Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Poronhoitajat
"Petojen ihmisarkuus vähenee" – Poronhoitajien mielestä karhujen ruokkiminen lisää petovahinkoja ja aiheuttaa vaaratilanteita

"Pe­to­jen ih­mis­ar­kuus vä­he­nee" – Po­ron­hoi­ta­jien mie­les­tä kar­hu­jen ruok­ki­mi­nen lisää pe­to­va­hin­ko­ja ja ai­heut­taa vaa­ra­ti­lan­tei­ta

25.08.2021 17:47 10
Tilaajille
Poronhoitajien sijaisapulaki heikentää naisten asemaa poronhoidossa – ei apua synnytyksen tai lapsen hoitamisen ajaksi

Po­ron­hoi­ta­jien si­jais­apu­la­ki hei­ken­tää naisten asemaa po­ron­hoi­dos­sa – ei apua syn­ny­tyk­sen tai lapsen hoi­ta­mi­sen ajaksi

16.03.2021 10:48
Tilaajille
Saamelaiskäräjät vetoaa ministeriin, että poronhoitajat saisivat viime vuonna maksamatta jääneet sijaisapukorvaukset – "Korvaukset ovat merkittävä osa poronhoitajien sosiaaliturvaa"

Saa­me­lais­kä­rä­jät vetoaa mi­nis­te­riin, että po­ron­hoi­ta­jat sai­si­vat viime vuonna mak­sa­mat­ta jääneet si­jais­apu­kor­vauk­set – "Kor­vauk­set ovat mer­kit­tä­vä osa po­ron­hoi­ta­jien so­siaa­li­tur­vaa"

01.09.2020 11:11 2
Tilaajille