Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Kolumni: Hä­vet­tää tun­nus­taa, mutta en pysty kat­so­maan tv:n vaa­li­väit­te­lyi­tä

Vaalit: Kuka on edus­kun­ta­vaa­lien Lapin ää­ni­ha­ra­va? Veikkaa ja voita

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Psy­kiat­ria­ta­lon ra­ken­nus­työt käyn­tiin

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän uuden psykiatriatalon rakennustyöt käynnistyvät loka-marraskuun vaihteessa. Rakennusaika kestää noin kaksi vuotta. Uudisrakennus otetaan käyttöön syksyllä 2022.

Psykiatriatalon urakoitsijat ovat suureksi osaksi paikallisia, merilappilaisia yrityksiä. Sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt psykiatriatalon urakoitsijoiksi rakennusurakkaan TSV-Rakennus Oy:n, ilmanvaihtourakkaan Meri-Lapin ilmastointipalvelu Oy:n, putkiurakkaan Lapin LVI-asennus Oy:n, sähköurakkaan Sähköpooli Oy:n ja springlerurakkaan Putcon Oy:n.

Psykiatriatalo rakennetaan Länsi-Pohjan keskussairaalan 9. siiven päälle. Siivessä on tällä hetkellä patologian ja keskusvaraston tiloja sekä tekninen osasto. Tulevien rakennustöiden vuoksi sairaalassa ja sen piha-alueilla on tehty valmistelevia töitä ja tilajärjestelyjä. Osastojen ja poliklinikoiden toimintaan tai potilaiden hoitoon rakennusaika ei kuitenkaan vaikuta.

Psykiatriatalossa tulevat toimimaan psykiatrian osasto, päivystystyöryhmä, Kemin mielenterveystoimisto, yleissairaalapsykiatrian poliklinikka, A-klinikka, avokuntoutus, korvaushoito, nuoriso- ja lastenpsykiatrian poliklinikat sekä psykiatrian hallinto.

Torniossa sijaitseva Keroputaan sairaala jää pois käytöstä psykiatriatalon valmistuttua. Keroputaalla on havaittu sisäilmaongelmia, eikä 1960-luvulla rakennettu sairaala vastaa enää muutenkaan nykyajan vaatimuksia. Psykiatrian poliklinikat toimivat tällä hetkellä osin keskussairaalan viereen pystytetyssä väistötilassa, osin muissa vuokratiloissa sekä Keroputaalla.

”Psykiatriatalo-hankkeella halutaan turvata terveelliset ja turvalliset tilat sekä potilaille että henkilökunnalle”, kertoo kuntayhtymän johtaja Riitta Luosujärvi.

Psykiatriatalon ja akuuttiklinikan välille tullaan rakentamaan yhdyskäytävä, jonka kautta psykiatrista hoitoa tarvitsevat päivystyspotilaat pääsevät siirtymään osastolle nopeasti. Myös psykiatristen potilaiden muiden sairauksien hoito helpottuu, kun yhteys keskussairaalaan on tiivis.

”Kiireellisen hoidon asetus käytännössä edellyttää, että psykiatria on somatiikan yhteydessä”, Riitta Luosujärvi huomauttaa.

Psykiatriatalo-hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään 13,1 miljoonaa euroa. Hankkeelle on saatu kaikki tarvittavat viranomaisluvat, muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa.