jääkiekon mm: Jukka Jalonen luottaa Suomen pe­li­ta­van jau­ha­van lopulta voiton – "Kyllä me läh­de­tään siitä, että kun 60 minsaa on tau­lus­sa, me ollaan pa­rem­pia"

tulvat: Kaa­re­su­van­nos­sa tulviva Muo­nion­jo­ki saattaa kat­kais­ta Ruotsin ra­ja­tien maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na

Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä val­mis­tel­laan päih­de­pal­ve­lui­den ko­koa­mis­ta kau­pun­gin omaksi toi­min­nak­si – Kau­pun­gil­le siir­tyi­si­vät A-kli­nik­ka ja kor­vaus­hoi­to­kli­nik­ka

Valmistelussa olevan muutoksen nähdään parantavan palvelujen saatavuutta.

Rovaniemellä valmistellaan päihdepalveluiden kokoamista kaupungin omaksi toiminnaksi vuoden 2021 alusta alkaen.

Lapin sairaanhoitopiiriltä kaupungille siirtyisivät A-klinikka ja korvaushoitoklinikka.