Tilaajille

Saa­me­lais­kä­rä­jät vetoaa mi­nis­te­riin, että po­ron­hoi­ta­jat sai­si­vat viime vuonna mak­sa­mat­ta jääneet si­jais­apu­kor­vauk­set – "Kor­vauk­set ovat mer­kit­tä­vä osa po­ron­hoi­ta­jien so­siaa­li­tur­vaa"

Poronhoitajien sijaisapukorvausten tarve ylitti viime vuonna niihin sosiaali- ja terveysministeriön talousarviossa varatun määrärahan.

Poronhoitajille halutaan mahdollisuus samoihin sijaisapukorvauksiin kuin muillakin maatalousyrittäjillä.
Poronhoitajille halutaan mahdollisuus samoihin sijaisapukorvauksiin kuin muillakin maatalousyrittäjillä.
Kuva: Olli Miettunen

Saamelaiskäräjät vetoaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuruun, että sosiaali- ja terveysministeriö varaisi lisätalousarviossa erillisen lisämäärärahan poronhoitajien viime vuoden lopulta edelleen maksamatta olevien sijaisapukorvausten kattamiseksi.

Poronhoitajien sijaisapukorvausten tarve ylitti viime vuonna niihin sosiaali- ja terveysministeriön talousarviossa varatun määrärahan. Sen seurauksena Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA ei ole voinut maksaa poronhoitajille vuoden loppupuolen sijaisapukorvauksia.