Poliisitiedotteet
Kuukausi
Moottorikelkka lähti varkaan mukaan Rovaniemellä

Moot­to­ri­kelk­ka lähti varkaan mukaan Ro­va­nie­mel­lä

31.03.2020 10:12
Poliisi tavoitti poikkeuksellisen hitaasti ajaneen pakettiauton Rovaniemen Eteläkeskuksessa – Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta

Poliisi ta­voit­ti poik­keuk­sel­li­sen hi­taas­ti ajaneen pa­ket­ti­au­ton Ro­va­nie­men Ete­lä­kes­kuk­ses­sa – Kul­jet­ta­jaa epäil­lään tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta

29.03.2020 17:52

Poliisi epäi­lee, että rat­ti­juop­po ajoi pyö­räi­li­jän hen­gil­tä Hau­ki­pu­taal­la – tapaus sattui myöhään kes­ki­viik­ko­il­ta­na

26.03.2020 12:00

Kelk­kai­li­jaa et­sit­tiin So­dan­ky­län Ora­jär­vel­lä - löytyi olo­suh­tei­siin nähden hyvässä kun­nos­sa

23.03.2020 12:16
Meri-Lapin vilkas perjantai: Rattijuopumuksia, huumekuskeja, varastettuja autoja ja pahoinpitely, jossa mies raapi toista

Me­ri-La­pin vilkas per­jan­tai: Rat­ti­juo­pu­muk­sia, huu­me­kus­ke­ja, va­ras­tet­tu­ja autoja ja pa­hoin­pi­te­ly, jossa mies raapi toista

15.03.2020 11:02

Nuori kul­jet­ta­ja ajoi ulos kaar­tees­sa So­dan­ky­läs­sä – yksi mat­kus­ta­jis­ta louk­kaan­tui lie­väs­ti

15.03.2020 08:13
Poliisin vanha tuttu jäi kiinni törkeästä rattijuopumuksesta Posiolla – Ei totellut poliisin pysähtymismerkkiä

Po­lii­sin vanha tuttu jäi kiinni tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta Po­siol­la – Ei to­tel­lut po­lii­sin py­säh­ty­mis­merk­kiä

14.03.2020 18:20
Liikekiinteistöön murtauduttiin Rovaniemen Pohjolankadulla, Saarenkylässä napattiin kiinni eri murtovaras

Lii­ke­kiin­teis­töön mur­tau­dut­tiin Ro­va­nie­men Poh­jo­lan­ka­dul­la, Saa­ren­ky­läs­sä na­pat­tiin kiinni eri mur­to­va­ras

14.03.2020 11:24
Törkeä rattijuopumus ja moottorikelkkavarkaus Rovaniemellä

Törkeä rat­ti­juo­pu­mus ja moot­to­ri­kelk­ka­var­kaus Ro­va­nie­mel­lä

08.03.2020 15:43
Nyrkit heiluivat Meri-Lapissa ja Pellossa ajettiin ylinopeutta – Erilaiset pahoinpitelyt ja liikennerikokset työllistivät poliisia

Nyrkit hei­lui­vat Me­ri-La­pis­sa ja Pel­los­sa ajet­tiin yli­no­peut­ta – Eri­lai­set pa­hoin­pi­te­lyt ja lii­ken­ne­ri­kok­set työl­lis­ti­vät po­lii­sia

08.03.2020 10:33

Poliisi kaipaa ha­vain­to­ja Tor­nios­sa sat­tu­nees­ta ti­lan­tees­ta

08.03.2020 10:23
Kortiton henkilö ajeli huumeiden ja alkoholin vaikutuksen alaisena Rovaniemellä perjantaina

Kor­ti­ton henkilö ajeli huu­mei­den ja al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­sen alai­se­na Ro­va­nie­mel­lä per­jan­tai­na

07.03.2020 16:53
Kolme poliisille entuudestaan tuttua henkilöä ajoi amfetamiinin vaikutuksen alaisena Meri-Lapissa perjantaina – Poliisi kaipaa lisätietoja autovarkaudesta ja Torniossa sattuneesta tilanteesta

Kolme po­lii­sil­le en­tuu­des­taan tuttua hen­ki­löä ajoi am­fe­ta­mii­nin vai­ku­tuk­sen alai­se­na Me­ri-La­pis­sa per­jan­tai­na – Poliisi kaipaa li­sä­tie­to­ja au­to­var­kau­des­ta ja Tor­nios­sa sat­tu­nees­ta ti­lan­tees­ta

07.03.2020 10:40
Rovaniemellä kaksi törkeää varkautta työmaa-alueille saman yön aikana

Ro­va­nie­mel­lä kaksi törkeää var­kaut­ta työ­maa-alueil­le saman yön aikana

04.03.2020 13:49
Vanhemmat
Rovaniemellä moottorikelkkailija törmäsi henkilöautoon ja häipyi onnettomuuspaikalta

Ro­va­nie­mel­lä moot­to­ri­kelk­kai­li­ja törmäsi hen­ki­lö­au­toon ja häipyi on­net­to­muus­pai­kal­ta

03.03.2020 12:33
Itä-Lapissa asuvaa perhettä epäillään törkeästä eläinsuojelurikoksesta – Maatilalla kuollut kymmeniä eläimiä

Itä-La­pis­sa asuvaa per­het­tä epäil­lään tör­keäs­tä eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta – Maa­ti­lal­la kuollut kym­me­niä eläimiä

03.03.2020 09:39
Kemin röyhkeä omakotitaloon murtautuja saatiin kiinni

Kemin röyhkeä oma­ko­ti­ta­loon mur­tau­tu­ja saatiin kiinni

24.02.2020 12:44
Kaksi henkilöautoa kolaroi Kolarin Ko­la­rin­saa­res­sa – autot lu­nas­tus­kun­toon, ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

Kaksi hen­ki­lö­au­toa kolaroi Kolarin Ko­la­rin­saa­res­sa – autot lu­nas­tus­kun­toon, ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

19.02.2020 20:07
Poliisi valvoi liikennettä tiellä ja maastossa Levillä ja Ylläksellä – Kelkkailijoille ja autoilijoille sakkoja ylinopeuksista

Poliisi valvoi lii­ken­net­tä tiellä ja maas­tos­sa Levillä ja Yl­läk­sel­lä – Kelk­kai­li­joil­le ja au­toi­li­joil­le sakkoja yli­no­peuk­sis­ta

18.02.2020 20:25
Uutta tietoa Pyhätunturin lasketteluonnettomuudesta: Asianmukainen varustus ei pelastanut – kaatumista edelsi täpärä ohitustilanne

Uutta tietoa Py­hä­tun­tu­rin las­ket­te­luon­net­to­muu­des­ta: Asian­mu­kai­nen va­rus­tus ei pe­las­ta­nut – kaa­tu­mis­ta edelsi täpärä ohi­tus­ti­lan­ne

13.02.2020 12:31