljoonan euron rakennushanke alkaa Kemissä – psykiatriatalo korvaa Keroputaan sairaalan

Kol­men­tois­ta mil­joo­nan euron ra­ken­nus­han­ke alkaa Kemissä – psy­kiat­ria­ta­lo korvaa Ke­ro­pu­taan sai­raa­lan

14.10.2020 10:37
Tilaajille
Mehiläis-sopimuksen hinta pienenee Länsi-Pohjassa, kun lääkkeiden ja tarvikkeiden kustannusvastuu siirtyy sairaanhoitopiirille

Me­hi­läis-so­pi­muk­sen hinta pie­ne­nee Län­si-Poh­jas­sa, kun lääk­kei­den ja tar­vik­kei­den kus­tan­nus­vas­tuu siirtyy sai­raan­hoi­to­pii­ril­le

03.09.2020 14:10
Tilaajille
Psykiatrisen hoidon haasteet kasvaneet – laitospaikkoja on vähennetty, mutta potilaiden hoitotarve monimutkaistuu

Psy­kiat­ri­sen hoidon haas­teet kas­va­neet – lai­tos­paik­ko­ja on vä­hen­net­ty, mutta po­ti­lai­den hoi­to­tar­ve mo­ni­mut­kais­tuu

12.06.2020 19:30
Tilaajille
Psykiatriataloa esitellään uudelleen poliitikoille – kiistaa miten suuri hanke Meri-Lappiin tarvitaan

Psy­kiat­ria­ta­loa esi­tel­lään uu­del­leen po­lii­ti­koil­le – kiistaa miten suuri hanke Me­ri-Lap­piin tar­vi­taan

04.06.2020 17:37
Tilaajille