Uimarannat: Vi­ral­li­nen ui­ma­kau­si alkoi Lapissa lauan­tai­na – yleis­ten ui­ma­ran­to­jen kuntoa ja veden laatua val­vo­taan

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Päihdepalvelut
"Täällä meitä kohdellaan niin kuin olisit ihan normaali" – Rovaniemellä toimii uudenlainen päihdepalvelupaikka, jossa huumeiden käyttäjät ovat ennen kaikkea ihmisiä

"Täällä meitä koh­del­laan niin kuin olisit ihan nor­maa­li" – Ro­va­nie­mel­lä toimii uu­den­lai­nen päih­de­pal­ve­lu­paik­ka, jossa huu­mei­den käyt­tä­jät ovat ennen kaikkea ihmisiä

13.02.2021 06:30 1
Tilaajille
Korvaushoidon kotilääkkeiden jakelua kasvatettiin keväällä useassa hoitopaikassa Suomessa –  Rovaniemellä tehtiin toisin: "Lisäsimme injektiohoidolla olevien määrää, koska kotijakelun lisääminen aiheutti yliannostuskuolemia"

Kor­vaus­hoi­don ko­ti­lääk­kei­den jakelua kas­va­tet­tiin ke­vääl­lä useassa hoi­to­pai­kas­sa Suo­mes­sa – Ro­va­nie­mel­lä tehtiin toisin: "Li­sä­sim­me in­jek­tio­hoi­dol­la olevien määrää, koska ko­ti­ja­ke­lun li­sää­mi­nen ai­heut­ti ylian­nos­tus­kuo­le­mia"

12.10.2020 06:30
Tilaajille

Ro­va­nie­men pe­rus­tur­va­lau­ta­kun­ta pa­laut­ti val­mis­te­luun päih­de­pal­ve­lui­den ta­kai­sin­siir­ron Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ril­tä kau­pun­gil­le

01.10.2020 17:28
Tilaajille
Rovaniemellä valmistellaan päihdepalveluiden kokoamista kaupungin omaksi toiminnaksi – Kaupungille siirtyisivät A-klinikka ja korvaushoitoklinikka

Ro­va­nie­mel­lä val­mis­tel­laan päih­de­pal­ve­lui­den ko­koa­mis­ta kau­pun­gin omaksi toi­min­nak­si – Kau­pun­gil­le siir­tyi­si­vät A-kli­nik­ka ja kor­vaus­hoi­to­kli­nik­ka

30.09.2020 09:30
Tilaajille
Päihdehoidon tilanne suhteellisen rauhallinen Lapissa – Korvaushoidon jakelun vartiointia tehostettu Rovaniemellä

Päih­de­hoi­don tilanne suh­teel­li­sen rau­hal­li­nen Lapissa – Kor­vaus­hoi­don jakelun var­tioin­tia te­hos­tet­tu Ro­va­nie­mel­lä

03.09.2020 07:00
Tilaajille